:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان

  دسته :

  روانشناسی, علوم اجتماعی

  فرمت/ورد تعداد صفحات 108
  قیمت : 8000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان :

پروژه بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین  دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبستان شهرقزوین

فهرست مطالب

چکیده ۵
مقدمه ۷
بیان مسأله ۸
سؤال مسئله ۹
اهمیت و ضرورت تحقیق ۹
اهداف تحقیق ۱۰
فرضیه تحقیق ۱۰
تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم ۱۱
پیشینه وادبیات تحقیق ۱۲
مقدمه ۱۳
تعریف خشم ۱۴
علل و ریشه های خشم ۱۴
علل شخصیتی ۱۶
تظاهرات خشم ۱۷
عملکردهای رایج پیرامون خشم ۱۸
علل بروز پرخاشگری ۱۸
۱-خشونت خانوادگی ۱۹
۲-گسستگی کانون خانواده ۱۹
۳-وجود تضاد در دستورهای والدین ۲۰
۴-ناهماهنگی در پی گیری یک روش تربیتی ۲۰
۵-فشار روانی (استرس ) ۲۱
۶-عدم تشویق رفتارهای مناسب ۲۱
۷-تشویق رفتارهای نامناسب ۲۲
۸-اختلاف والدین ۲۲
۹-کمبود محبت ۲۳
۱۰_ تنبیه و سهل گیری ۲۴
والدین و کودکان پرخاشگر ۲۵
چرا کودک پرخاشگر می شود ۲۶
تربیت منفی والدین ۲۷
تربیت مثبت والدین ۲۸
راه کارهای مناسب کاهش خشم ۳۰
نتیجه گیری ۳۲
عوامل موثر بر پرخاشگری و ناسازگاری ۳۳
۱-عوامل خانوادگی ۳۳
۲-خستگی ۳۴
عوامل اجتماعی ۳۴
عوامل آموزشی ۳۵
عصبانیت ۳۶
احساس گناه ۳۶
نارضایتی ۳۷
بی کفایتی ۳۷
غمزدگی و افسردگی ۳۸
قربانی بودن ۳۸
احساس در دام بودن ۳۹
درگیر بودن ۳۹
توصیه های مهم برای کاستن ناسازگاری و پرخاشگری کودکان ۴۰
مجازات نمادین ۴۰
مقررات و انتظارات را مشخص و روشن بیان کنید ۴۱
چگونه تنبیه کنید ۴۲
با طفل جر و بحث نکنید و چانه نزنید ۴۳
جدی باشید ۴۵
به جای این باید جدی باشید ۴۵
زیاده از حد گوش نکنید ۴۶
منطقی باشید ۴۷
یک رای و محکم باشید ۴۷
روشهای مجازات ۴۸
تعریف پرخاشگری ۵۱
انواع پرخاشگری ۵۳
علل و انگیزه های پرخاشگری ۵۶
۱-نظریه زیستی پرخاشگری ۵۶
کروموزومهای جنسی و پرخاشگری ۵۸
بلوغ جنسی و پرخاشگری ۵۹
۲٫ نظریه ناکامی – پرخاشگری ۶۰
درستی و نا درستی نظریه ناکامی – پرخاشگری ۶۱
۳٫ نظریه یادگیری اجتماعی ۶۲
پرخاشگری چگونه یاد گرفته می شود ؟ ۶۶
نقش رسانه ها ی گروهی و فیلمهای تلویزیونی در آموزش پرخاشگری ۶۷
آیا پرخاشگری همواره زیان آور است یا فایده هایی نیز دارد ؟ ۶۹
کنترل پرخاشگری ۷۱
از خود بیگانگی انسان امروز ۷۲
جامعه مورد مطالعه ۷۴
حجم نمونه ۷۴
روش نمونه گیری ۷۴
ابزار اندازه گیری تحقیق ۷۴
روش آماری مربوط به زمینه ۷۵
روش تحقیق ۷۶
یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها ۷۷
بحث و نتیجه گیری ۸۵
محدودیت ها ۸۶
پیشنهادات ۸۷
منابع و مآخذ ۸۸

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبستان شهرستان قزوین است که فرضیه های عنوان شده عبارتند از اینکه بین پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد و همین طور بین پرخاشگری دانش آموزان ضعیف و دانش آموزان ممتاز تفاوت وجود دارد و همین بین پرخاشگری مقاطع دوم و چهارو سوم و پنجم تفاوت وجود دارد که جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبستان است که ۹۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و جهت سنجش فرضیه ها از روش آماری t متغییر مستقل و ضریب بهم بستگی استفاده گردیده که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابه معنی داری وجود دارد و همین طور بین پرخاشگری دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی تفاوت وجود ندارد.

مقدمه

هر کودکی وقتی بداند که والدین او به آنچه می گویند عمل می کنند بهتر رفتار خواهد کرد . رفتار به خصوصی که انجام آن مجاز نیست باید با ترتیب به خصوصی دنبال شود مقررات شما باید روشن و فهم آنها ساده باشد .در این صورت کودک شما می داند که توقعات شما چیست و چه مقرر شده است شما تا به حال روی مقررات اولیه مصمم شده اید و آنها را با سادگی و واقع بینی با طفل خود در میان گذاشته اید . قانون تازه ای در خانه مقرر شده است از حالا به بعد تو اجازه نداری که کسی را کتک بزنی و اگر این کار را تکرار کنی با حبس شدن در اتاقت مجازات خواهی شد که پرخاشگری یکی از پدیده های مهم روانی – اجتماعی است که قسمت اعظم تاریخ مدون انسان پیرامون آن رقم خورده است . برخی سپده دم تاریخ را با بیان قتل  هابیل آلوده به پرخاشگری و خشونت می دانند . کواکسلی بر اساس پژوهشهای انجام شده خود می نویسد : از ۵۶۰۰ سال قبل تا امروز بشر فقط ۲۹۲ سال در صلح و صفا گذرانیده و بقیه را در جنگ و ستیز بوده است . پرخاشگری را رفتاری تعریف کرده اند که هدف آن صدمه زدن به خود یادگیری باشد آنچه در این تعریف حائز اهمیت است ، قصد و نیت رفتار کننده است : یعنی آسیب رسانیدن تصادفی به شخص دیگر پرخاشگری نیست مثلاً اگر توپ فوتبال سهواً به بازیکن دیگر اصابت کند ، پرخاشگری نیست اما اگر فردی مخصوصاً بازیکنان را با پا بزند، هل بدهد ، تنه بزند و یا فحاشی کند ، پرخاشگری است . قدیمی ترین علت شناخته شده برای پرخاشگری حول محور این نظریه می چرخد که انساتها از نظر ماهیت زیست شناختی برای پرخاشگر برنامه ریزی شده اند و نخستین و معروفترین نظریه در این باره مربوط به زیگموند فروید را می توان نام برد فروید کلیه اعمال آدمی را با دو غریزه  زندگی و مرگ تحلیل می کند و می گوید غریزه مرگ هم باید به شکلی تخلیه شود

پروژه بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان

قیمت : 8000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : سه شنبه, ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022