:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه بنیاد گرایی اسلامی و سیاست خارجی آمریکا

  دسته :

  حقوق

  فرمت/ورد تعداد صفحات 267
  قیمت : 7500 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بنیاد گرایی اسلامی و سیاست خارجی آمریکا :

پروژه بنیاد گرایی اسلامی و سیاست خارجی آمریکا

فهرست

تقدیر و تشکر الف
بخش مقدماتی : کلیات تحقیق
۱ . طرح موضوع۱
۲ . سوال اصلی ۵
۳ . سوالات فرعی۶
۴ . فرضیه تحقیق ۶
۵ . مفاهیم ۶
۶ . مفروضات۸
۷ . اهمیت و علل انتخاب موضوع ۸
۸ . برسی متون و آثار ۱۱
۹ . اهداف پژوهش۱۱
۱۰ . نقطه ثقل پژوهش۱۱
۱۱ . روش تحقیق ۱۲
۱۲ . سازماندهی پژوهش۱۲
بخش اول:سیاست خارجی و سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا
مقدمه بخش۱۵
فصل اول:سیاست خارجی ۱۶
گفتار اول : شناخت سیاست خارجی ۱۶
الف ) تعریف و تبیین سیاست خارجی ۱۶
ب ) اهداف سیاست خارجی
هدفهای اساسی یا اولیه
هدفهای متوسط یا درجه دوم
هدفهای جهانی یا دراز مدت۱۹
گفتار دوم: رابطه میان سیاست خارجی و منافع ملی
الف ) تعریف و تبیین منافع ملی و جایگاه آن در سیاست خارجی
ب ) قدمت و پیشینه کاربرد منافع ملی ۲۴
فصل دوم:سیاست خارجیایالات متحده آمریکا در خاورمیانه۲۹
گفتار اول : حضور آمریکا در خاور میانه
الف ) تاریخچه حضور آمریکا در منطقه
ب) اهمیت خاورمیانه برای آمریکا
ج ) کمیت و پراکندگی جغرافیایی نیروهای آمریکایی در خاور میانه۲۹
گفتار دوم : اهداف ومنافع سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه
الف ) جایگاه منافع ملی در سیاست خارجی آمریکا
ب ) اهداف و منافع آمریکا در خاورمیانه ۳۶
حفظ بقاء و امنیتاسرائیل۴۰
دسترسی به منابع نفت خاورمیانه ۴۴
حمایت از دولتهای محافظه کار۴۵
گفتار سوم:تأثیر حوادث ۱۱ سپتامبر بر سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه۴۸
منابع بخش اول۵۰
بخش دوم:بنیاد گرایی و بنیاد گرایی اسلامی
مقدمه بخش۵۷
فصل اول:تبار شناسی و ویژگی های بنیادگرایی۵۸
گفتاراول:بنیادگرایی۵۸
گفتار دوم:بنیادگرایی اسلامی ۵۹
چیستی و تبار شناسی ۵۹
تفاوت بنیادگرایی اسلامی با بنیادگرایی مسیحی۶۲
ویژگی های بنیادگرایی اسلامی ۶۳
اهداف و خواسته های بنیادگرایان۶۴
نشانه های بنیادگرایی اسلامی ۶۶
جاذبه های بنیادگرایی اسلامی به عنوان رقیب مکاتب دیگر ۶۷
رویکرد بنیادگرایی اسلامی به سیاست وحکومت۶۷
گفتار سوم:غرب و استفاده ابزاری و تبلیغاتی از کاربرد اصطلاح بنیادگرایی اسلامی ۶۹
گفتار چهارم:واکنش های نظری به کاربرد تبلیغاتی غرب از اصطلاح بنیادگرایی اسلامی ۷۱
گفتار پنجم:پیشگامان بنیادگرایی و احیاء طلبی اسلامی ۷۷
سید جمال الدین ۷۷
محمد عبده ۷۹
عبدالرحمن کواکبی۸۰
مودودی۸۲
سید قطب
حسن البناء
فصل دوم:نظریه پردازی پیرامون علل ظهور و ضد غربی بودن جنبشهای بنیادگرایی اسلامی ۸۴
گفتار اول:علل ظهور جنبشهای بنیادگرا۸۴
نگرش شرق شناسان جدید۸۶
نگرش جهان سوم گرایی جدید۸۷
عکس العملی در برابر غربی شدن ۸۸
نظریه مارتین مارتی و اسمارت۸۹
ظهور ایالات متحده۸۹
دیدگاه هرایردکمجیان ۹۰
دیدگاه خورشید احمد۹۰
گفتار دوم:علل ضد غربی بودن جنبشهای اسلام گرا۹۲
نگرش شرق شناسان جدید
نگرش جهان سوم گرایی جدید ۹۳

دیدگاه فرید زکریا۹۵
فصل سوم:خشونت طلبی در جنبشهای بنیادگرای اسلامی :ماهیت،علل و انگیزه ها۹۷
گفتار اول:ماهیت اقدامات خشونت طلبانه در جنبشهای اسلامی،تروریستی یا شهادت طلبانه ،انتخابی یا استیصالی ۹۸
گفتار دوم:عوامل و متغیرهای تسهیل کننده یا کنترل کننده خشونت طلبی در جنبشهای اسلام گرا۱۰۴
الف)متغیرهای تسهیل کننده توسل به خشونت ۱۰۵
توجیهات ارزشی ۱۰۵
سنت و سوابق تاریخی۱۰۵
اقتدار سازمانی و نهادی ۱۰۶
سکولاریسم ۱۰۶
سرکوب و فشار ۱۰۶
مداخله خارجی ۱۰۷
ب) متغیرهای کنترل کننده توسل به خشونت ۱۰۷
۱-اصلاحات و توسعه اقتصادی ۱۰۷
۲-سیاست وحدت گرایانه ۱۰۷
۳-مسله فلسطین ۱۰۸
۴- مشارکت سیاسی۱۰۸
منابع بخش دوم۱۱۴
بخش سوم:سیر تحولات بنیادگرایی اسلامی در خاورمیانه از
۱۹۷۹ـ۲۰۰۲: تشدید یا تضعیف
مقدمه بخش۱۲۳
فصل اول:فراز و نشیب های بنیادگرایی اسلامی ۱۲۴
گفتار اول : تحولات بنیادگرایی اسلامی قبل از ۱۹۷۹۱۲۴
الف ) دوره آگاه شدن از چالشهای جدید۱۲۷
ب ) ارائه چارچوب ها ی بدیل ۱۲۷
گفتار دوم؛تحولات بنیادگرایی اسلامی پس از ۱۹۷۹:نشانه ها و شاخص های تشدید۱۲۸
الف ) تعدد میزان تحولات بنیادگرایانه ۱۲۹
انقلاب اسلامی در ایران ۱۲۹
تسخیر مسجد بزرگ کعبه ۱۳۳
حمله شوروی به افغانستان ۱۳۳
ب )اتخاذ مواضع تهاجمی به جای تدافعی ۱۳۵
ج) چرخش از اسلام میانه رو به اسلام مبارز
د) افزایش عملیات مسلحانه گروههای بنیادگرای اسلامی ۱۳۶
۱۳۸
هـ)طرح دکترین دولت غیر سرزمینی و پیشقراولی بنیادگرایی سنی(وهابیت)۱۳۹
و)واکنش غرب و اظهار نگرانی از بنیادگرایی اسلامی ۱۴۰
گفتار سوم : تأثیر حوادث ۱۱ سپتامبر بر بنیادگرایی اسلامی در خاورمیانه ۱۴۳
فصل دوم:بنیادگرایی اسلامی در مصر و عربستان سعودی ۱۴۶
گفتار اول:بنیادگرایی اسلامی و طیف های مختلف اسلام گرا در مصر ۱۴۶
الف )پیشینه بنیادگرایی اسلامی در مصر ۱۴۶
ب) جناح های اسلامی در مصر۱۴۸
۱ ) اسلام دولتی (الازهر)۱۴۸
۲ ) اسلام میانه رو(اخوان المسلمین)۱۴۹
علل و عوامل شکل گیری اخوان المسلمین۱۵۱
فعالیت های اولیه ۱۵۱
شخصیت حسن البنا۱۵۱
مبانی فکری و اندیشه‌ای اخوان المسلمین۱۵۲
اصول شش گانه اخوان المسلمین برای تحقق اهداف مورد نظر ۱۵۳
استراتژی اخوان المسلمین برای دستیابی به اهداف ۱۵۳
وجه تمایز اخوان المسلمین با سایر جنبشهای اسلامی ۱۵۴
عوامل مؤثر در فراگیری اخوان المسلمین در مصر و خاورمیانه ۱۵۶
۳ ) جناح اسلام انقلابی ۱۵۷
۱ . جماعت اسلامی۱۵۸
۲ . سازمان الجهاد۱۵۸
علل و چگونگی شکل گیری ۱۵۸
تفکر و اندیشه حاکم ۱۵۹
سازماندهی و ساختار درونی ۱۶۰
شیوه عملکرد ۱۶۱
الجهاد از مصر تا افغانستان ۱۶۱
۳ . منظمه التحریر الاسلامی ۱۶۲
۴ . جماعه المسلمین (التکفیر و الهجره)۱۶۳
سابقه و پیشینه ۱۶۳
تفکر و اندیشه حاکم بر گروه ۱۶۳
گفتار دوم:بنیادگرایی اسلامی در عربستان سعودی ۱۶۴
الف ) ماهیت ، ریشه ها و تحولات بنیادگرایی در عربستان
ماهیت و ریشه های بنیادگرایی در عربستان
تحولات بنیادگرایی در عربستان و ظهور نسل جدید بنیادگرا
ب) نقش بنیادگرایی اسلامی در تحولات اجتماعی و سیاسی عربستان
۱ )مشروعیت زایی وعامل کشور سازی ۱۶۴
۲ ) مشروعیت زدایی و چالش برانگیزی ۱۷۱
شورش جهیمان العطیبی
ظهور اسامه بن لادن و تشکیل سازمان القاعده
ج )گروهها و جناحهای اسلام گرا در عربستان سعودی
جناح مذهبی
جناح تکنوکراتها
منابع بخش سوم۱۷۲
بخش چهارم : سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه
و تأثیر آن بر بنیادگرایی اسلامی در مصر و عربستان سعودی
مقدمه بخش۱۸۷
فصل اول:حمایت آمریکا از رژیم های غیر دموکراتیک و سرکوبگر و تأثیر آن بر جریان بنیادگرایی اسلامی ۱۸۸
گفتار اول:تعامل سیاست خارجی آمریکا و نظامهای سیاسی در خاورمیانه ۱۸۸
الف) اولویت سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه:تشویق دموکراسی یا تعقیب منافع ملی ۱۸۸
ب)نقش سیاست خارجی آمریکا در تداوم رژیم های غیر دموکراتیک ۱۹۱
ج) علت حمایت آمریکا از رژیم های غیر دموکراتیک ۱۹۳
ترس از روی کار آمدن اسلام گرایان۱۹۳
کمک به تحقق صلح خاورمیانه۱۹۷
سیاست حفظ وضع موجود۱۹۸
گفتار دوم: همسویی سیاست خارجی آمریکا با دولت مصر و تأثیر آن بر جریان بنیادگرایی اسلامی ۱۹۹
گفتار سوم:همسویی سیاست خارجی آمریکا با دولت عربستان سعودی و تأثیر آن بر جریان بنیادگرایی اسلامی ۲۰۶
فصل دوم:حضور نظامی مستقیم آمریکا در خاورمیانه و تأثیر آن بر جریان بنیادگرایی اسلامی ۲۱۱
گفتار اول : پیامدهای سیاسی و فرهنگی حضور آمریکا در منطقه ۲۱۱
گفتار دوم:واکنش گروههای بنیادگرا نسبت به حضور آمریکا در منطقه۲۱۴
الف) واکنش نظریـ فقهی۲۱۴
ب) واکنش عملی (مبارزه جویانه)۲۱۷
ج) صدام گرایی ۲۱۸
د) بن لادن گرایی و فراگیر شدن کیش بن لادنیزم۲۱۹

فصل سوم:حمایت آمریکا از اسرائیل و تأثیر آن بر آمریکا ستیزی و رفتار گروههای بنیادگرا در خاورمیانه ۲۲۱
گفتار اول: حمایت ایلات متحده آمریکا از اسرائیل ۲۲۱
الف ) علت ، میزان و شیوه های حمایت آمریکا از اسرائیل
علت حمایت آمریکا از اسرائیل ۲۲۱
۲۲۱
میزان کمک های آمریکا به اسرائیل۲۲۱
شیوه ها و روشهای گوناگون حمایت آمریکا از اسرائیل۲۲۲
ب ) پیامدهای منفی حمایت آمریکا از اسرائیل برحل بحران فلسطین۲۲۵
تداوم بقاء و استمرار سلطه رژیم صهیونیستی۲۲۵
انعطاف ناپذیری رژیم صهیونیستی ۲۲۶
استمرار عملیات شهرک سازی و ممانعت از تشکیل یک دولت فلسطینی۲۲۷
گفتار دوم: رابطه آمریکا با اسرائیل و تأثیر آن بر موضع گروههای بنیادگرا نسبت به آمریکا در مصر و عربستان سعودی ۲۲۹
الف ) جایگاه مسئله فلسطین در اندیشه اسلام گرایان۲۳۰
ب )نقش و تأثیر حمایت آمریکا از اسرائیل بر آمریکا ستیزیاسلام گرایان در مصر و عربستان سعودی۲۳۱
منابع بخش چهارم۲۳۷
نتیجه گیری ۲۴۵
فهرست منابع ۲۷۲

مقدمه 

در این بخش به دنبال ارائه تعاریفی برای شناخت سیاست خارجی و پی بردن به اهدافی هستیم که در سیاست خارجی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند.  که در این زمینه به خاطر جایگاه اساسی منافع ملی در سیاست خارجی ضمن ارائه تعاریفی از منافع ملی به دنبال قدمت و سوابق تاریخی آنچه امروزه تحت عنوان منافع ملی شناخته می شود می گردیم.

پس از روشن شدن مفهوم سیاست خارجی و اهداف آن و پی بردن به چیستی منافع ملی در مرحله بعد به سیاست خارجی آمریکا و منافع آن در خاورمیانه می‌پردازیم.

از آنجا که برای درک بهتر سیاست خارجی آمریکا نیاز به آگاهی از چگونگی شکل گیری آن می باشد لذا عوامل مؤثر در شکل گیری سیاست خارجی آمریکا را در دو سطح داخلی (رسمی و غیررسمی ) و بین المللی مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. در نهایت پس از شناخت سیاست خارجی آمریکا و چگونگی شکل گیری آن به اهداف و منافعی که سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه تعقیب می کند اشاره می شود که اهم آنها به شرح زیر است :

– حمایت از رژیم های محافظه کار

– حمایت از اسرائیل

– تضمین امنیت نفت

 

پروژه بنیاد گرایی اسلامی و سیاست خارجی آمریکا

قیمت : 7500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : یکشنبه, ۱۶ بهمن ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022