:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه بررسی رویکردهائی نوین در مدیریت شش سیگما

  دسته :

  مدیریت

  فرمت/ورد تعداد صفحات 407
  قیمت : 11000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسی رویکردهائی نوین در مدیریت شش سیگما :

پروژه بررسی رویکردهائی نوین در مدیریت شش سیگما

مقدمه:
شرکتها و سازمانهای تجاری برای بقا در عرصه تجارت باید سودآور باشند و با ارائه خدمات و محصولات پاسخگوی نیازهای مشتریان خود بوده ودر عین حال با گسترش تجاری و صنعتی، ایجاد فرصتهای شغلی و پرداخت مالیات به جامعه و کشور خود خدمت نمایند. شرط اول سودآوری برای یک سازمان اینست که مشتریان به خرید و استفاده از محصول یا خدمت آن سازمان، علاقمند و مایل باشند. این علاقه و تمایل از تطابق نیازهای آنها با محصولات و خدمات ارائه شده سازمان نشأت می‌گیرد. هر مشتری درباره محصول دریافتی، اعم از کالا یا خدمات، شرایط خاصی را در نظر دارد، در حقیقت می‌توان گفت مجموعه‌ای از شرایط هستند که نیاز وانتظار مشتری را شکل می‌دهند. چنانچه سازمان یا شرکتی بتواند پاسخگوی شرایط مورد نظر مشتری باشد، سازمانی موثر (effective) است که مسلماً در آینده با اقبالی بیشتر مواجه می‌شود در غیراینصورت سازمانی غیرموثر (Ineffective) بوده و چشم‌اندازی خطرناک را پیش رو دارد. توقع مشتری بسیار فراتر از پرداخت وجه و دریافت کالا یا خدمات است. رضایتمندی وی زمانی حاصل می شود که محصول یا خدمتی را که در قبال پرداخت وجه دریافت می‌نماید با مجموعه شرایط وی سازگار باشد. در این صورت است که مشتری ادعا می‌کند کالا یا خدمات دریافتی و از «کیفیت خوبی» برخوردار بوده است.
چنانچه سازمانی موفق به خلق چنین تصوری در مشتریان خود گردد مسلماً آینده‌ای روشن را پیش رو دارد و به همین منظور سازمانها و شرکتهای تجاری در سراسر دنیا سالهاست می‌کوشند تا سطح کیفیت محصول یا خدمات خود را هر چه بیشتر ارتقاء دهند. بنابراین درک مفهوم کیفیت و موضوعات مربوط به آن از قبیل مدیریت کیفیت
(Quality Management)، مدیریت کیفیت فراگیر (Total Quality Management)، کنترل کیفیت (Quality Control)، تضمین کیفیت (Quality Assurance) و.. از نیازهای اساسی هر سازمان است.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
بخش اول) مقدمه ۲
– کیفیت چیست؟ ۳
– مدیریت کیفیت فراگیر ۷
– اصول مدیریت کیفیت فراگیر ۸
– متدولوژی تحقیق حاضر ۱۵
فصل دوم : شش سیگما
بخش اول) مقدمه ۱۸
– چرا شش سیگما؟ ۱۸
– پدیده شش سیگما ۲۱
بخش دوم) تاریخچه ۲۵
– تاریخچه ۲۵
– بیل اسمیت پدر شش سیگما ۲۹
بخش سوم) شش سیگما چیست؟ ۳۳
– لزوم اجرای شش سیگما ۳۳
– شش سیگما: فلسفه، ابزار یا استراتژی؟ ۳۷
– اهداف نهایی شش سیگما ۳۸
– برخی فوائد اجرای شش سیگما ۳۹
– برخی فوائد مدیریتی شش سیگما ۴۲
بخش چهارم) روند اجرائی شش سیگما ۴۴
– اجرای استراتژیک شش سیگما ۴۵
– اجرای تاکتیکی شش سیگما ۴۸
– DMAIC چیست؟ ۵۰
– فاز اول: تعریف ۵۰
– فاز دوم: اندازه گیری ۵۴
– فاز سوم: تحلیل ۵۶
– فاز چهارم: بهبود ۵۹
– فاز پنجم: کنترل ۶۰
– سایر موارد ۶۲
– DMADV چیست؟ ۶۵
– اشکال مختلف اجرای شش سیگما ۶۸
بخش پنجم) مبانی آماری شش سیگما ۷۲
– مقدمه ۷۲
– توزیع نرمال ۷۵
– توزیع نرمال استاندارد ۷۶
– توزیع نرمال در حالت کلی ۷۸
– محاسبه سطح سیگما ۸۳
بخش ششم) سخت افزار و نرم افزار شش سیگما ۸۸
– سخت افزار شش سیگما ۸۸
۱) ابزارهای مقدماتی و سازماندهی اطلاعات ۸۹
۲) ابزار جمع آوری اطلاعات ۹۴
۳) ابزارهای تحلیل داده ها و فرایندها ۱۰۱
۴) ابزارهای تحلیل آماری ۱۱۳
– نرم افزار شش سیگما ۱۱۵
بخش هفتم) تعلیم و آموزش شش سیگما ۱۲۶
– چه کسانی؟ چه تعلیماتی؟ ۱۲۷
– یاد‌گیری سایر مهارتها ۱۳۲
بخش هشتم) ساختار سازمانی شش سیگما ۱۳۶
– کمربند سیاه ۱۳۶
– کمربند سیاه ارشد ۱۳۷
– حامی یا قهرمان ۱۳۸
– کمربند سبز ۱۴۰
– رهبری اجرائی ۱۴۱
– صاحبان فرایند ۱۴۲
بخش نهم) شش سیگما و سایز سازمانی ۱۴۳
– محور مدیریت ۱۴۴
– محور کارکنان ۱۴۸
بخش دهم) علل عملکرد موفق شش سیگما ۱۵۰
– علت اول: مشتری گرائی ۱۵۱
– علت دوم: اصلاح عملکرد مدیریت ۱۵۱
– علت سوم: مدیریت براساس حقایق ۱۵۲
– علت چهارم: علاج قبل از وقوع ۱۵۲
– علت پنجم: تیم و مشارکت بی حد و مرز ۱۵۳
– علت ششم: بازیافت سرمایه ۱۵۳
– سایر علل ۱۵۴
فصل سوم : مهندسی ارزش
بخش اول ) مقدمه ۱۵۷
بخش دوم ) تاریخچه ۱۶۳
– تاریخچه مهندسی ارزش ۱۶۳
– تاریخچه مهندسی ارزش در ایران ۱۶۹
بخش سوم ) ارزش و پارامترهای آن ۱۷۲
– تعریف ارزش و انواع آن ۱۷۲
– هزینه وانواع آن ۱۷۴
– کارکرد و انواع آن ۱۷۷
– کیفیت ۱۸۱
– ارزش از دیدگاههای متفاوت ۱۸۲
– سایر تعاریف مرتبط ۱۸۴
بخش چهارم) مهندسی ارزش ۱۸۶
– تعریف مهندسی ارزش ۱۸۶
– فرایند مهندسی ارزش ۱۹۲
۱) روش تحلیلی ۱۹۴
۲) روش خلاقیت ۱۹۶
– برخی دستاوردهای به کارگیری مهندسی ارزش ۱۹۸
بخش پنجم ) زمان اجرای مهندسی ارزش ۲۰۰
بخش ششم ) روند اجرائی مهندسی ارزش ۲۰۵
– برنامه کار پیشنهادی انجمن بین المللی ارزش ۲۰۶
– مطالعات مقدماتی ۲۰۸
– مطالعات ارزش ۲۱۰
– مطالعات تکمیلی ۲۱۶
– بررسی برنامه کار هفت مرحله‌ای مهندسی ارزش ۲۱۶
۱) فاز انتخاب ۲۱۸
۲) فاز بررسی یا اطلاعات ۲۲۵
۳) فاز خلاقیت ۲۳۹
۴) فاز ارزیابی ۲۴۶
۵) فاز بسط و توسعه ۲۶۰
۶) فاز ارائه ۲۶۲
۷) فاز اجرا و ممیزی ۲۶۸
فصل چهارم : مهندسی مجدد
بخش اول) مقدمه ۲۷۵
– مقدمه ۲۷۵
– مهندسی مجدد؛ دگرگون سازی ۲۷۹
بخش دوم) مهندسی مجدد چیست؟ ۲۸۳
– تعریف و واژه های کلیدی ۲۸۳
– دلائل نیاز به مهندسی مجدد در دگرگون سازی ۲۸۹
۱) مشتریان دگرگون شده اند ۲۹۰
۲) رقابت تنگاتنگ ۲۹۵
۳) دگرگونی ها پیوسته اند ۲۹۷
– مهندسی مجدد سازمانها چیست؟ ۳۰۷
بخش سوم) روند اجرائی مهندسی مجدد ۳۱۶
– گام اول؛ بدانید چه می خواهید ۳۱۸
۱) درک نیاز و توان دگرگون کردن ۳۲۰
۲) تحلیل ذی نفعان کلیدی و نیازهای آنها ۳۲۲
۳) چارچوبی برای موفقیت ۳۴۰
– گام دوم: برنامه ریزی کنید ۳۴۵
۱) فرایند برنامه ریزی ۳۴۷
– گام سوم: اجرا کنید ۳۵۲
۱) تکنیک های فنی ۳۵۲
۲) تکنیک های فرهنگی ۳۵۹
– گام چهارم: سنجش و ارزیابی کنید ۳۷۶
۱) کنترل و بازبینی عملیات ۳۷۷
۲) کنترل نتایج ۳۸۳
فصل پنجم : مقایسه و نتیجه گیری
بخش اول ) مرور رویکردها ۳۹۱
– خلاصه ۳۹۲
۱) شش سیگما چیست؟ ۳۹۲
۲) مهندسی ارزش چیست؟ ۳۹۳
۳) مهندسی مجدد چیست؟ ۳۹۴
بخش دوم ) مقایسه رویکردها ۳۹۵
– شباهت ها ۳۹۵
– تفاوت ها ۳۹۷
– نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد ۴۰۲
فصل ششم : منابع و مآخذ
– منابع فارسی ۴۰۵
– منابع لاتین ۴۰۶

نتیجه گیری:
مهندسی مجدد سازمان را می‌توان از جهات مختلف، محصول تکامل طبیعی و عملی استراتژی‌های کاربردی برخی از رویکردهای مدیریتی اخیر دانست که تأثیر عمده‌ای بر نحوه نگرش مدیریت ودگرگونی‌های سازمانها داشته است. مهندسی مجدد رویکردی کل نگر است که طی فرایندی، استراتژی رقابت سازمان را با پردازشهای درونی و کارکنان آن مرتبط می‌کند. این ارتباط از طریق به‌کارگیری جدیدترین و در دسترس‌ترین تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات برقرار می‌شود.
در تعریف جامع‌تری از مهندسی مجدد می‌توان گفت: «مهندسی مجدد عبارتست از بازاندیشی بنیادین و طراحی نو و ریشه‌ای فرایندها، برای دستیابی به بهبود و پیشرفتی شگفت انگیز در معیارهای حساس امروزی، همچون قیمت، کیفیت، خدمات وسرعت.»
به بیان دیگر می‌توان گفت مهندسی مجدد سازمانها به مجموعه کارهائی گفته می‌شود که یک سازمان برای تغییر پردازشها و کنترل‌های درونی خود انجام می‌دهد تا از ساختار سنتی عمودی و سلسله مراتبی، به ساختارهای افقی، میان فعالیتی، مبتنی بر گروه و مسطح تبدیل شود که در آن همه پردازشها برای جلب رضایت مشتریان صورت می‌گیرد.

 

پروژه بررسی رویکردهائی نوین در مدیریت شش سیگما

قیمت : 11000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : چهارشنبه, ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022