:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه شیوه ارزشیابی مهارت شغلی مدیریت اموزشی

  دسته :

  روانشناسی

  فرمت/ورد تعداد صفحات 146
  قیمت : 8000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه شیوه ارزشیابی مهارت شغلی مدیریت اموزشی :

پروژه شیوه ارزشیابی مهارت شغلی مدیریت اموزشی

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه                                                                                                                       ۳

فصل اول: توانایی تشخیص مفهوم مدیریت و اصول آن                                                            ۸

آشنایی با مفهوم سیستم                                                                                                  ۸

سیستم های باز و کارکردهای آن                                                                                       ۹

سیستم های بسته و کارکردهای آن                                                                ۱۰

آشنایی با مفهوم سازمان و انواع آن                                                                ۱۰

شناسایی سبکها مدیریتی                                                                             ۱۲

فصل دوم: توانایی تشخیص مفهوم مدیریت آموزشی و کارکردهای آن

شناسایی مفهوم آموزش و انواع آن                                                                ۱۸

آموزشهای رسمی و غیر رسمی سازمان نیافته                                                    ۱۹

ویژگیهای آموزش های فنی و حرفه ای                                                          ۲۰

نقش سازمان آموزش فنی و حرفه ای در نظام آموزشی کشور                                 ۲۱

مفهوم مدیریت آموزشی و اصول آن                                                               ۲۲

جایگاه مدیریت آموزشی در آموزشگاههای فنی و حرفه ای                                   ۲۳

اصول مدیریت آموزش و کارکردهای آن                                                         ۲۳

فصل سوم: توانایی اجرای مقررات و آیین نامه های موسسات کارآموزی

ویژگیها، قوانین و مقررات تاسیس         ۲۸

 

 

فرآیند اخذ مجوز تأسیس آموزشگاهها                                                            ۲۹

اصول اجرای مقررات و آین نامه های تأسیس آموزشگاهها                                   ۳۲

آشنایی با مسایل و مسئولیتهای حقوقی مدیریت آموزشگاه                                     ۳۱

فصل چهارم: توانایی برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه ها                               ۳۶

شناسایی دوره های آموزشی قابل اجرا در آموزشگاهها                                         ۳۶

شناسایی اصول تشخیص و انتخاب کادر آموزشی آموزشگاه                                  ۳۷

شناسایی فرآیند برنامه ریزی آموزشی استاندارد مهارت                                         ۳۷

شناسایی اصول تدوین اهداف کلی و جزیی دوره آموزش                                     ۳۹

شناسایی اصول تحلیل محتوای دوره آموزشی                                                    ۴۰

شناسایی اصول تأمین امکانات آموزشی                                                           ۴۱

شناسایی اصول مدیریت بر اجرای دوره های آموزشی                                          ۴۱

فصل پنجم: توانایی ارزشیابی از دوره های آموزشی                                             ۴۴

شناسایی مفهوم ارزشیابی آموزشی و روش های آن                                             ۴۵

شناسایی اصول ارزشیابی جامع و فراگیر                                                         ۴۶

شناسایی اصول ارزشیابی در اثر بخش آموزشی                                                 ۴۹

فصل ششم: توانایی تهیه گزارش های مورد نیاز آموزشگاه                                     ۵۲

شناسایی پایه اساسی آیین نگارش                                                                 ۵۲

شناسایی مقررات مکاتبات اداری                                                                   ۵۴

شناسایی اصول استناد به قوانین و مقررات در مکاتبات اداری                                ۵۵

شناسایی اصول تهیه گزارش های مورد نیاز آموزشگاهها                                       ۵۶

 

فصل هفتم : توانایی برقراری روابط انسانی                                                       ۶۰

شناسایی مفهوم ارتباط و عوامل تشکیل دهنده آن                                               ۶۰

شناسایی عوامل مؤثر ارتباطی                                                                       ۶۱

شناسایی موانع ارتباطی                                                                               ۶۳

آشنایی با اصول روانشناسی عمومی                                                                ۶۴

آشنایی با جامعه شناسی عمومی                                                                    ۶۵

شناسایی اصول برقراری روابط انسانی                                                             ۶۷

شناسایی اصول برقراری روابط انسانی                                                             ۷۰

فصل هشتم: توانایی نظارت بر امور مالی آموزشگاه                                            ۷۰

آشنایی با اصول مقدمات حسابداری عمومی                                                      ۷۰

آشنایی با مراکز مالی و اداری مرتبط با آموزشگاه                                               ۷۳

شناسایی تعرفه های آموزشی آموزشگاهها                                                        ۷۴

شناسایی درآمد و هزینه های آموزشگاه                                                           ۷۴

فصل نهم: توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت کار              ۷۸

آشنایی با حوادث شغلی، علل بروز آن بهداشت محیط کار                                     ۷۸

اشنایی با وسایل ایمنی و بهداشت کار و کاربرد آنها                                             ۸۰

شناسایی اصول پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و حفاظتی و بهداشت کار    ۸۲

آشنایی با عوارض جانی و اصول انجام کمکهای اولیه                                         ۸۳

اشنایی با آتش سوزی و اصول انجام آتش نشان                                                 ۸۴

 

مقدمه

قرن بیستم علاوه بر پیشرفتهای چشمگیر در قلمروهای علم تکنولوژی ، شاهد توسعه روزافزون نظامهای آموزش و پرورش رسمی در کشورهای مختلف جهان بود. به موازات این توسعه ، مدیریت آموزشی نیز در اغلب کشورهاع به قلمرو مدیریتی پراهمیت تبدیل گردید. از این روع صاحبنظران و کارورزان مدیریت آموزشی ، به مطالعه و توضیح واقعیتهای سازمانهای آموزشی پرداختند. آنها برای پاسخگویی به مسایل و مشکلات این سازمانهاع ابتدا به دانشها، مهارتها و تجربه های مدیریت در سازمانهای دیگر متوسل شدند؛ روشها و قواعد کار و فعالیت آنها را اقتباس کردند، مفاهیم ، اصول و نظریه های عموی مدیریت را مورد استفاده قرار دادند، و سپس بر اثر گسترش هدفها و وظایف نظامهای آموزشی و پیچیده تر شدن مدیریت آنها از راه مطالعه واقعیتها و رویدادهای ویژه محیطهای آموزشی ، به مفهوم آفرینی و نظریه پردازی در قلمرو خاص مدیریت آموزشی پرداختند.

پروژه شیوه ارزشیابی مهارت شغلی مدیریت اموزشی

قیمت : 8000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : سه شنبه, ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022