:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه مقایسه عوامل موثر بر فشار روانی دانشجویان غیرشاهد و شاهدتهران

  دسته :

  مدیریت آموزشی

  فرمت/ورد تعداد صفحات 123
  قیمت : 8500 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه مقایسه عوامل موثر بر فشار روانی دانشجویان غیرشاهد و شاهدتهران :

پروژه مقایسه عوامل موثر بر فشار روانی دانشجویان غیرشاهد و شاهدتهران

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی

رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول :

مقدمه ……………………………….. ۲

بیان مسئله …………………………… ۴

پرسشهای تحقیق ………………………… ۷

اهمیت و ضرورت تحقیق …………………… ۷

اهداف تحقیق ………………………….. ۸

فرضیه‌های تحقیق ……………………….. ۹

محدودیتهای تحقیق ……………………… ۹

تعاریف عملیاتی ……………………….. ۱۰

فصل دوم :

نظریه و تئوریها ………………………. ۱۴

پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج کشور ….. ۶۴

فصل سوم :

مقدمه ……………………………….. ۹۱

روش تحقیق ……………………………. ۹۱

جامعه آماری ………………………….. ۹۱

نمونه آماری…………………………… ۹۲

روش نمونه گیری ……………………….. ۹۲

ابزار اندازه گیری …………………….. ۹۲

نحوه جمع آوری اطلاعات ………………….. ۹۳

چگونگی گردآوری اطلاعات …………………. ۹۳

روشهای آماری …………………………. ۹۴

فصل چهارم :

تجزیه و تحلیل داده‌ها ………………….. ۹۶

جداول و نمودارها………………………. ۹۶

فصل پنجم :

بحث و نتیجه گیری ……………………… ۱۰۹

پیشنهادات ……………………………. ۱۱۱

منابع ……………………………….. ۱۱۳

پیوست   ۱۱۸

مقدمه :

موضوع اصلی تحقیق بررسی تاثیر فشار روانی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه شاهد شهر تهران

نظر شخصی در باره تعاریف عملکرد تحصیلی یعنی سنجیدن عملکرد یاد گیرندگان و مقایسه نتایج حاصله با هدفهای آموزشی از پیش تعیین شده به منظور تصمیم گیری در این باره است

وقتی از طریق آزمونها دانشجویان با دانش آموزان سنجش می شوند این سنجش باعث می شود تا عملکرد هابه صورت واقع نمایان شود .

یک تحلیل اسنادی از واکنشها و عملکرد های دانشجویان به بازدهای تحصیلی آنها فرض می کند که دانشجویان به طور فسخی علل موفقیت و شکست خودرا شناسایی می کند و این فراین اسنادی نه تنها در اسناد دادن به علل خاص و واحد از قبیل استعداد ، کوشش ،‌دشواری ، شانسی و فشارهای روحی و روانی است . بلکه همین طور در استنباطهای مربوط به ابعاد اسنادی از قبیل درونی بودن و قابلیت کنترل نیز وجود دارد بعضی از دانشجویان عملکرد و نتایج تحصیلی خوبی دارند که عموما موفقیت خود را درون سازی می کنند . حال آن که دانشجویان نا موفق براهمیت علی عوامل محیطی تاکید می ورزند اما این الگوی اسنادی ممکن است وابسته به چندین فرایند مربوط به هم از جمله سوگیریهای خدمت به خود ، خبر پردازی منطقی و ملاحظات خود – شناساندن باشد .

اسنادها همچنین به صورتی نظام دار به انتظارات مربوط به عملکرد آینده دریک درس  و ای تحصیل و همین طور به واکنش نسیت به باز خود دریافتی از آزمون پیوند دارند طیق یک الگوی چند وجهی پیون اسناد روان و عواطف ، این روابط میان روان و اسنادها هم در سطح چند وجهی و هم در سطوح واحد به وقوع می پیوندند. به علاوه اسنادها بر رفتار اثر دارند ، زیرا بعضی از الگوهای اسنادی منجر به عملکرد ضعیف، کاهش پایداری درماندگی و ناتوانی در طب کمک کارهای درسی می شود . چندین تحقیق نشان داده است که اسنادپس داده به عوامل قابل کنترل و ناپا یدار ممکن است عملکردهای تحصیلی را  را پس از شکست تسهیل کند .

( کریمی ، ۱۳۸۲ص ۱۲۶)

راههای دیگر وجود دارد برای این که عملکردهای را بتوانیم مشاهده کنیم و آن را مورد سنجش قرار دهیم  برای سنجیدن عملکرد دانش  آموزان یا دانشجویان می توان ازطریق ارزشیابی کردن عملکرد یا امتحان و ‍آزمون استفاده کرد.

بیان مسئله :

فشار روانی به طبقه ای کلی از مشکلات اشاره می کند که وجه تمایزشان از سایر مشکلات این است که در فشار روانی به فشارهایی که بر سیستم وارد می شود و واکنش سیستم در برابر آنها توجه می شود، سیستم می تواند فیزیولوژیک ، اجتماعی یا روان شناختی باشد.(صبوری،۱۳۷۷،ص ۲۲)

فشاری روانی بخش عمده زندگی روز مره هر فردی است که فرد می تواند بر طور مؤثر با آن مقابله کند هرفردی فشار روانی را در زندگی خود، تجربه می کند و فشار روانی بخشی از شرایط زندگی و انسانی است آن گونه که در هنر و ادبیات تمامی اعصار ثبت شده است و در زندگی روزمره ، فشار روانی به راههای مختلف خود را نشان می دهد که از جمله آن ، پاسخهایی که با عصبانیت داده می شود، سردردهای شدید، و نیز تأثیر بر روندهای کاری و تحصیلی (صبوری مقدم ۱۳۷۷،ص ۲۰)

اثرهای فشارهای روانی را می توانیم به اثرهای کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم کنیم :

که به واکنش فوری ، کوتاه مدت ، هشداردهنده فشار روانی اغلب در پاسخ ستیز یا گریزی گفته می شود این اصطلاح توسط کانن (۱۹۲۹) به کار گرفته شد و توصیف واکنش فیزیولوژیکی و زیستی شیمیایی است که در برابر موقعیتهای تهدید کننده و فشار زا در بدنمان رخ می دهد پاسخ خود کار است و ما کنترل هوشیارانه اندکی بر آن داریم چنین پاسخی بخشی ضروری از ذخیره حیاتی تکاملی ما بوده است.

بدون این پاسخ ستیزوگریز” انشان ماقبل تاریخ باقی نمی ماند . هزاران سال پیش چنین پاسخی بواسطه تهدید حیوانات وحشی برانگیخته می شد؛امروزه همان پاسخ توسط موقعیتهای متنوع بی شماری برانگیخته می شود، پاسخ برانگیختگی بدنی یا واکنش ستیز یا گریز، یا واکنش هشدار دهنده با جزئیات نشان داده می شود.

هانس سیله (۱۹۴۶) مدلی سه مرحله ای برای فشار روانی پیشنهاد کرده است .

 

پروژه مقایسه عوامل موثر بر فشار روانی دانشجویان غیرشاهد و شاهدتهران

قیمت : 8500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : یکشنبه, ۱۶ بهمن ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022