:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه شبکه بی سیم :

پروژه شبکه بی سیم

 فهرست

 

فصل اول: مقدمه

دلایلی که باعث شدشبکه بی سیم شکوفا شود……………………………………………………………………………..۱

مزایای شبکه بی سیم…………………………………………………………………………………..۲

اشکالات شبکه سازی بی سیم…………………………………………………………۴

فصل دوم:تکنولوژی انتنقال شبکه بی سیم

حوزه های انتقال بی سیم………………………………………………………..۶

باند های فرکانسی در شبکه های بی سیم…………………………………………………………………………………..۸

…………………………………..……………………………۱۲(SPREAD SPECTRUM) طیف گسترده

……………………………………………………………………۱۴FHSS  تکنیک

تکنیک DSSS………………………………………………………………..16

WiFi………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

پیدا کردن hotspot…………………………………………………………………………………………………………………19

WiMAX……………………………………………………………………………………………………………………………….20

تفاوت WiMAXبا  WiFi…………………………………………………………………………………………………….20

فواید استفاده از WiMAX  برای مشتریان……………………………………………………………………………۲۰

مادون قرمز………………………………………………………………………………………….۲۱

Bluetooth……………………………………………………………………………………………………………………………..23

معماری Bluetooth……………………………………………………………………………………………………………….24

کاربردهای Bluetooth…………………………………………………………………………………………………………..25

پشته قرارداد Bluetooth………………………………………………………………………………………………………27

لایه رادیویی Bluetooth………………………………………………………………………………………………………29

لایه باند پایه Bluetooth……………………………………………………………………………………………………..30

لایه L2CAP  در Bluetooth……………………………………………………………………………………………31

طیف الکترومغناطیس…………………………………………………………………۳۲

انتقال رادیویی…………………………………………………………………………………………….۳۴

انتقال مایکروویو…………………………………………………………………………………..۳۶

سیاست های طیف الکترومغناطیس………………………………………………………………………………………۳۷

امواج میلی متری و زیر قرمز…………………………………………………………………………………………………۴۰

انتقال موج نوری ………………………………………………………………………۴۰

سیستم تلفن همراه………………………………………………………………………….۴۱

اولین نسل تلفن همراه:صوت آنالوگ…………………………………………………………………………………….۴۳

سیستم تلفن همراه پیشرفته…………………………………………………………۴۴

کانال ها ………………………………………………………………………………..۴۷

مدیریت تماس………………………………………………………………………………….۴۸

نسل دوم سیستم تلفن همراه:صوت دیجیتال………………………………………………………………………۴۹

D-AMPS………………………………………………………………………………………………………………………….49

GSM…………………………………………………………………………………………………………………………………..52

نسل سوم سیستم تلفن همراه:داده و صوت دیجیتال…………………………………………………………..۵۲

استفاده ازIEEE 802.11؛رقیب اترنت………………………………………………………………………………۵۴

لایه فیزیکی در ۸۰۲٫۱۱…………………………………………………………………۵۷

زیر لایه MAC از استاندارد ۸۰۲٫۱۱…………………………………………………………………………………۶۴

چالش های شبکه محلی بی سیم در دسترسی به کانال مشترک……………………………………….۶۵

الگوریتم CSMA/CA در شبکه بی سیم۸۰۲٫۱۱……………………………………………………………۷۱

یکی از تناقضات اساسی در شبکه بی سیم …………………………………………………………………………۷۴

حالت عملکرد PCF در استاندارد ۸۰۲٫۱۱…………………………………………………………………………۷۷

بی سیم پهن باند ……………………………………………………………………………۸۴

مقایسه ۸۰۲٫۱۱ با ۸۰۲٫۱۶……………………………………………………………..۸۵

مکانیزم رومینگ در محیط های چند سلولی………………………………………………………………………۸۷

انواع توپولوژی شبکه محلی بی سیم ۸۰۲٫۱۱……………………………………………………………………۹۰

ساختار فریم در شبکه ۸۰۲٫۱۱…………………………………………………………………………………………..۹۶

مکانیزم آدرس دهی در ۸۰۲٫۱۱……………………………………………………………………………………….۱۰۰

انواع فریم های ۸۰۲٫۱۱…………………………………………….۱۰۲

خدمات تعریف شده در استاندارد ۸۰۲٫۱۱ ………………………………………………………………………۱۰۹

فصل سوم :امنیت در شبکه بی سیم

امنیت بی سیم…………………………………………………………………………۱۱۴

مزایای امنیت……………………………………………………………………………۱۱۶

معایب امنیت…………………………………………………………………………….۱۱۶

خطرات تهدید کننده داده های موجود در شبکه………………………………………………………………۱۱۷

امنیت در ۸۰۲٫۱۱………………………………………………………………….۱۱۸

استفاده از WPA در شبکه بی سیم…………………………………………………………………………………۱۲۲

تنظیم WPA در Access Point…………………………………………………………………………………122

تنظیم WPA  در آداپتور ها…………………………………………………………………………………………….۱۲۴

استفاده از Authentication در استاندارد x 802.11 ………………………………………………..127

فصل چهارم: تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری شبکه بی سیم

بررسی ملزومات سیستم ………………………………………………………………………………………………….۱۲۹

انتخاب سخت افزار بی سیم………………………………………………………………………………………………۱۳۰

مودم های باند پهن ……………………………………………………………………….۱۳۲

پل های شبکه………………………………………………………………………………۱۳۴

گیت وی های ساکن ……………………………………………………………………………………………………….۱۳۵

نقاط دسترسی(Access Point) …………………………………………………………………………………137

مقدمه ای بر DHCP ……………………………………………………..138

سرور DHCP…………………………………………………………………………………………………………………139

کلاینت DHCP……………………………………………………………………………………………………………..139

آداپتورهای بی سیم ………………………………………………………………………………………………………..۱۴۰

بهره گیری از آداپتور بی سیم ………………………………………………………………………………………..۱۴۱

مروری بر سیستم عامل مورد نیاز …………………………………………………………………………………..۱۴۳

IrDA ……………………………………………………………………………..145

مؤلفه های سخت افزاری در شکل گیری یک شبکه محلی بی سیم……………………………..۱۴۵

تجهیزات مورد نیاز یک لینک رادیویی ……………………………………………………………………….۱۴۶

تجهیزات ایجاد یک شبکه بی سیم تک سلولی با ایستگاه سیار…………………………………۱۴۸

Workgroup Bridge (پل برای ایجاد گروه کاری کوچک)…………………………………۱۴۹

Base Station 802.11 ………………………………………………………………………………………..150

آنتن در شبکه بی سیم ………………………………………………………………………………………………۱۵۲

دسی بل…………………………………………………………………………۱۵۲

مقدار dbi ……………………………………………………………..152

آنتن آیزوتروپیک………………………………………………………………۱۵۳

خط دید……………………………………………………………………………….۱۵۳

تضعیف سیگنال ……………………………………………………………۱۵۴

زاویه تابش……………………………………………………………………………….۱۵۴

VSWR …………………………………………………………………………….157

انواع آنتن ها …………………………………………………………………………۱۵۸

منطقه فرنل و محدودیت های طراحی لینک های نقطه به نقطه ……………………………۱۸۴

محافظ آنتن در برابر رعد و برق…………………………………………………………………………………۱۶۵

انواع ماهواره ها………………………………………………………..۱۸۶

ماهواره های ثابت ( ماهواره همزمان)………………………………………………………………………..۱۸۶

ماهواره های مدار متوسط کره زمین…………………………………………………………………………۱۹۱

ماهواره های مدار کوتاه کره زمین …………………………………………………………………………..۱۹۱

ایریدیم………………………………………………………………………………..۱۹۲

GlobalStar …………………………………………………………193

Teledesic…………………………………………………………………………………………………………….194

مقایسه ماهواره و فیبر نوری……………………………………………………………………………………۱۹۴

معرفی نسخه بی سیم USB ………………………………………………………………………………..196

UWB : فناوری پنهان…………………………………………………………………………………………..۱۹۷

ساختار ارتباطی در WUSB ……………………………………………………………………………….199

مشخصات کلیدی WUSB ………………………………………………………………………………….199

کاربردهای WUSB ………………………………………………………201

فصل پنجم: چگونگی پیاده سازی و پیکربندی در سیستم عامل ویندوز

نکات مربوط به نصب ……………………………………………………………………………………………….۲۰۳

پیکربندی AP و کارت شبکه…………………………………………………………………………………..۲۰۴

پیکربندی AP ………………………………………………….214

نصب یک گیت وی (روتر) بی سیم ………………………………………………………………………….۲۱۸

نصب یک نقطه دسترسی(Access Point) …………………………………………………………222

مشاهده ی Station List……………………………………………………………………………………….223

تغییر کلمه عبور ……………………………………………………………………………………………………….۲۲۴

نصب آداپتور شبکه …………………………………………………………………………………………………..۲۲۵

حصول اطمینان از نصب درایور………………………………………………………………………………..۲۳۳

عیب یابی آداپتور شبکه…………………………………………………………………………………………..۲۳۸

مشاهده شبکه قابل دسترسی…………………………………………………………… …………………..۲۴۰

پیکربندی یک شبکه قابل دسترسی……………………………………………………………………….۲۴۴

ایجاد یک پل بی سیم ……………………………………………………………………………………………۲۴۸

اتصال به شبکه بی سیم …………………………………………………………………………………………۲۵۲

فعال سازی پروتکل رمزگذاری WEP …………………………………………………………………255

تغییرنام یک شبکه ………………………………………………………………………………………………..۲۶۳

مدیریت لیست Hardware Access ………………………………………………………………267

پروژه شبکه بی سیم

قیمت : 9000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
  • Facebook |
  • Twitter |
  • Delicious |
  • Email
  • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : پنج شنبه, ۱۴ مهر ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022