:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه درمورد موتور سنکرون

  دسته :

  برق و الکترونیک

  فرمت/ورد تعداد صفحات 154
  قیمت : 5000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه درمورد موتور سنکرون :

پروژه درمورد موتور سنکرون

فهرست

عنوان

۱-۱: مقدمه………………………………

۱-۲: کمیات اساسی الکتریکی…………………

۱-۲-۱: بار………………………………

۱-۲-۲: جریان…………………………….

۱-۲-۳: ولتاژ…………………………….

۱-۲-۴: توان الکتریکی……………………..

۱-۲-۵: مقاومت……………………………

۱-۳: اتصال سری مقاومتها……………………

۱-۴: اتصال موازی مقاومتها…………………

۱-۵: منابع………………………………

۱-۵-۱: منبع ولتاژ………………………..

۱-۵-۲: منبع جریان…………………………

۱-۶: قانون ولتاژ کیرشهف (KVL)………………

۱-۷: مقسم ولتاژ………………………….

۱-۸: مقسم جریان………………………….

۱-۹: مدارهای مختلط……………………….

۱-۱۰: زمین مدار………………………….

مسائل فصل ۱…………………………….

فصل دوم: جریان متناوب……………………..

۲-۱: موج سینوسی………………………….

۲-۲: فرکانس……………………………..

۲-۳: مقدار متوسط………………………….

۲-۴: قوانین اهم در مدارهای AC…………….

۲-۴-۱: فاز………………………………

۲-۵: فازور………………………………

۲-۶: اعداد مختلط…………………………

۲-۷: ساده کردن اعداد مختلط………………..

۲-۸: موج پالس……………………………

۲-۹: موج مثلثی…………………………..

مسائل فصل دوم…………………………..

فصل سوم روشهای تحلیل مدار………………..

۳-۱: تبدیل منابع…………………………

۳-۲: قضیه جمع آثار……………………….

۳-۳: روش ولتاژ گره ها…………………….

۳-۴: روش جریان مش………………………..

۳-۵: روش تونن……………………………

۳-۶: روش نورتن…………………………..

۳-۷: انتقالی حداکثر توان به بار……………

مسائل فصل ۳…………………………….

فصل چهارم: وسایل اندازه گیری……………..

۴-۱: ولتمتر……………………………..

۴-۲: آمپرمتر…………………………….

۴-۳: اهم متر…………………………….

۴-۴: تست کردن قطعات الکتریکی………………

۴-۴-۱: سیم………………………………

۴-۴-۲: مقاومت……………………………

۴-۴-۳: سلف………………………………

۴-۴-۴: خازن……………………………..

۴-۵: اسیلسکوپ……………………………

مسائل فصل چهارم…………………………

فصل پنجم: خازن و سلف در جریان مستقیم………

۵-۱: خازن……………………………….

۵-۲: خازن در جریان مستقیم…………………

۵-۳: شارژ خازن…………………………..

۵-۴: دشارژ خازن………………………….

۵-۵: به هم بستن خازنها……………………

۵-۶: سلف………………………………..

۵-۷: سلف در جریان مستقیم………………….

۵-۸: تغییرات جریان در سلف…………………

۵-۹: به هم بستن سلف ها……………………

مسائل فصل پنجم………………………….

فصل ششم: خازن و سلف در جریان متناوب……….

۶-۱: مدارهای RC………………………….

۶-۱-۱: مدارهای RC موازی …………………..

۶-۲: مدارهای RL………………………….

۶-۲-۱: مدار RL سری……………………….

۶-۲-۲: مدار RL موازی……………………..

مسائل فصل ششم…………………………..

فصل هفتم: مدارهای RLC……………………

۷-۱: RLC سری……………………………..

۷-۱-۱: فرکانس تشدید مدار سری………………

۷-۲: RLC موازی…………………………..

۷-۲-۱: فرکانس تشدید در RLC موازی…………..

۷-۳: پهنای باند………………………….

مسائل فصل هفتم………………………….

فصل هشتم ترانسفورماتورها…………………..

۸-۱: اندوکتانس متقابل…………………….

۸-۲: توان……………………………….

۸-۳: بازتاب امپدانس………………………

مسائل فصل هشتم………………………….

فصل نهم: سیستم های چند فازه………………

۹-۱: سیستم تک فاز………………………..

۹-۲: سیستم سه فاز………………………..

۹-۳: توان در مدارهای سه فاز……………….

مسائل فصل نهم:……………………………

فصل ۱۰: موتور و ژنراتورهای DC…………….

۱۰-۱: موتورهای DC………………………..

۱۰-۲: معرفی موتورهای DC…………………..

۱۰-۳: انواع موتورهای DC…………………..

۱۰-۴: مدار معادل موتورهای DC………………

۱۰-۵: موتورهای DC تحریک مجزا و موازی……….

۱۰-۶: مشخصه پایانه ای موتور DC موازی……….

۱۰-۷: معرفی ژنراتورهای DC…………………

۱۰-۸: ژنراتور تحریک مجزا………………….

۱۰-۹: مشخصات پایانه ای ژنراتورهای تحریک مجزا..

۱۰-۱۱: کنترل ولتاژ پایانه ای………………

۱۰-۱۲: ژنراتور dc موازی…………………..

۱۰-۱۳: موتورهای سنکرون……………………

۱۰-۱۴: مدار معادل موتور سنکرون…………….

۱۰-۱۵: موتور سنکرون از دید میدان مغناطیسی…..

۱۰-۱۶: کار موتور سنکرون در حالت پایدار……..

۱۰-۱۷: سختی مشخصه گشتاور در سرعت موتور سنکرون.

۱۰-۱۸: اثر تغییرات بار روی موتور سنکرون…….

۱۰-۱۹: نمودار فیزوری ژنراتور سنکرون………..

۱۰-۲۰: ژنراتور سنکرون…………………….

۱۰-۲۱: ساختمان ژنراتور سنکرون……………..

۱۰-۲۲: سرعت و چرخش ژنراتور سنکرون………….

۱۰-۲۳: اندازه گیری پارامترهای مدل ژنراتور سنکرون

۱۰-۲۳-۱: نسبت اتصال کوتاه…………………

۱۰-۲۴: اثر تغییرات جریان میدان بر موتورهای سنکرون

۱۰-۲۵: موتور سنکرون کم تحریک و موتور سنکرون پر تحریک

مسائل……………………………………

 

پروژه درمورد موتور سنکرون

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : پنج شنبه, ۱۷ آذر ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022