:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت با وضع موجود

  دسته :

  علوم سياسي

  فرمت/ورد تعداد صفحات 160
  قیمت : 10000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت با وضع موجود :

 پروژه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت با وضع موجود

فهرست

پیشگفتار( تاریخچه و طرح بحث) ……………. ۱

مقدمه ………………………………… ۵

بخش اول : مبانی و کلیات

فصل اول : جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد    ۱۰

گفتار اول : علل وضرورت وجودی شورای امنیت …. ۱۱

گفتار دوم : آیین کار شورا و نحوه ی رأی گیری . ۱۵

گفتار سوم : تشکیلات وابسته به شورای امنیت …. ۱۸

گفتار چهارم : شناسایی حق وتو ……………. ۲۱

مبحث اول : دیدگاه موافقین و مخالفین ۲۴

مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعدیل حق وتو   ۲۶

فصل دوم : صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد  ۳۱

گفتار اول : انواع صلاحیت شورای امنیت ……… ۳۱

مبحث اول : صلاحیتهای خاص ………… ۳۴

مبحث دوم : صلاحیتهای مشترک ………. ۳۶

گفتار دوم : نظریه های راجع به صلاحیت شورای امنیت     ۳۷

مبحث اول : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت موسع شورای امنیت  ۳۷

مبحث دوم : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت مضیق شورای امنیت ۴۱

گفتار سوم : تلاش جهت تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورای امنیت ۴۵

مبحث اول : انطباق نظـریه مربوط به صلاحیت موسـع شورای امنیت با

ماهیت حقوقی آن ………………… ۴۷

مبحث دوم : نقد ماهیت صرفا حقوقی شورای امنیت     ۴۸

گفتار چهارم : حدود صلاحیت شورای امنیت در شناسایی موارد تهدید و نقض

صلح و عمل تجاوز ( ماده ۳۹ منشور) …………. ۴۹

بخش دوم :  ارزیابی  عملکرد و تصمیمات شورای امنیت

سازمان ملل متحد

فصل اول : اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت سازمان ملل متحد ۵۸

گفتار اول : نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی ……………………………….. ۶۰

گفتار دوم : اقدامات اجرایی و اجبار کننده ی شورای امنیت   ۶۲

مبحث اول : اقدامات اجبار کننده ی غیرقهری   ۶۶

مبحث دوم : اقدامات اجبار کننده ی قهری ۶۷

گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگیری از تولید و توسعه ی سلاح های کشتـار

جمعی (مصادیق عینی)  ……………………. ۷۰

مبحث اول : در عراق …………….. ۷۲

مبحث دوم : در کره شمالی ………… ۷۵

گفتار چهارم : مداخله ی بشر دوستانه به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر

( نمونه های عینی)  …………………….. ۷۹

مبحث اول : در کردستان عراق ……… ۸۱

مبحث دوم : در سومالی …………… ۸۶

مبحث سوم : در بوسنی و هرزه گوین …. ۸۸

مبحث چهارم: در رواندا ………….. ۹۰

مبحث پنجم : در هائیتی ………….. ۹۱

فصل دوم : مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد  …………………. ۱۰۰

گفتار اول : اعتبار تصمیمات و محدوده ی صلاحیت شورای امنیت مطابق منشور……………………………………… ۱۰۱

مبحث اول : محدودیتهای کلی  و عام … ۱۰۴

مبحث دوم : محدودیتهای موردی و خاص .. ۱۰۷

گفتار دوم: مشروعیت  اقدامات شورای امنیت و اصل حاکمیت دولت ها ……………………………………… ۱۰۸

مبحث اول : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

حاکمیت دولتها ………………….. ۱۰۹

مبحث دوم : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

تساوی حاکمیت دولتها ……………. ۱۱۳

گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها برای اعضای سـازمان ملل ( تحلیل

ماده‌ی ۲۵ منشور)  ……………………….. ۱۱۹

مبحث اول : بررسـی دیدگاههای مختلف در خصوص قلمـرو اعمال  ماده ی ۲۵

منشور……………………………… ۱۲۰

الف :برداشت موسع و مضیق از ماده ی ۲۵ منشور     ۱۲۱

ب: برداشت بینابین یا مختلط ( دلایل اثباتی)      ۱۲۲

مبحث دوم : عملکرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ی ۲۵ منشور ……………………………………… ۱۲۵

فصل سوم : مکانیسمهای نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد  …………………………….. ۱۳۲

 گفتار اول : صلاحیت نظارتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۱۳۳

گفتار دوم : صلاحیت قضایی دیوان بین المللی دادگستری و امکان کنترل

اعتبار قطعنامه های شورای امنیت ….. ۱۳۵

مبحث اول : فرض رسیدگی همزمان شورای امنیت و دیوان بین المللی

به یک مساله ی واحد ………… ۱۳۸

مبحث دوم : مصلحت گرایی دیوان بین المـللی دادگســتری و معضـل

اعتبار قطعنامه های شورای امنیت ۱۴۱

نتیجه گیری ……………………………. ۱۴۷

منابع و مآخذ ………………………….. ۱۵۶

 

چکیده

۱- هدف پژوهش : با بررسی متون و منابع موجود در خصوص شورای امنیت جایگاه حقوقی این رکن مهم در منشور ملل متحد  را مورد  بررسی قرار داده و از این رهگذر، تصمیمات آن را که در قالب قطعنامه های نسبتاً لازم الاجرا متبلور است و همچنین نقش آن در حفظ صلح وامنیت بین المللی  را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

۲- روش نمونه گیری افراد نمونه: در این روش از نمونه گیری افراد استفاده نشده است.

۳- روش پژوهش : کتابخانه ای و تحلیل منطقی

۴- ابزار اندازه گیری : چون روش مطابق با روش کتابخانه ای است نیازی به
اندازه گیری نمی باشد.

۵- طرح پژوهش : با عنایت به اهمیت قطعنامه های شورای امنیت در عصر حاضر و درچارچوب نظام امنیت جهانی، بررسی عملکرد این رکن سازمان ملل متحد ومیزان  التزام به تصمیمات شورا و پیامدهای ناشی از آن مدنظر قرار گرفته است.

۶- نتیجه ی کلی: شورای امنیت سازمان ملل متحد، رکن اصلی و اجرایی سازمان ملل بوده و صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات، اعم ازسیاسی یا غیرسیاسی را داشته وقطعنامه هایی که صادر می نمایدبا پشتوانه ی دول قدرتمند( اعضای دائم) دارای ضمانت اجرایی کافی نیز می باشد. شورای امنیت این صلاحیت را مطابق اختیاراتی که در خود منشور برای آن لحاظ شده ، کسب نموده است ودولتهای عضو ملل متحد با پذیرش آن ( منشور) در واقع چنین صلاحیتی را به شورا تفویض نموده اند.

 

پروژه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت با وضع موجود

قیمت : 10000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : چهارشنبه, ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022