:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
::
توضیحات بیشتر در مورد پاورپوینت آموزش وپرورش تطبیقی :

پاورپوینت آموزش وپرورش تطبیقی
فهرست مطالب:
گفتار اول: تعریف وفواید مطالعات تطبیقی در زمینه آموزش و  پرورش وتاریخ و سیر تحول آن
گفتار دوم: اصطلاحات ومفاهیم کلیدی در ارتباط با مطالعات آموزش و پرورش
گفتار سوم: بررسی نظام آموزش و پرورش دو کشور ژاپن وانگلستان
بخش اول: تعریف آموزش و پروش تطبیقی
فواید وکاربرد مطالعات تطبیقی درزمینه آموزش وپرورش کدامند؟
دست اندر کاران مطالعات آموزش و پرورش تطبیقی
اهداف مطالعات تطبیقی آموزش و پرورش
بخش دوم: تاریخ تحول دانش تعلیم و تربیت تطبیقی
فصل اول: دوره نقل مشاهدات و شرح خاطرات سیاحان به عنوان نخستین مطالعات آموزش وپرورش تطبیقی
نارسایی های نخستین مطالعات آموزش وپرورش تطبیقی
فصل دوم: دوره ای که اقتباس و مدل قرار دادن جنبه های آموزش و پرورش کشوری توسط کشور دیگر متداول بود
فصل سوم: دوره ای که مطالعات تطبیقی آموزش و پرورش تحت تاثیر نهضت انترناسیونالیستی قرار گرفت
مطالعات این دوره به چهار گروه تقسیم می شوند
اطلاعات و آمار جمع آوری شده در این دوره به سه دلیل از اعتبار کمی برخوردار بودند
فصل چهارم: دوره ای که به نظام آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد اجتماعی توجه شد
نتایج مطالعات کندل
فصل پنجم: دوره ای که محققان مطالعات آموزش وپرورش تطبیقی، از روش های علمی معمول در علوم اجتماعی بهره گرفتند
ویژگی های این دوره ازمطالعات آموزش وپرورش تطبیقی
گفتار دوم: آشنایی با مفاهیم واصطلاحات آموزش وپرورش
مدارک و درجات تحصیلی دانشگاهی
رشته های تحصیلی در آموزش عالی
معایب
محاسن
مدیریت غیر متمرکز
محاسن
معایب
هزینه های جاری
هزینه های سرمایه
چه عواملی مقایسه هزینه های آموزش وپرورش ممالک مختلف را بایکدیگر آسان می کند ؟
عوارض ناشی از کاهش هزینه های آموزش وپرورش
آموزش بزرگسالان
مدارک درجات تحصیلی دانشگاهی
هدف از ایجاد موسسات آموزش عالی از راه دور
گفتار سوم: آموزش و پرورش تطبیقی ژاپن و انگلستان
فصل اول تاریخ تحول آموزش و پرورش ژاپن
فصل دوم اداره سازمان آموزش و پرورش ژاپن
فصل سوم مقاطع مختلف آموزشی
آموزش قبل از مدرسه
تعلیمات ابتدایی ودوره اول متوسطه(تعلیمات عمومی واجباری)
تعلیمات متوسطه شامل دو دوره است
برنامه تحصیلی دوره دوم متوسطه
آموزش عالی
موسسات آموزش عالی
شرایط پذیرش دانشگاهها
شمار دانشجویان و در صد توزیع آنها
مشکلات دانشجویان خارجی
نقش دانشگاهها درگسترش علوم وتکنولوژی
مدارس اختصاصی جهت کودکان معلول
معلمان
تسهیلات فرهنگی و رفاهی معلمان مدارس
آموزش اجتماعی افراد
تربیت بدنی
فصل چهارم اشتیاق معنوی ملت ژاپن در بسط و گسترش آموزش و پرورش
فصل پنجم آموزش و پرورش توسعه اقتصادی
چه عاملی چنین پیشرفتی را در ژاپن موجب شد؟
برنامه ریزی آموزش و پرورش و رشد اقتصادی
مشکلات امروز آموزش و پرورش ژاپن
رقابت شدید در امتحانات عواقب زیر را به دنبال دارد
بخش دوم آموزش و پرورش در انگلستان
فصل دوم تاریخ و تحول آموزش و پرورش در انگلستان وویلز
مهمترین این مصوبات درسالهای زیر عبارتند از
مراحل تحصیل
فصل سوم سازمان و اداره آموزش و پرورش انگلستان و ویلز
سه اصل مهم در نظام تعلیم وتربیت انگلستان
اهم اختیارات مقامات محلی آموزش وپرورش عبارتند از
فصل چهارم تعلیمات عمومی و اجباری در انگلستان وویلز
فصل پنجم کادر آموزشی مدارس و تربیت معلم
فصل ششم آموزش عالی
ویژگیهای بارز نظام تعلیم و تربیت انگلستان و ویلز

پاورپوینت آموزش وپرورش تطبیقی

قیمت : 2500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
  • Facebook |
  • Twitter |
  • Delicious |
  • Email
  • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : یکشنبه, ۱۶ بهمن ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022