:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض

  دسته :

  تربيت بدني

  فرمت/ورد تعداد صفحات 291
  قیمت : 10000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض :

پروژه رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض

رساله ی دکتری

 رشته تربیت بدنی  با گرایش مدیریت و برنامه ریزی

موضوع :

رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض بین مدیران آموزشی واجرایی دانشکده های تربیت بدنی

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول

 مقدمه ………………………………………………………………………………….  ۱

زیربنای نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………  ۴

تعارض و ماهیت آن ………………………………………………………………………………………….  ۴

دیدگاه های متفاوت پیرامون تعارض سازمانی ………………………………………………………..  ۸

انواع تعارض …………………………………………………………………………………………………..  ۱۰

تعارض و اثرات اصلی آن ………………………………………………………………………………….  ۱۳

علل ایجاد تعارض در سازمان ها …………………………………………………………………………  ۱۵

تعارض و تغییر …………………………………………………………………………………………………  ۱۸

تعاض و اثربخشی سازمان ………………………………………………………………………………….  ۱۹

راهبردهای پیشگیری و راهکارهای رفع تعارض ……………………………………………………..  ۲۰

سبک ها و راهبردهای مدیریت تعارض ………………………………………………………………..  ۲۲

تفرقه انداختن و حکومت کردن، سرکوب کردن تعارض، حل سازنده تعارض،  رویکردهای حل تعارض، چانه زنی، میانجی گری و حکمیت ……………………….  ۲۲

خلاصه بحث تعارض ………………………………………………………………………………………  ۳۰

هوش عاطفی …………………………………………………………………………………………………  ۳۰

هوش عاطفی و ریشه های تاریخی آن ………………………………………………………………..  ۳۱

پایه های بیولوژیکی عواطف و هوش عاطفی ………………………………………………………   ۳۵

دیدگاه های متفاوت پیرامون هوش عاطفی …………………………………………………………..  ۳۷

مؤلفه های هوش عاطفی گلمن ………………………………………………………………………….  ۴۰

مؤلفه خودآگاهی، مؤلفه مدیریت، مؤلفه آگاهی اجتماعی، مؤلفه مهارت های اجتماعی، مؤلفه خودانگیزی ………………………………………………………………………………….  ۴۰

توجه معاصر به هوش عاطفی …………. ………………………………………………………………..  ۴۶

تقسیم بندی افراد بر اساس IQ و EQ از دیدگاه جک بلوک ………………………………….  ۴۷

نقش وراثت و محیط در هوش عاطفی …………………………………………………………………  ۴۸

ویژگی های افراد با هوش عاطفی بالا و پائین ……………………………………………………….  ۴۹

هوش عاطفی در محل کار …………………………………………………………………………………  ۵۱

آموزش و یادگیری هوش عاطفی ………………………………………………………………………   ۵۵

خلاصه بحث هوش عاطفی ………………………………………………………………………………  ۵۷

ارتباطات و چهارچوب مفهومی آن ……………………………………………………………………  ۵۸

هدف و اهمیت ارتباطات …………………………………………………………………………………  ۶۱

فرایند و انواع ارتباطات……………………………………………………………………………………  ۶۳

مهارت های ارتباطی مدیران ……………………………………………………………………………  ۶۶

تعریف مهارت های ارتباطی …………………………………………………………………………….  ۶۶

مهارت های ارتباطی و مؤلفه های آن …………………………………………………………………  ۶۶

مهارت کلامی، مهارت بازخورد و مهارت شنود مؤثر …………………………………  ۶۶

خلاصه بحث ارتباطات …………………………………………………………………………………….  ۷۱

الگو (مدل) ……………………………………………………………………………………………………  ۷۱

نظریه های الگوسازی انواع الگو ………………………………………………………….  ۷۱

بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………..  ۷۶

اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………  ۷۸

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………..  ۸۰

پیش فرض های تحقیق ……………………………………………………………………………………  ۸۱

محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………….  ۸۱

تعریف واژه ها و اصطلاحات ……………………………………………………………………………  ۸۲

فصل دوم: پیشینه تحقیق

تعارض …………………………………………………………………………  ۸۶

تحقیقات انجام شده در داخل کشور ………………………………………………………  ۹۰

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ………………………………………………….  ۹۰

هوش عاطفی

تحقیقات انجام شده در داخل کشور ………………………………………………………  ۹۵

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور …………………………………………………..  ۹۸

ارتباطات (مهارت های ارتباطی)

تحقیقات انجام شده در داخل کشور ……………………………………..  ۱۰۳

تحقیقات انجام شده در خارج ازکشور …………………………………………………..  ۱۰۶

نتیجه گیری از مرور ادبیات تحقیق ……………………………………………………………………  ۱۰۸

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………… ۱۱۱

جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………..  ۱۱۱

نمونه تحقیق ………………………………………………………………………………………………  ۱۱۲

متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………. ۱۱۲

ابزار های تحقیق ………………………………………………………………………………………… ۱۱۳

نحوه امتیاز دهی و پایایی پرسشنامه های تحقیق ………………………………………………. ۱۱۴

نحوه جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………… ۱۱۷

روش های آماری ………………………………………………………………………………………. ۱۱۷

رعایت مسائل اخلاقی ………………………………………………………………………………… ۱۱۸

 

مقدمه

دانشگاه به عنوان یک عامل اجرایی در آموزش و تربیت فرد وهدایت وی به سمت شهروندی موثر و مفید به حال جامعه ، دارای نقش موثر بوده و بدون تردید تامین کننده ی نیروی انسانی مورد نیاز جامعه درآ‌ینده خواهد بود . به همین دلیل امروزه در جوامع مختلف , دانشگاه ها از نظر کمی و کیفی رشد و گسترش یافته و تقاضا برای راهیابی روز به روز زیادتر می شود و تعداد کثیری دانشجو برای تحصیل و برخورداری از مزایای آن به این مراکز روی می آورند .

دانشگاه بعنوان یک نهاد تعلیم و تربیت از همه نهادهای اجتماعی پیچیده تر است . دانشگاه همانند سایر سازمان های رسـمی بایستی با وظایف ساخت ، اداره و جهت دادن به ترکیب پیچیده ای از منابع انسانی درگیر گردد . بر خلاف اغلب سازمانهای رسمی تولید دانشگاه انسان است و این امر موجب پیدایش مسائل ویژه  در مدیریت دانشگاه می گردد .

از جمله مسائلی که دانشـگاه به عـنوان یک سـازمان با آن روبرو اسـت مساله  تعارض[۱] و عدم موافقت هاست. فعالیت های سازمانی مستلزم تعامل بین افراد وگروه های سازمان می باشد . در سازمان ها افراد مختلفی در رده های گوناگون مشغول انجام فعالیت ها و وظایف خود می باشند . لازمه انجام این فعالیت ها ارتباط دو جانبه یا چند جانبه افراد با همدیگر بوده که می توانند زمینه ساز ایجاد تعارض باشند

بنابراین یکی از عمده ترین و در عین حال غیر قابل اجتناب ترین مسائل در سازمان ها تعارض بین افراد و گروه های موجود در آنها می باشد .دانشگاه نیز از این امر مستثنا نیست . « اصولا خمیر مایه مدیریت نظام های آموزشی با تعارض عجین است » (لی فام وهووئه۲، ۱۹۷۴، ترجمه نائلی، ۱۳۷۰ ).

باید به خاطر داشت، این وجود تعارض نیست که باعث اختلال و از هم پاشیدگی روابط در سازمان  می شود؛ بلکه مدیریت غیر اثر بخش تعارض ها است که سبب نتایج نامطلوب می شود . تعارض در حد معقول یک جنبه طبیعی و مطلوب در هر رابطه ای است و اگر مدیریت تعارض به شکل سازنده صورت گیرد بسیار ارزشمند خواهد بود ( کتزلز ۳ و همکاران ، ترجمه کریمی ، ۱۳۷۸ ).

بنابراین سازمان های ورزشی بخصوص دانشکده های تربیت بدنی برای اینکه بتوانند برنامه های اصولی تربیت بدنی را در جهت تأمین سلامت جسمانی و روانی دانشجویان ارائه دهند و زمینه های مساعدی را برای رشد و پرورش استعدادهای ورزشی دانشجویان ایجاد نمایند و از حداکثر توان جسمانی و روانی و فکری کارکنان خود بهره گیرند، باید اختلافات ، کشمکش ها و تعارضات را به گونه ای موثر و سودمند اداره کنند . از کسانی که نقش مهمی در شـناسایی ، هدایت و حل تعارضـات در سـازمان ها دارند ، مدیران آن سـازمان ها می باشند . توانایی برخورد مدیران با تعارض و اداره آن در موفقیت و اثر بخشی کارکنان و سازمان های آنها اثر بسزایی دارد .

یکی از مهمترین عواملی که تعیین کننده توانایی مدیر در حل موثر تعارض است، برخورداری او از هوش عاطفی[۲]  است. برخلاف آنچه که درگذشته تصـور می شد و هوش شناختی را تنها عامل موفقیت افراد می دانستند امروزه هوش عاطفی را از عوامل تعیین کننده موفقـیت افراد در کار و زندگی می دانند   (گلمن[۳] ، ۱۹۹۵ ) .آنچه که امروزه هوش عاطفی نامیده می شود، در اصل منبع اصلی انرژی ، قدرت ، آرزو و اشتیاق انسان است و درونی ترین ارزش ها و اهداف فرد را در زندگی فعال می سازد. با توسعه عاطفی فرد می آموزد که احساسات خود و دیگران را تایید کند و برای آنها ارزش قائل شود و بطور مناسب به آنها پاسخ گوید و در می یابد که عواطف در هر لحظه از روز اطلاعات حیاتی و سودمندی در اختیار او  می گذارند . این واکنش قلبی است که نبوغ خلاق و شهود را شعله ور می سازد . فرد را با خود صادق می گرداند ، روابط اطمینان بخش برقرار می کند ، تصمیمات مهم را روشن می کند ، قطب نمای درونی برای زندگی و کار فراهم می آورد و شخص را به پیشآمدهای غیرمترقبه و راه حل های موفقیت آمیز رهنمون می سازد ( کوپر[۴] ، ۱۹۸۰ ، به نقل از عزیزی ،۱۳۷۷ ) .

 

پروژه رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض

قیمت : 10000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : پنج شنبه, ۱۷ آذر ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022