:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه مقایسه دیدگاه های امنیتی بین المللی از پایان جنگ سرد تا زمان حال

  دسته :

  روابط بين المللي

  فرمت/ورد تعداد صفحات 490
  قیمت : 9500 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه مقایسه دیدگاه های امنیتی بین المللی از پایان جنگ سرد تا زمان حال :

پروژه مقایسه دیدگاه های امنیتی بین المللی از پایان جنگ سرد تا زمان حال

index

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M . A )

در رشته روابط بین المللی

چکیده :

در فضای پس از جنگ سرد تا زمان ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و از حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر تا زمان حال ، رﮊیم های بین المللی بخصوص رﮊیم های امنیتی بین المللی دستخوش تغییرات و تحولات عمده ای گردیده اند . اگر چه رﮊیم های امنیتی بین المللی از دیر باز مطرح بوده نظیر : کنسرت اروپایی ، پس از جنگ های ناپلئونی ، اما عمدتا رﮊیم های امنیتی پدیده ای قرن بیستمی هستند که به دولتها این اجازه را میدهند که از مشکلات و تنگناهای امنیتی بگریزند . رﮊیم های تمام عیار امنیتی تنها در قرن بیستم و به ویژه با شروع جنگ سرد رو به گسترش گذاشتند . اما کار آمد بودن اینگونه رژیم ها اغلب مورد تردید قرار گرفته است . بعضی از رژیم های امنیتی بزرگ مانند : سالت یک      ( ۱۹۷۲ ) و سالت دو ( ۱۹۷۹ ) که به منظور کنترل رقابت تسلیحاتی بین ایالات متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق طراحی شده بودند ، در حقیقت رژیم های بی اعتباری بودند . مطابق تعریف رژیم های امنیتی ، وجود عناصر  ضمنی و سریع و باور های مشترک در میان بازیگران ، به رغم اختلافات مبنایی ، موجب تعیین محدودیت های خاص در رفتار بازیگران می شود . این در حالی است که تعابیر متفاوت منافع ژئواستراتژیک امریکا و روسیه ، در نظام بین المللی موجب شکاف در برداشت رژیم های امنیتی ، اولا توسط صاحبان قدرت انجام می شوند ، ثانیأ مکانیزم های همکاری را شکل می دهند که در میان دولتها و سایر بازیگران دیگر ایجاد اعتماد و امنیت کرده و به ثبات نظام بین المللی کمک می کنند ، ثالثأ رژیم ها توسط عوامل متعددی که عمده ترین آن قدرت می باشد دستخوش تغییر می شوند . در واقع صاحبان اصلی قدرت ، همانا ایالات متحده امریکا ابر قدرت چهار بعدی ( فرهنگی ، سیاسی اقتصادی و نظامی ) و فدراسیون روسیه ابر قدرت تک بعدی ( نظامی ) هستند که رژیم های امنیتی را شکل می دهند و همین قدرتها هستند که زمینه ساز تغییر و نابودی رژیم های امنیتی می گرند . بر این اساس سعی شده است در این رساله به مقایسه دیدگاه های امریکا و روسیه نسبت به رژیم های امنیتی بین المللی پرداخته شود که این رژیم ها شامل NPT , PTBT  , سالت ۱و ۲ MTCR استارت ۱ و ۲ و ۳ CWC , BWC , CFE , NATO , IAEA , SORT , ICOC , NMD , ABM , CTBT …. می باشند . همچنین به بررسی نظریه رژیم های بین المللی و نگرش امریکا و روسیه نسبت به پرونده هسته ای ایران نیز پرداخته می شود .

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول :

کلیات پژوهش

۱- طرح مسئله

۲- سئوال اصلی

۳ – سئوالات فرعی

۴ – فرضیه اصلی

۵ – قلمرو تحقیق

۶ – روش تحقیق

۷ – متغیرها

۸ – انگیزه انتخاب موضوع

۹ – اهداف انتخاب موضوع

۱۰ – بررسی ادبیات موجود

۱۱ – تعریف مفهومی متغیرها

۱۲- تعریف مفاهیم کلیدی

۱۳- ساختار تحقیق

فصل دوم :

آخرین موج از تئوریهای روابط بین المللی ؛ نظریه رژیم های بین المللی

مقدمه

گفتار اول : اهمیت و جایگاه رژیم های بین المللی

الف – ساختار گرایان

ب – پیروان گروسیوس

ج – ساختار گرایان تعدیلی

گفتار دوم : بنیان های مفهومی و تئوریک رژیم های بین المللی

الف – بنیان های مفهومی رژیم های بین المللی

ب – اجزاء تشکیل دهنده رژیم های بین المللی

ج – ویژگی های رژیم های بین المللی

د – انواع رژیم های بین المللی

ه – گروه بندی رژیم های بین المللی

و – رژیم های رسمی سیاستگذار و عملیاتی

ی – عوامل موثر در تشکیل رژیم های بین المللی و رویکردهای نظری

گفتار سوم : دلایل به وجود آمدن مشکلات تغییرات ،و نیز نقش و کارکرد رژیم های بین المللی

 

الف – مشکلات ماهوی و بنیادین رژیم های بین المللی

ب – مشکلات ساختی و شکلی

ج – مشکلات تصمیم گیری و تصمیم سازی

د – نقش و کارکرد رژیم های بین المللی

ه – جایگاه حقوقی رژیم های بین المللی

و – پارادایم های تحلیلی رژیم های بین المللی

ی – علل و عوامل موثر در تغییر رژیم های بین المللی

نتیجه گیری

فصل سوم :

رژیم های امنیتی بین امللی و مقایسه دیدگاه های دیدگاه امریکا و روسیه

مقدمه

گفتار اول مفهوم امنیت ، بازدارندگی ، کنترل تسلیحات و خلع سلاح

الف – مفهوم امنیت

ب – باز دارندگی و مراحل مختلف مسابقه تسحیلاتی امریکا و روسیه (شوروی سابق)

ج – کنترل تسلیحات و خلع سلاح

۱ – کنترل تسلیحات و خلع سلاح در پس از جنگ سرد

۲ – کنترل تسحیلات و خلع سلاح پس ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱

گفتار دوم : دیدگاه های امریکا و روسیه نسبت به قرار دادهای ABM و طرح سپر دفاع ملی

موشکی NMD

الف – گفتگوهای محدودیت سلاح های استراتژیک

۱ – قرارداد سالت یک

۲ – قرار دادسالت دو

۳ – قرار دادهای استارت یک ، دو ، سه

۴ – قرار داد سورت

 ب  سیستم دفاع ملی موشکی NMD  و دیدگاههای موافقین و مخالفین آن

۱ – سیستم دفاع ملی موشکی NMD  و واکنش روسیه به آن.

۲ – پیامدهای استقرار سیستم دفاع ملی موشکیNMD

۳ – اثرات سپر دفاع ملی موشکی بر کنترل تسلیحات

ج – طرح سپر دفاع ملی موشکی NMD و حادثه ۱۱ سپتامبر

گفتار سوم : رژیم بین المللی کنترل و مهار موشکی MTCR و نظامنامه موشکی ICOC

الف – رژیم مهار و کنترل فناوری مشکی MTCR

ب –  دلایل کارایی و عدم کارایی رژیم کنترل و مهار فن آوری موشکیMTCR

ج – ایجاد نظام نامه یا کردار نامه موشکی ICOC

د – رژیم کنترل صادرات تسلیحات و دیدگاه های روسیه و امریکا

گفتار چهارم : کنوانسیون های منع سلاح های بیولوژیک و منع سلاح های شیمیایی

CW – BWC

الف – کنوانسیون منع گسترش ، تولید و ذخیره سازی سلاح های بیولوژیک ( BWC)

ب – کنوانسیون ممنوعیت کاربرد سلاح های شیمیایی (CWC

گفتار پنجم : دو رژیم امنیتی خلع سلاح هسته ای جهان (CTBT, NPT

الف – نگاهی به مبانی نظری انرژی هسته ای

ب – آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA )

ج – معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای ( NPT )

د – رژیم امنیتی منع جامع آزمایشات هسته ای(CTBT )

گفتار ششم : رﮊیم امنیتی ناتو ، رﮊیم کنترل تسلیحات متعارف (CFE ) و بحث سامانه دفاعی موشکی در لهستان و چک

الف – رﮊیم امنیتی بین المللی ناتو ، ارزیابی جایگاه آن در محیط امنیت بین المللی

ب – سپر دفاع موشکی در لهستان و چک و شکاف در رﮊیم امنیتی

ج – رﮊیم کنترل تسلیحات متعارف یا نیروهای متعارف در اروپا (CFE )

نتیجه گیری

فصل چهارم :

نگرش امریکا و روسیه به پرونده هسته ای ایران

مقدمه

گفتار اول : تاریخچه روابط هسته ای ایران و امریکا پس از انقلاب

الف – سیر تعاملات ایران و آمریکا در خصوص مسائل هسته ای

ب – استراتژی سیاست خارجی امریکا در دوره بوش پسر در قبال ایران

گفتار دوم : دیپلماسی هسته ای امریکا در قبال ایران

الف – برنامه هسته ای ایران از دید امریکا

ب – سیاست های امریکا برای مقابله با برنامه های ایران

گفتار سوم : اتهامات ایالات متحده علیه فعالیتهای هسته ای ایران

الف – اتهامات فنی

ب – تحلیل اقتصادی

گفتار چهارم : سیاست خارجی ایران و روسیه در قبال یکدیگر

الف – زمینه های همکاری ایران و روسیه

ب – زمینه های همکاری اقتصادی در سطح جهانی

گفتار پنجم : تغییر نگرش روسیه در خصوص پرونده هسته ای ایران از حالت بازی با ایران تا رأی مثبت به قطعنامه بر علیه ایران

نتیجه گیری

فصل پنجم :

بحث و نتیجه گیری

پیوست ها و ضمائم :

پیوست (الف ) گاه شمار هستهای در سال ۱۳۸۵

پیوست (ب ) سیر برنامه اتمی ایران در سال ۱۳۸۶

کتابنامه

الف ) کتب فارسی

ب ) مقالات فارسی

ج) نشریات فارسی

د ) جزوات درسی

و ) پایان نامه ها و رساله ها

ه ) منابع اینترنتی و خبر گزاری ها

ی ) منابع انگلیسی

چکیده انگلیسی


پروژه مقایسه دیدگاه های امنیتی بین المللی از پایان جنگ سرد تا زمان حال

قیمت : 9500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : دوشنبه, ۴ مهر ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022