:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه تاثیر ERPدرSCM

  دسته :

  مهندسي صنايع

  فرمت/ورد تعداد صفحات 90
  قیمت : 7000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه تاثیر ERPدرSCM :

پروژه تاثیر ERPدرSCM

فهرست مطالب

 

فصل اول:

۱ ERP -………………………. 1

۱-۱ وظایف اصلی ERP…………….. 1

۲ – ۱اجرای ERPدر سازمان :……….. ۱

۳-۱ اهمیت فرآیندها (شناخت فرآیندها): ۴
۴-۱ ERP  موفقیت ها و شکست ها :……. ۵

۵-۱تعاریف ………………………………………………………… ۸
۶-۱ماژولهای استاندارد در:ERP…….. 8

۷-۱مزایای ERP:………………… 9

۸-۱نکات مهم درپیاده سازی ERP:…… 9

۹-۱دلایل استفاده از ERP در سازمانها :. ۹

۱-۹-۱یکپارچه سازی اطلاعات مالی:…. ۱۰

۲-۹-۴۱یکپارچه سازی اطلاعات سفارشات: ۱۰

۳-۹-۱استاندارد سازی و سرعت در فرایندهای تولید:   ۱۰

۴-۹-۱کاهش حجم انبارداری:………. ۱۰

۵-۹-۱استانداردسازی اطلاعات منابع انسانی:  ۱۰

۱۰-۱کاربردهای : ERP…………….. 11

۱۱-۱آینده ERP:………………… 12

۱۲-۱یکپارچگی سیستمهای نرم افزاری : ۱۲

۱۳-۱راه حل یکپارچه سازی جامع:….. ۱۴

۱۴-۱نتیجه……………………. ۱۴

فصل دوم:

۲- SCM………………………. 15

 

۱-۲- مدیریت زنجیره تامین SCM چیست ؟ …. ۱۵

۲-۲نرم افزار مدیریت زنجیره تامین چه وظیفه ای دارد ؟  ۱۶

۳-۲ آیا نیاز به نصب نرم افزار مدیریت منابع سازمانی ( ERP) قبل از نرم افزار

مدیریت زنجیره تامین (SCM) میباشد ؟ …. ۱۸

۴-۲ هدف از نصب نرم افزار مدیریت زنجیره تامین چیست ؟……………………………..۲۰

۵-۲ چه موانعی بر سر راه نصب نرم افزار مدیریت زنجیره تامین وجود دارد ؟ ………..۲۱

۱-۵-۲  بدست آوردن اطمینان تامین کنندگان مواد اولیه و شرکای تجاری . …………۲۱

۲-۵-۲  مقاومت داخلی در برابر تغییر……. ۲۲

۳-۵-۲  اشتباهات اولیه ………………. ۲۲

۴-۵-۲آیا استفاده از این سیستمها بهتر است یا تهیه و نصب سیستم خصوصی ؟ …….۲۳

۵-۵-۲ تصمیمات زنجیره تامین در چه حیطه ای هستند ؟ …………………………………۲۴

فصل سوم:

ترجمه: نقش ابزار ERP  در تقسیم اطلاعات زنجیره تامین ، همکاری

و بهینه سازی هزینه…………… ۲۶

۱-۳خلاصه……………………. ۲۶

۲-۳ مقدمه…………………………. ۲۶

۳-۳ابزار ERP :فرصت ها وموانع (محدودیت های) زنجیره تامین یکپارچه…………..۲۷

۴-۳ حمایت کمی برای بهینه سازی زنجیره تامین ۳۰

۱-۴-۳ : روابط سنتی …………………. ۳۱

۲-۴-۳:شراکت ، JIT  ، همکاری واشتراک سیاست های بهینه   ۳۳

۳-۴-۳ شبکه زنجیره تامین……………… ۳۵

۵-۳ فاکتور های سازمانی……………… ۳۷

۱-۵-۳راهکارها و موانع ………………. ۳۸

 

۲-۵-۳ چارچوب همکاری سطوح مختلف ………. ۳۹

۶-۳ خلاصه و راهنمای جستجو در آینده …… ۴۱

۱-۶-۳چگونه ما می توانیم در شرکتها برای تبادل اطلاعات انگیزه ایجاد کنیم  ؟  ……۴۱

۲-۶-۳ انتخاب وجمع آوری اطلاعات در تقسیم بین شرکاء چگونه است ؟…………..۴۲

۳-۶-۳  یکپارچه سازی وبهینه سازی مدل های تجاری چگونه است ؟…………………۴۲

۴-۶-۳ بهترین عملیات در سیستم همکاری چیست ؟………………………………………..۴۲

فصل چهارم :

ترجمه: تأثیر برنامه ریزی منابع شرکت بر روی مدیریت زنجیره تامیننتیجه

تحقیقات و پژوهش موسسه مطالعاتی اروپایی «دلفی»………………………………………..۴۴

۱-۴ خلاصه………………………….. ۴۴

۲-۴ مقدمه…………………………. ۴۵

۳-۴ مدیریت زنجیره تامین یا همان سیستمSCM در شبکه اقتصادی:…………………..۵۰

۴-۴ سیستم های ERP…………………… 54

۵-۴ روش تحقیق …………………….. ۵۸

۱-۵-۴ طرح تحقیقاتی موسسه دلفی ……….. ۵۸

۲-۵-۴ صورت جلسه نهایی تحقیق به روش دلفی . ۶۰

۶-۴ نتایج تحقیق به روش دلفی ………… ۶۴

۷-۴ بحث و گفتگو و تصمیم گیری ……….. ۶۶

۱-۷-۴ موقعیت ها و فرصت های SCMبرای ERP……… 66

۱-۱-۷-۴ سفارشات انبوه ………………. ۶۶

۲-۱-۷-۴استاندارد سازی……………….. ۶۷

۳-۱-۷-۴ فناوری اطلاعات جهانی …………. ۶۸

۲-۷-۴ ضعف های SCM سیستم های ERP کنونی …. ۶۹

۱-۲-۷-۴نقص در توسعه کارایی شرکت ……… ۷۰

۲-۲-۷-۴ کمبود انعطاف پذیری درسازگاری با تغیرات زنجیره تامین  ۷۰

۳-۲-۷-۴ فقدان توانایی حمایت از تصمیمات پیشرفته ۷۳

 

 

۴-۲-۷-۴فقدان ساختار سیستمی باز و زیر سیستم ها(ماژول) ۷۵

۸-۴ نتیجه گیری ……………………. ۷۵

مراجع…………………………….. ۷۷

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………۷۸

پروژه تاثیر ERPدرSCM

قیمت : 7000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : سه شنبه, ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022