:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه مدیریت آموزشگاه

  دسته :

  مدیریت

  فرمت/ورد تعداد صفحات 117
  قیمت : 7500 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه مدیریت آموزشگاه :

پروژه مدیریت آموزشگاه 

فهرست

تعریف سازمان

تعریف مدیریت

تعریف مدیریت آموزشی

ویژگی های موسسات آموزشی

اصول مدیریت علمی

کاربرد مدیریت علمی

نظریه کلاسیک

فردریک و نیسلوتیلور

راه حل مسائل مدیریت از دیدگاه تیلور

فایولیسم

اصول عام و کلی مدیریت

عناصر مدیریت

نظریه های نئوکلاسیک

هاثورن

سازمان رسمی

سازمان غیر رسمی

روش سوسیومتریک

کرت لوین و تحلیل میدان نیرو

نظریه چستر بارنارد

تعریف سیستم

طبقه بندی سیستم:

سیستم بسته

سیستم باز

کاربرد نظریه عمومی سیستم ها و علم کنترل و ارتباطات در سازمان ها

انواع سازمان ها

سازمان تخصصی

سازمان های غیر تخصصی

سازمانی کرماتریس

سازمان شبکه ای

سازمان مجازی

سازمان تی شکل T.form

ویژگی های سیستم

نظریه عمومی سیستم ها

ویژگی های نظریه عمومی سیستم ها

سلسله مراتب سطوح پیچیدگی سیستم ها از نظر بولدینگ

سطوح مورد نظر بولدینگ، در تقسیم بندی سیستم ها عبارتند از:

سایبرنتیکس و نظریه های عمومی سیستم ها

حداقل اجزا یک سیستم سایبرنتیک عبارتند از:

مراحل سیستم مکانیسم ارتباط و کنترل

کاربرد نظریه عمومی سیستم ها و علم کنترل و ارتباطات در سازمان ها

بخش های اساسی سیستم اطلاعات مدیریت

تشریح روابط میان تفکر سیستمی، نظریه عمومی سیستم ها، علم سایبرنتیک و رویکرد سیستمی؛

۱- تفکر سیستمی

۲- نظریه عمومی سیستم ها

۳- علم کنترل و ارتباطات

۴- رویکرد سیستمی

مزایای استفاده از تفکر سیستمی برای مدیران

برنامه ریزی آموزشی

اهداف کلی برنامه ریزی آموزشی

اجزاء و مراحل برنامه ریزی آموزشی:

الف) تدوین برنامه ها و طرحهای آموزشی

ب) مرحله اجرای برنامه های آموزشی

ج) ارزشیابی برنامه های آموزشی

اهمیت برنامه ریزی آموزشی

فعالیت های برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی درسی

اجزا برنامه ریزی درسی

اهداف

دانش

درک

کاربرد

تجزیه و تحلیل

ترکیب

ارزشیابی

مهارت های ادراکی مدیران آموزش

ویژگی یک برنامه خوب

فرایند برنامه ریزی

مسئول تعیین نیازهای آموزش

مسئول رفع نیازهای آموزش

 

ارزشیابی برنامه های آموزش و بهسازی منابع انسانی

آموزش:

تعریف

تعاریف عمده آموزش

۱- تعاریف فرآیندی

فعالیت های برنامه ریزی آموزشی

مفاهیم قابل توجه در برنامه ریزی آموزشی

ایجاد انگیزه در افراد

 

روش های شناسایی کارکنان با انگیزه، از کارکنان بی انگیزه

کارکنان با انگیزه

تفویض اختیار و رابطه آن با انگیزه

ایجاد انگیزش از طریق تغییر

برنامه ریزی تغییر

ارزشیابی هدف های آموزش

مدیریت آموزش: مهارت ارزشیابی

در سنجش و ارزشیابی امور آموزشی باید به مواردی توجه کرد

ضرورت ارزشیابی

به طور کلی ۴ دلیل اصلی برای ارزشیابی آموزش وجود دارد

اهداف ارزشیابی

معیارهای ارزشیابی

ارزشیابی

انواع استانداردهای مهارت و آموزشی از نظر محدوده کاربرد

استانداردهای آموزشی منطقه ای

استانداردهای آموزشی با کد بین المللی

استانداردهای آموزشی ملی

استانداردهای آموزش شرکتی

استاندارد مهارت

استاندارد آموزشی

گواهی نامه مهارت

برنامه ریزی آموزشی (استاندارد مهارت و آموزشی

ارتباط ارزشیابی مشاغل، انگیزه و حقوق

ارزشیابی مشاغل

استفاده از سیستم های رتبه بندی

توجه به بسته حقوق و مزایا

تجزیه و تحلیل بسته ها

اجتناب از پنهان کاری

مدیریت آموزشی یعنی مهارت در برقراری روابط گروهی

مدیریت آموزشی یعنی مهارت در ارزشیابی

به طور کلی ۴ دلیل اصلی، برای ارزشیابی آموزش، به شرح زیر میباشد

مقدمه

تعریف سازمان: یک پدیده اجتماعی است از جمع عده ای افراد که توانایی همکاری داشته و با ایجاد نظر بسط گوناگونی برای نیل به هدف مشترکی کوشش می نمایند. تشکیل می شود آنچه در سازمان ها به صورت یکسان (مشابه وجود دارد اصل نیاز تقسیم کار و در نتیجه هماهنگی و همکاری است برای وصول به هدف که در حقیقت به منظور نیازهای معینی تعیین گردیده است. بدیهی است پیدایش سازمان ها و ایجاد عمومی آنها نتیجه وجود مدیریت است و سازمان مدیریت لازم و ملزوم یکدیگرند.

تعریف مدیریت: یعنی انجام دادن کارها به وسیله و از طریق دیگران است یا هماهنگ کردن منابع انسانی و مادی برای رسیدن به هدف.

تعریف مدیریت آموزشی: فرایندی است اجتماعی که با بکارگیری مهارت های علمیف فنی و هنری کلیه نیروهای انسانی و مادی را سازمان دهی و هماهنگ نموده و تلاش می کند با فراهم آوردن زمینه های انگیزش و رشد و تأمین نیازهای منطقی فردی و گروهی معلمان دانش آموزان و کارکنان به طور صرفه جویانه به هدف های تعلیم و تربیت برسد.

پروژه مدیریت آموزشگاه

قیمت : 7500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : چهارشنبه, ۹ آذر ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022