:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • گزارش کارآموزی مجتمع پتروشیمی اراک

  دسته :

  گزارش کارآموزی

  فرمت/ورد تعداد صفحات106
  قیمت : 8500 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد گزارش کارآموزی مجتمع پتروشیمی اراک :

گزارش کارآموزی مجتمع پتروشیمی اراک در آزمایشگاه GC

 فهرست مطالب :

فصل اول : آشنایی کمی با مجتمع پتروشیمی اراک

۱-۱ تاریخچه و انگیزه احداث ………………………………………………………… ۱۰

۱-۲ اهمیت تولیدات مجتمع …………………………………………………………. ۱۰

۱-۳ خوراک مجتمع …………………………………………………………. ۱۰

۱-۴ نیروی انسانی ………………………………………………………….. ۱۱

۱-۵ مصارف تولیدات مجتمع …………………………………………………………. ۱۱

۱-۶ موقعیت جغرافیایی ………………………………………………………….. ۱۱

۱-۷ واحدهای مجتمع ………………………………………………………….. ۱۲

۱-۸ دستاوردهای مهم مجتمع ………………………………………………………….. ۱۲

۱-۹ حفظ محیط زیست …………………………………………………………. ۱۳

۱-۱۰ اسکان و امکانات رفاهی …………………………………………………………. ۱۳

۱-۱۱ مجتمع پتروشیمی اراک ……………………………………………………………… ۱۴

فصل دوم : گازکروماتوگرافی

۲-۱ مقدمه ………………………………………………………….. ۱۶

۲-۲ تاریخچه ………………………………………………………….. ۱۷

۲-۳ مزایای کروماتوگرافی ………………………………………………………….. ۱۸

۲-۴ اصول دستگاه …………………………………………………………… ۱۹

۲-۵ سیستم کروماتوگرافی ……………………………………………………… ۲۱

۲-۵-۱ گاز حامل ………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۵-۲ کنترل جریان ……………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۵-۳ اندازه گیری جریان …………………………………………………………………. ۲۲

۲-۵-۴ وارد کردن نمونه ………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۵-۵ ستون …………………………………………………………………… ۲۴

۲-۵-۶ آون …………………………………………………………………… ۲۷

۲-۵-۷ پیل آشکار ساز …………………………………………………………………… ۲۸

۲-۵-۸ دما …………………………………………………………………… ۲۹

۲-۵-۹ ثبات ……………………………………………………………………. ۳۰

۲-۵-۱۰ شناسایی اجزاء یک مخلوط ………………………………………………….. ۳۱

فصل سوم : انژکتورها

۳-۱ مقدمه ………………………………………………………. ۳۳

۳-۲ انژکتورهای Split ……………………………………………………… 35

۳-۲-۱ حجم انژکتور ………………………………………………………………….. ۳۶

۳-۲-۲ دمای انژکتور …………………………………………………………………… ۳۷

۳-۲-۳ لوله تزریق انژکتورهای Split ……………………………………………… 37

۳-۳ انژکتورهای Splitless ……………………………………………. 38

۳-۳-۱ لوله تزریق انژکتورهای Splitless …………………………………….. 39

۳-۳-۲ دمای انژکتور و استفاده صحیح از سرنگ تزریق ……………………….. ۴۰

۳-۴ انژکتورهای On –column ……………………………………………… 42

۳-۴-۱ چند نکته مهم …………………………………………………………………… ۴۲

۳-۴-۲ امتیازات روش تزریق On –column ………………………………… 43

۳-۵ انژکتورهای مستقیم …………………………………………………………. ۴۵

۳-۵-۱ تبدیل انژکتورهای ستون های پر شده به انژکتورهای مستقیم ….. ۴۵

۳-۵-۲ لوله تزریق انژکتور مستقیم ………………………………………… ۴۶

۳-۶ سپتوم انژکتور ……………………………………………………………………. ۴۸

۳-۷ تمییز کردن انژکتور ……………………………………………………………… ۴۸

فصل چهارم : ستون ها

۴-۱ مقدمه ای بر مبحث ستون های پرشده ……………………………………… ۵۱

۴-۲ نگهدارنده های جامد ………………………………………………………….. ۵۱

۴-۲-۱ اثرات سطحی نگهدارنده جامد ……………………………………………….. ۵۳

۴-۲-۲ اندازه ذرات ……………………………………………………………………………. ۵۴

۴-۳ فاز مایع …………………………………………………………………………….. ۵۴

۴-۳-۱ شرایط فاز مایع ……………………………………………………………………. ۵۴

۴-۳-۲ گزینش فاز مایع ……………………………………………………………………. ۵۵

۴-۳-۳ درصد فاز مایع ……………………………………………………………………. ۵۵

۴-۴ دمای ستون ………………………………………………………………………. ۵۶

۴-۵ تهیه جامد پوشانده شده ………………………………………………………. ۵۶

۴-۶ مقدمه ای بر مبحث ستون های موئین ……………………………………. ۵۸

۴-۷ وارد کردن نمونه ………………………………………………………………. ۵۹

۴-۸ لوله های سیلیس گداخته …………………………………………………… ۵۹

۴-۹ پوشش پلی ایمیدی ………………………………………………………….. ۶۰

۴-۱۰ حدود دمایی ستون ……………………………………………………….. ۶۱

۴-۱۱ فازهای ساکن ستون های موئین ……………………………………….. ۶۳

۴-۱۱-۱ انتخاب فاز ساکن ………………………………………………………….. ۶۴

۴-۱۱-۲ فازهای ساکن معادل (هم ارز) ………………………………………… ۶۵

فصل پنجم : آشکارسازها

۵-۱ مقدمه ………………………………………………………………………….. ۶۷

۵-۲ گاز جبرانی …………………………………………………………………… ۶۷

۵-۳ حساسیت آشکارساز ………………………………………………………. ۶۸

۵-۴ گزینش پذیری ………………………………………………………………. ۶۹

۵-۵ دامنه خطی بودن پاسخ آشکارساز …………………………………….. ۶۹

۵-۵-۱ آشکارساز هدایت حرارتی یا کاتارومتر …………………………………….. ۷۰

۵-۵-۲ آشکارساز بر پایه یونش …………………………………………………. ۷۱

۵-۵-۳ آشکارساز یونش شعله ای …………………………………………………. ۷۱

۵-۵-۴ آشکارساز یونش سطح مقطعی …………………………………………….. ۷۲

۵-۵-۵ آشکارساز یونش آرگون ……………………………………………………… ۷۲

۵-۵-۶ آشکارساز یونش هلیم …………………………………………………………. ۷۳

۵-۵-۷ آشکارساز یونش قلیایی ………………………………………………………. ۷۳

۵-۵-۸ آشکارساز یونش نوری ………………………………………………………. ۷۴

۵-۵-۹ آشکارساز نورسنجی …………………………………………………………… ۷۴

۵-۵-۱۰ آشکارساز هدایت الکترولیتیکی ………………………………………….. ۷۵

۵-۵-۱۱ آشکارساز بر پایه دانسیته گاز …………………………………………….. ۷۵

۵-۵-۱۲ آشکارساز الکترون ربا ………………………………………………………… ۷۶

۵-۵-۱۳ آشکارساز پلاسمای امواج میکرو ………………………………………… ۷۶

۵-۵-۱۴ آشکارساز انتگرالی …………………………………………………………….. ۷۷

فصل ششم : عملکرد واحدها

۶-۱ واحد ۲- اتیل هگزانول …………………………………………………… ۸۵

۶-۱-۱ فرایند تولید ۲- اتیل هگزانول ……………………………………………. ۸۵

۶-۱-۲ عرضه محصولات …………………………………………………………….. ۸۷

۶-۱-۳ اهمیت واحد ۲- اتیل هگزانول …………………………………………… ۸۸

۶- ۲ واحداتانول آمین ……………………………………………………………. ۸۹

۶-۲-۱ فرایند تولید اتانول آمین …………………………………………………….. ۸۹

۶-۲-۲ عرضه محصولات …………………………………………………………….. ۹۱

۶-۲-۳ اهمیت واحد اتانول آمین ……………………………………………………. ۹۲

۶-۳ واحد اتوکسیلات …………………………………………………………….. ۹۲

۶-۳-۱ فرایند تولید اتوکسیلات ……………………………………………………… ۹۳

۶-۳-۲ اهمیت واحد اتوکسیلات …………………………………………………….. ۹۴

گزارش کارآموزی مجتمع پتروشیمی اراک

قیمت : 8500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : چهارشنبه, ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022