:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای اعتبارتی بر سلامت روان شناسی

  دسته :

  مشاوره

  فرمت/ورد تعداد صفحات 201
  قیمت : 10000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای اعتبارتی بر سلامت روان شناسی :

پروژه بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای اعتبارتی بر سلامت روان شناسی

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی رشته مشاوره

مقدمه:

دورۀ نوجوانی دوره ای است که در مصادف با تغییر و انتقال استقلال نسبی از والدین و وابستگی به گروه همسالان و دوستان، رشد و تحول مفهوم خود و هویت یابی اجتماعی و جنسی، اتتخاب رشته تحصیلی ، برنامه ریزی برای دانشگاه و انتخاب شغل از جمله عواملی هستند که برای نوجوانان تنیدگی هایی را ایجاد می کنند (فورنت و همکاران، ۱۹۹۸) این عوامل تنیدگی زا توأم با خواست ها و تقاضا های آموزشی در محیط مدرسه و انتظارات والدین از نوجوانان ، سلامت و بهداشت روانی آنها را به مخاطره می اندازد و بر عملکرد کلی و تحصیلی آنها تأثیر منفی می گذارد (نایمی  و واینیوماکی، ۱۹۹۹) پژوهش ها حاکی است افرادی که در رویارویی با چنین مسائلی فاقد توانایی های لازم و اساسی هستند، آسب پذیر بوده و مشکلاتی نظیر افسردگی، اضطراب، تنهایی و احساس طرد شدگی ، کمرویی، خشم، تعارض بین فردی و…. را تجربه  می کنند. در عین  حال پژوهش های بیشماری حاکی است که بسیاری از مشکلات بهداشتی و اختلالات روانی – عاطفی ریشه های روانی – اجتماعی دارند و ارتقای مهارتهای مقابله ای و توانایی های روانی – اجتماعی در بهبود و سلامت روانشناختی افراد بسیار مؤثر است. این توانایی ها فرد را برای مقابله مؤثر باموقعیت های تعارض زا یاری می کند و شخص را قادر می سازد تا در رابطه با سایر افراد جامعه ، فرهنگ و محیط خود به گونه ای  مثبت و سازگارانه عمل کرده و سلامت به ویژه سلامت روانی خود را تامین کند . به همین دلیل در سالهای اخیر آموزش مهارتهای زندگی  برای آماده نمودن افراد هنگام مقابله با مشکلات و فشارهای زندگی و ایجاد رفتارهای مثبت و کاهش رفتارهای منفی و در نتیجه دستیابی به زندگی موفقیت آمیز مورد توجه روانشنا سان و دست اندر کاران نظام های آموزشی قرار گرفته است.

فهرست مطالب:
فصل اول: مسأله مورد بررسی
۱-۱- مقدمه
۱-۲- بیان مسأله
۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش
۱-۴- اهداف پژوهش
۱-۵- فرضیه های پژوهش
۱-۶- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
۱-۶-۱- سلامت روانشناختی
۱-۶-۲- شیوه های حل مساله
۱-۶-۳- شیوه های حل  تعا رض بین فردی
۱-۶-۴- مهارت جرأت ورزی
فصل دوم: پیشینه تحقیق و پایه های نظری
۲-۱- مفهوم سلامت
۲-۲- ابعاد سلامت
۲-۳-مهارتهای زندگی و مهارت های ارتباطی
۲-۳-۱-حل مساله
۲-۳-۱-۱- مؤلفه های حل مسأله
۲-۳-۱-۲- راهبردهای مقابله ای
۲-۳-۱-۳- سبکهای حل مساً له
۲-۳-۱-۴- نقص در حل مسأله و بروز مشکلات روانشناختی در افراد
۲-۳-۲- حل تعارض بین فردی
۲-۳-۲-۱- تعریف و ماهیت تعارض
۲-۳-۲-۲- انواع تعارض
۲-۳-۲-۳- منابع تعارض
۲-۳-۲-۴- سبک های حل تعارض
۲-۳-۲-۵- روشهای پیشگیری و مهار تعارض ها
۲-۳-۳- جرأت ورزی یا ابزار وجود
۲-۳-۳-۱- تعریف جرأت ورزی
۲-۳-۳-۲- اثر بخشی جرات آموزی در کنترل مشکلات روانشناختی
۲-۳-۳-۳- کارکردهای جرأت ورزی
۲-۳-۳-۴- سبک های پاسخدهی افراد
۲-۳-۳-۵- انواع جرأت ورزی
۲-۳-۳-۶- مؤ لفه های جرأت ورزی ،افراد بایستی بر چهار مؤلفه ابراز وجود
مسلط باشند که عبارتند از :
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱- روش تحقیق
۳-۲- متغیرهای مستقل و وابسته
۳-۳- جامعه آماری
۳-۴- نمونه و روش نمونه گیری
۳-۵- ابزارهای جمع آوری اطلاعات
۳-۵-۱- مقیاس SCL-90-R
۳-۵-۲- مقیاس شیوه حل مسأله
۳-۵-۳- مقیاس نسخه دوم شیوۀ مقابله با تعارض رحیم (راسی- II)
۳-۵-۴- مقیاس جرأتمندی جرابک
۳-۵-۵- دستورالعمل و برنامۀ آموزش مهارت های ارتباطی
فصل چهارم: یافته های  تحقیق
۴-۱- فراوانی گروه ها
۴-۲-تحلیل نتایج بر اساس فرضیه های تحقیق
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱- بحث و بررسی در مورد یافته های تحقیق
۵-۲- محدودیت های پژوهش
۵-۳- پیشنهادات
آزمون SCL-90
۵-۴- مفهوم سلامت
۵-۵- ابعاد سلامت
– سلامت روان شناختی:
۵-۶-مهارتهای زندگی و مهارت های ارتباطی
۵-۶-۱-حل مساله
۵-۶-۱-۱- مؤلفه های حل مسأله
الف) جهت گیری به مساله
ب) مهارت های خاص حل مساله
۵-۶-۱-۲- راهبردهای مقابله ای
۵-۶-۱-۳- سبکهای حل مساً له
۵-۶-۱-۴- نقص در حل مسأله و بروز مشکلات روانشناختی در افراد
۵-۶-۲- حل تعارض بین فردی
۵-۶-۲-۱- تعریف و ماهیت تعارض
۵-۶-۲-۲- انواع تعارض
الف) تعارض فرد با خود
ب) تعارض های گروهی و سازمانی
۵-۶-۲-۳- منابع تعارض
۵-۶-۲-۴- سبک های حل تعارض
۵-۶-۲-۵- روشهای پیشگیری و مهار تعارض ها
منابع

پروژه بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای اعتبارتی بر سلامت روان شناسی

قیمت : 10000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : شنبه, ۱۹ آذر ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022