:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه مدیریت P.M

  دسته :

  مدیریت

  فرمت/ورد تعداد صفحات 58
  قیمت : 5000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه مدیریت P.M :

پروژه مدیریت P.M 

«فهرست مطالب»

     عنوان

فصل اول:

تاریخچه مدیریت پروژه                                                        ۸

تعاریف مدیریت پروژه                                                  ۹

فصل دوم:

دلایل استفاده ازمدیریت پروژه                                                  ۱۵

اقدامات مدیریتی                                                                 ۱۵

وظایف مدیریت پروژه                                                          ۱۶

کاربردهای مدیریت پروژه                                                      ۱۷

 

 

فصل سوم:

فوایدومحدودیتهای پروژه                                                        ۲۰

فصل چهارم

فرایندهای پروژه                                                                 ۲۵

گروههای فرایند                                                                  ۲۵

تعامل بین فرایندها                                                                ۲۷

فرایندهای عمده واصلی                                                          ۲۸

فرایندهای فرعی وکمکی                                                         ۲۹

فرایندهای اجرایی                                                                 ۳۰

فرایندهای کنترلی                                                                 ۳۱

فرایندهای اختتامی                                                               ۳۲

فصل پنجم:

نرم افزار(P3)Primavera Project Planner                             ۳۴

مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه(OPM3)                                  ۳۶

شناخت اجزای مدلOPM3                                                     ۳۷

نتایج وشاخص کلیدی اندازه گیری(KPIS)                                     ۳۸

دسته بندی – نظراجمالی                                                         ۳۸

دسته بندی PPP                                                                 ۴۲

دسته بندی SMCI                                                               ۴۲

گامهایOPM3  بطور خلاصه                                                 ۴۲

ورود به روندبهبود                                                              ۴۳

خلاصه ونتیجه گیری                                                           ۴۳

فصل ششم:

فرایند برنامه ریزی محدوده پروژه وورودیهای آن                            ۴۷

ورودیهای برنامه ریزی محدوده                                                ۴۷

ابزارهاوتکنیکهای فرایند آغاز                                                   ۴۷

خروجیهای فرایندآغاز                                                            ۴۸

مدیریت محدوده پروژه                                                           ۴۹

ابزارها وتکنیکهاوخروجیهای فرایندکنترل کلی تغییرات                        ۴۹

فرایندکنترل کلی تغییرات                                                         ۵۰

ورودیهای فرایندکنترل تغییرات                                                  ۵۰

ابزارهاوتکنیکهای فراینداجرای برنامه پروژه                                   ۵۱

خروجیهای فراینداجرای برنامه پروژه                                           ۵۱

فراینداجرای برنامه پروژه                                                          ۵۲

فرایندتهیه برنامه پروژه                                                           ۵۳

مدیریت فرایندهای پروژه                                                         ۵۳

ارتباط فرایندها                                                                    ۵۳

تشریح مفاهیم                                                                      ۵۵

واژه نامه انگلیسی – فارسی                                                      ۵۷

فهرست منابع                                                                      ۵۸

 

«فهرست جداول»

        عنوان

شناخت ویژگیهای مهم پروژه                                                 ۱۳-۱۲

مراحل انجام پروژه                                                               ۲۱

ایجاد چشم اندازبرای پروژه                                                      ۲۲

چرخه حیات پروژه                                                               ۲۳

 

«فهرست نمودارها واشکال»

       عنوان

فرایندهای پروژه                                                                ۲۶

دسته بندی IPECC                                                            ۳۹

شاخصهای کلیدی عملکرد                                                      ۴۰

راهکارهای برتر                                                               ۴۰

وضعیت کلی سازمان درOPM3                                             ۴۱

نمودارمیله ای میزان بلوغ سازمان درOPM3،PPP/ SMCH           ۴۱

نمودارفرایندمدیریت پروژه سازمانی                                         ۴۴

هرم سازمان درمسیرپروژه،برنامه،سبدپروژه                               ۴۵

هرم سازمان درمسیراستانداردکردن،اندازه گیری،کنترل،بهبود             ۴۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پروژه مدیریت P.M

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : شنبه, ۱۹ آذر ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022