:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه استخراج ترکیبات طبیعی موجود در کبد و بافت عضله ماهی کفشک زبان گاوی

  دسته :

  غیرزیستی

  فرمت/ورد تعداد صفحات 105
  قیمت : 8000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه استخراج ترکیبات طبیعی موجود در کبد و بافت عضله ماهی کفشک زبان گاوی :

پروژه استخراج ترکیبات طبیعی موجود در کبد و بافت عضله ماهی کفشک زبان گاوی

4259_1439346562

پایان نامه کارشناسی ارشد  گرایش : غیرزیستی

 

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات
۱-۱ هدف
۱-۲ پیشینه تحقیق
۱-۳ روش کار و تحقیق
فصل دوم: کفشک زبانی ماهیان(cynoglossidae tongue soles)
کفشک زبان گاوی(cynoglossus marco lepidotus)
۱-۲کفشک زبانی ماهیان (cynoglossidae tongue soles)
۲-۱-۱ ریخت شناسی کفشک زبانی ماهیان
۲-۱-۲ گونه های موجود در ایران
۲-۲ جایگاه سیستماتیک کفشک زبان گاوی (cynoglossidate macrolepidotus )
۲-۲-۱ ریخت شناسی کفشک زبان گاوی (largescale tonguesole)
۲-۲-۲ محیط زیست
۲-۲-۳ ارزش اقتصادی
۲-۲-۴ اندازه و وزن
۲-۲-۵ پراکنش
فصل سوم:چربی ها (lipids) وروغن ماهی(fish oil)
۳-۱ چربی ها
۳-۲ اسید های چرب
۳-۲-۱ مشخصات عمومی اسیدهای چرب
۳-۲-۲ خواص اسیدهای چرب
۳-۳ ساختمان و خواص انوع چربیها
۳-۳-۱ چربی های خنثی (اسیل گلیسرولها)
۳-۳-۲ فسفوگلیسیریدها
۳-۳-۳ اسفنگولیپیدها و گلیکولیپیدها
۳-۳-۴ موم ها ( waxed)
۳-۳-۵ لیپیدهایی که صابون نمی شوند
۳-۶ روغن ماهی (Fish oil)
فصل چهارم : مواد و روش ها
۴-۱ مواد مصرف شده
۴-۲ وسایل آزمایشگاهی مورد نیاز
۴-۳ دستگاههای مورد نیاز
۴-۴ روش
۴-۴-۱ تهیه نمونه ماهی کفشک زبان گاوی
۴-۴-۲ استخراج مواد طبیعی از کبد و بافت عضله ماهی کفشک زبان گاوی
۴-۴-۳ مراحل عملی استخراج به روش Bligh and dyer
۴-۴-۴ استخراج و خالص سازی چربی ها در روش Bligh and dyer
۴-۵ استفاده توأم از کروماتوگراف و طیف سنج جرمیGC/MS
۴-۵-۱ اندیس کواتس (Kovts index )
۴-۶ شناسایی مواد طبیعی موجود در فاز –n هگزانی کبد و بافت عضله
ماهی کفشک زبان گاوی (largescale tongusole) با استفاده از دستگاه GC/MS
۴-۶-۱ مشخصات دستگاه GC/MS مورد استفاده
فصل پنجم : نتایج آزمایش و بحث
۵-۱ نتایج ، تفسیر داده ها و شناسایی طیف های GC-MS
۵-۲ بحث
پیشنهادات
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی

چکیده :

در این تحقیق مواد طبیعی و اسید های چرب موجود در بافت کبد و عضله ماهی کفشک زبان largescale tonguesole با نام علمی  (cynoglossus macrolepidotus ) معروف به زبان گاوی با استفاده از روش(bligh and dyer ) استخراج گردید .

برای شناسایی این مواد ابتدا کلروفرم که به عنوان حلال مورد استفاده قرار گرفته بود توسط دستگاه rotary evaporator تبخیر و سپس مواد در –n هگزان حل گردید و به دستگاه GC-MS تزریق شد . با استفاده از کروماتوگرام جرمی و طیف های جرمی بدست آمده مواد طبیعی موجود از جمله اسیدهای چرب بافت کبد و عضله با محاسبه اندیس کواتس و مقایسه آنها با اندیس کواتس استاندارد و نیز بررسی داده های طیفی ( GC-MS ) و مقایسه آنها با داده های استاندارد موجود در مراجع (Eight peak ) شناسایی گردید .

در کبد یازده ترکیب شناسایی شد که  palmitic acid با ۹۸/۱۴ درصد بیشترین مقدار می باشد . سایر ترکیبات شناسایی شده در کبد شامل oleic acid (30/12درصد) ،
۱,۳-cyclooctadiene(97/7درصد)stearicAcidو(۸۰/۶)درصد، methyl eicosa-5,8,11,14,17 pentaenoate   (۴۵/۶ درصد) ،  ۱,۴,۸-dodecatiene (75/5 درصد). ۹-hexadecanoic acid (39/5درصد)ethyl ester، ۵,۸,۱۱,۱۴-eicosatetranenoic acid (08/4درصد)،heptacosane (77/1درصد)،۳-heptadecan-5-yne (24/1درصد)،myristic acid (66/0درصد)می باشد . ترکیبات شناسایی شده در بافت عضله شامل plamitic acid (15/43درصد) ، methyl eicosa-5,8,11,14,17-pentanoate  (۵۱/۲۳درصد) ،stearic acid (35/8درصد)،oleic acid(68/0درصد)،nonane(74/6درصد)، decane(06/3درصد) می باشد .

واژگان کلیدی : اسیدهای چرب غیر اشباع,روغن کبد و عضله ماهی, کفشک زبان گاوی,پالمتیک اسید, اولئیک اسید

مقدمه :

اسیدهای چرب اشباع نشده با چند پیوند دو گانه (PUFA)poly unsturated fatty acids  از نوع اسید های چرب Omega-3 و اسیدهای چرب Omega-6 جزو اسیدهای چرب  ضروری برای بدن انسان هستند که بدن انسان توانایی ساخت این اسیدهای چرب اشباع نشده  را ندارد و باید از طریق مواد غذایی تامین گردد .

اسیدهای چرب  Omega-3 بیشتر در بدن  ماهی و بخصوص ماهی های  روغنی  مثل شاه  ماهی،ماهی خال مخالی، ساردین ، پلیچارد، ماهی آزاد و ماکرل یافت می شود .

اسیدهای چرب امگا ۳ شامل (ALA) Alpha – linolenic acid و دو مشتق آن با اسامی Decosahexaenoic acid (DHA) و  Eicosapentaenoic acid (EPA)
می باشند .

در بدن ماهی ALA از طریق فعل و انفعالات بیوشیمیایی به EPA , DHA تبدیل می گردد . مشابه همین امر در بدن انسان نیز رخ می دهد اما آنچه حائز اهمیت است این است که ALA در بدن وجود نداشته و ساخته نمی شود ، بنابراین بایستی از طریق مواد غذایی(مثل ماهی و روغن ماهی که یکی از منابع سرشار اسیدهای چرب امگا ۳ است ) به بدن برسد و همین نکته نشانگر ضرورت مصرف ماهی و غذاهای دریایی می باشد . [۱۲] .

DHA برای عملکرد مغز، چشم و سیستم تولید مثل پستانداران ضروری است و تحقیقات اخیر نشان می دهد که وجود آن به میزان کافی در بدن باعث تعادل خلق و داشتن روحیه مثبت
می گردد .

پروژه استخراج ترکیبات طبیعی موجود در کبد و بافت عضله ماهی کفشک زبان گاوی

قیمت : 8000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : چهارشنبه, ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022