:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه نقش اجرای سیستم مدیریت منابع انسانی در عملکرد کارکنان

  دسته :

  صنايع غذای

  فرمت/ورد تعداد صفحات 155
  قیمت : 10000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه نقش اجرای سیستم مدیریت منابع انسانی در عملکرد کارکنان :

پروژه نقش اجرای سیستم مدیریت منابع انسانی در عملکرد کارکنان

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول- کلیات تحقیق

بیان مسئله

ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه تحقیق

متغیرهای تحقیق

۱-۵-۱- برنامه ریزی نیروی انسانی

۱-۱-۵-۱- تعیین موجودی نیروی انسانی

۲-۱-۵-۱- بررسی اهداف آتی سازمان

۳-۱-۵-۱- برآورد نیروی انسانی مورد نیاز ( تقاضا برای نیرو)

۴-۱-۵-۱- بر آورد عرضه نیروی انسانی

۵-۱-۵-۱- مقایسه عرضه و تقاضا

۱-۵-۱-۵-۱- تقاضا با عرضه مساوی است

۲-۵-۱-۵-۱- تقاضا بیش تر از عرضه است

 

۳-۵-۱-۵-۱- تقاضا کمتر از عرضه است

۲-۵-۱- کارمندیابی

۳-۵-۱- انتخاب

۱-۳-۵-۱- مراحل مختلف فرایند انتخاب

۶-۱- مواد، روشها، ابزار و تکنیک های جمع آوری وتجزیه وتحلیل آماری داده ها

۷-۱- موانع و مشکلات

۱-۷-۱- عوامل اقتصادی

۲-۷-۱- عوامل اجتماع

۳-۷-۱- عوامل تکنولوژیک

۳-۷-۱- قوانین و مقررات

فصل دوم: تئوری ومبانی نظری تحقیق

۱-۲- معرفی ساختار جغرافیایی، طبیعی و صنعتی شهر محل تحقیق

 

۲-۴-۱-۲- غار یخ مراد

۳-۴-۱-۲- پارک دکتر چمران

۴-۴-۱-۲- ارتفاعات وپیست بین المللی اسکی دیزین

۵-۴-۱-۲- جاده کوهستانی کرج به چالوس

۶-۴-۱-۲- منطقه سرسبز کردان

۵-۱-۲- حمل ونقل

۱-۵-۱-۲- حمل و نقل و شبکه ارتباطی

۲-۵-۱-۲- فرودگاه بین المللی پیام

۲-۲- تاریخچه موضوع

۳-۲- بسترها وزمینه ها

۴-۲- ادبیات موضوع تحقیق

۱-۴-۲- مراحل تجزیه و تحلیل شغل

۱-۱-۴-۲- مراحل تجزیه وتحلیل شغل

۲-۴-۲- میزان کارمندیابی

۱-۱-۲-۴-۲- مراحل و فرایند کارمندیابی

۲-۱-۲-۴-۲- کارمند یابی وظیفه ی کیست؟

 

۳-۴-۲- برخی از روش های آزمون

۱-۳-۴-۲- فرآیند کلی انتخاب و استخدام

۱-۱-۳-۴-۲- پیش نهادهایی برای اثر بخشی مصاحبه

۴-۴-۲- شاخص های ارزیابی

۱-۴-۴-۲- مراحل ارزیابی

۲-۴-۴-۲- عوامل موثر در تعیین نوع سیستم ارزیابی

۵-۴-۲- فرایند انضباط

۱-۵-۴-۲- انواع اقدامات انضباطی

۲-۵-۴-۲- انضباط مثبت

۳-۵-۴-۲- ویژگی های سیستم انضباطی موثر

۶-۴-۲- انواع تخلفات

۱-۶-۴-۲- بررسی و ارزیابی تخلفات

۱-۱-۶-۴-۲- اعمال مجازات

۷-۴-۲- سیستم پاداش

۱-۷-۴-۲- انواع پاداش

۱-۱-۷-۴-۲- پاداش درونی

 

۲-۱-۷-۴-۲- پاداش بیرونی

۲-۷-۴-۲- مبانی اعطای پاداش

۳-۷-۴-۲- ویژگی های سیستم پاداش موثر

۴-۷-۴-۲- طرح های جدید اعطای پاداش

۱-۴-۷-۴-۲- سلف سرویس

۱-۵-۲- مدیریت

۵-۲- تعریف واژه ها

۲-۵-۲- مدیریت منابع انسانی

۳-۵-۲- ارزیابی عملکرد

۴-۵-۲- تجزیه و تحلیل شغل

۵-۵-۲- انضباط

۶-۵-۲- سازمان

۷-۵-۲- سیستم

۸-۵-۲- تلاش

۹-۵-۲- عملکرد

 

۱۰-۵-۲- رضایت

۱۱-۵-۲- برنامه ریزی

۱۲-۵-۲- نیازها

۱۳-۵-۲- هدف

۱۴-۵-۲- سیاست ( خط مشی)

۱۵-۵-۲- مقررات

۱۶-۵-۲- روش

۱۷-۵-۲- دستور

۱۸-۵-۲- داده

۱۹-۵-۲- پردازش

۲۰-۵-۲- اطلاعات

فصل سوم روش تحقیق

الف- روش میدانی

۱-۳- معرفی جامعه آماری محل تحقیق

۱-۱-۳- اجرای ارزیابی

۲-۳- فرم ثبت نتایج

 

۱-۲-۳- فرم های ارزشیابی پیشنهادی مورد نظر الگوی ارائه شده

۳-۳- جداول و نمودار یافته ها

۱-۳-۳- مدیران و سرپرستان

۲-۳-۳- کارکنان

۳-۳-۳- کارشناسان

ب- روش کتابخانه ای

۴-۳- تعریف مدیریت از دیدگاه مدیریت منابع انسانی

۱-۴-۳- مراحل فرایند استخدام

۲-۴-۳- تعیین وظایف و مسئولیت ها

۳-۴-۳- ارزیابی

۴-۴-۳- روش اجرایی

۵-۴-۳- تفاوت بین مدیریت منابع انسانی و روش اجرائی

۶-۴-۳- ضرورتهای برنامه ریزی منابع انسانی

۷-۴-۳- نمودار ضرورتهای برنامه نویسی منابع انسانی

۸-۴-۳- نتایج کاهش تعداد کارکنان

۹-۴-۳- مراحل پیش بینی نیازهای منابع انسانی

 

۱۰-۴-۳- PESTEL

۱۱-۴-۳- اجرای روش تجزیه وتحلیل PESTEL

۱۲-۴-۳- عناوین برنامه ریزی

۱۳-۴-۳- چرخه فرآیند ارزیابی

۱۴-۴-۳- عوامل پیشرفت کارکنان

۱۵-۴-۳- زمینه های اصلی مدیریت منابع انسانی

۱۶-۴-۳- مراحل اطمینان از زمینه های مهم کار

۱۷-۴-۳- مراحل تهیه اهداف معقول واستانداردهای مناسب

۱۸-۴-۳- شناخت استانداردها و اهداف

۱۹-۴-۳- زمان مطرح کردن باز خور ( کارهائی که نباید انجام داد)

۲۰-۴-۳- وظائف کارکنان

۲۱-۴-۳- علائم جلوگیری از ادامه مشکل یا بروز مجدد آن

۲۲-۴-۳- خلاصه بحث منابع نیروی انسانی

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته ها و پیشنهادات کاربردی

۱-۴- جدول کلی ونمودار

۱-۱-۴- مدیران و سرپرستان

 

۲-۱-۴- کارکنان

۳-۱-۴- کارشناسان

۴-۱-۴- جایگاه نظر سنجی

۱-۴-۱-۴- وزن معیارهای رفتار شغلی واخلاقی

۲-۴-۱-۴- زمان بندی های ارزشیابی

۱-۲-۴-۱-۴- عوامل متاثر از ارزشیابی

۲-۴- تجزیه و تحلیل یافته ها

۳-۴- نتیجه گیری

۴-۴- پیشنهادات کاربردی

فهرست منابع ومواخذ

مقدمه

مدیریت منابع انسانی را انتخاب و بکار گماری فرد مناسب برای شغل مناسب در شرایط مناسب تعریف کرده اند. در مرحله برنامه ریزی نیروی انسانی تعداد و نوع کارکنان مورد نیاز سازمان مشخص می گردد، مرحله ی بعدی یافتن کسانی است که با استخدام آن ها، این نیاز رفع می گردد. کارمند یابی در این تعریف منظور از انتخاب مراحل ذیل می باشد.

پروژه نقش اجرای سیستم مدیریت منابع انسانی در عملکرد کارکنان

قیمت : 10000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : چهارشنبه, ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022