:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پاورپوینت بررسی سبک اسناد مکان کنترل در عزت نفس دانشجویان

  دسته :

  پاورپوینت های آماده

  فرمت : پاورپوینت | صفحات:26
  قیمت : 3000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پاورپوینت بررسی سبک اسناد مکان کنترل در عزت نفس دانشجویان :

بررسی سبک اسناد مکان کنترل درعزت نفس دانشجویان

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
روش پژوهش
جامعه آماری
ابزارهای پژوهش
نتایج پژوهش
جدول ۱-۱: میانگین و انحراف معیار مربوط به سبک اسناد بیرونی
جدول شماره ۲-۱ : توزیع آزمون ضریب همبستگی پیرسون
جدول شماره ۷-۱: نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن
فهرست منابع

چکیده
این پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی و پس رویدادی (علّی) است که به منظور بررسی رابطه سبک اسنادی و عزت نفس در دانشجویان صورت گرفته است. بدین منظور نمونه ای به حجم ۵۰ نفر به صورت تصادفی طبقه ای از بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد نیشابور انتخاب شدند. سبک اسنادی آزمودنی ها به وسیله پرسش نامه سبک اسنادی راتر و عزت نفس آن ها به وسیله پرسش نامه عزت نفس کوپر اسمیت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پرسش نامه ها با استفاده از شیوه های آمار توصیفی و استنباطی (آزمونF ، t استودنت و r) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج پژوهش بیان گر این بود که بین سبک اسنادی دانشجویان و عزت نفس آن ها رابطه معنی داری وجود ندارد. هم چنین، بین سبک اسنادی و ویژگی های دموگرافیک آزمودنی ها (مانند سن، جنس، رشته تحصیلی، پایه تحصیلی و ترتیب تولد) تفاوت معناداری مشاهده نشد. نتایچ پژوهش هم چنین بیان گر این بود که بین عزت نفس دختران و پسران تفاوت معناداری وجود ندارد. به طور کلی، می توان نتیجه گیری نمود که عزت نفس آزمودنی ها پایه ها و دلایل دیگری دارد که مکان کنترل (درونی و بیرونی) تأثیر چندانی بر آن ندارد.

پاورپوینت بررسی سبک اسناد مکان کنترل در عزت نفس دانشجویان

قیمت : 3000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : پنج شنبه, ۱۰ آذر ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022