:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • دانلود پروژه مطالعه انواع آب گرم کن های خورشیدی موجود در ایران

  دسته :

  مکانیک - ساخت و تولید

  فرمت/ورد تعداد صفحات 148
  قیمت : 5500 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه مطالعه انواع آب گرم کن های خورشیدی موجود در ایران :
دانلود پروژه مطالعه انواع آب گرم کن های خورشیدی موجود در ایران 356988

پروژه کارشناسی ناپیوسته مکانیک سیالات

فهرست مطالب

عنوان

فصل ۱ : طرح دیدگاه و اهداف پروژه ………….. ۱

مقدمه…………………………………… ۲

اهداف کلی پروژه …………………………. ۹

کارایی…………………………………. ۱۰

فصل ۲ : بررسی آبگرمکن های خورشیدی…………. ۱۲

معیارهای طراحی آبگرمکن خورشیدی……………. ۱۳

سیستم Recirculation (pluse)…………………… 18

سیستم Drainout (Drain down ) …………………………………………. 19

سیستم Drainback With Air Compressor…………….. 20

سیستم Drainback with liquid level control…………… 22

سیستم Thermosyphon with electrically  protected collecrtor… 23

سیستم Drainout Thermosyphon…………………. 25

سیستم Breadbox (batch)………………………. 26

سیستم Coil in Ttank , Warp Around , Tank in Tank…….. 28

سیستم External Heat Exchanger…………………. 30

سیستم Darinback with load- side heat exchanger……….. 32

سیستم Drainback with Collector – Side Heat Exchanger….. 34

سیستم Two – phase – Thermosyphon……………… 35

سیستم One Phase Thermosyphon………………… 36

نتایج و بررسی سیستم های خورشیدی متناسب با ایران … ۳۸

فصل سوم : گرد آورنده های تخت خورشیدی………. ۴۶

صفحه پوشش………………………………. ۵۰

فاصله هوایی…………………………….. ۵۲

صفحات جاذب……………………………… ۵۳

طرحهای گوناگون صفحه جاذب و مجاری انتقال سیال.. ۵۴

سیال عامل ……………………………… ۶۰

عایقکاری……………………………….. ۶۱

قاب گرد آورنده …………………………. ۶۳

رشته های سری و موازی…………………….. ۶۴

فصل چهارم : اصول حاکم بر گرد آورنده های خورشیدی ۶۷

انتقال گرما به سیال……………………… ۶۸

جریان متلاطم و بدست آوردن ضریب انتقال گرما….. ۶۹

جریان گذرا و بدست آوردن ضریب انتقال گرما…… ۷۰

جریان آرام و بدست آوردن ضریب انتقال گرما…… ۷۳

بیلان انرژی برای یک گردآورنده تخت خورشیدی نمونه ۷۴

متوسط ماهانه انرژی خورشیدی جذب شده ……….. ۷۶

اثرات وضعیت سطح جذب بر روی مقدار انرژی دریافتی ۸۰

توزیع دما در گردآورنده های تخت خورشیدی…….. ۸۴

ضریب انتقال گرمای کل یک گردآورنده…………. ۸۵

چگونگی تغییر ضریب اتلاف فوقانی بر اثر تغییر فاصله… ۸۸

توزیع دما بین لوله و ضریب بازدهی گردآورنده … ۹۱

توزیع دما در جهت جریان…………………… ۹۹

ضریب اخذ گرما و ضریب جریان گرد آورنده …….. ۱۰۰

میانگین دمای سیال و صفحه…………………. ۱۰۳

طرحهای دیگر گردآورنده …………………… ۱۰۴

فصل پنجم : طراحی یک نمونه گرد آورنده تخت ….. ۱۰۷

منطقه طراحی…………………………….. ۱۰۹

مقدار آبگرم مصرفی……………………….. ۱۰۹

درجه حرارت آبگرم مصرفی…………………… ۱۱۰

درجه حرارت آب ورودی به گرد آورنده ………… ۱۱۰

تعداد گرد آورنده ها و چگونگی نصب آنها به هم… ۱۱۰

زوایای حرکت خورشید………………………. ۱۱۱

جهت تابش خورشید…………………………. ۱۱۹

نسبت بین تابش مستقیم بر روی یک صفحه شیبدار واقعی    ۱۱۹

زاویه شیب گرد آورنده ها …………………. ۱۲۳

محاسبه مقدار متوسط ماهانه تابش روزانه رسیده به سطح گرد آورنده ………………………………………. ۱۲۳

بدست آوردن طول روز ……………………… ۱۲۶

شکل گرد آورنده …………………………. ۱۲۷

جنس صفحه جاذب…………………………… ۱۲۷

مشخصات رنگ……………………………… ۱۲۷

قطر و تعداد لوله ها در هر گرد آورنده ……… ۱۲۸

بدست آوردن دبی حجمی و جرمی……………….. ۱۲۸

بدست آوردن عدد رینولدز در لوله ها…………. ۱۲۹

بدست آوردن ضریب انتقال گرما………………. ۱۲۹

نوع پوشش……………………………….. ۱۳۰

جنس قاب………………………………… ۱۳۰

نوع و ضخامت عایق………………………… ۱۳۰

دمای محیط………………………………. ۱۳۱

بدست آوردن انرژی مورد نیاز ………………. ۱۳۱

بدست آوردن ضریب اتلاف فوقانی………………. ۱۳۲

بدست آوردن اتلاف تحتانی…………………… ۱۳۲

بدست آوردن ضریب اتلاف کلی ………………… ۱۳۳

بدست آوردن سطح گرد آورنده ……………….. ۱۳۳

فاصله بین لوله ها……………………….. ۱۳۴

بدست آوردن بازدهی پره……………………. ۱۳۴

بدست آوردن بازدهی گرد آورنده …………….. ۱۳۴

بدست آوردن ضریب انتقال گرمای گرد آورنده …… ۱۳۴

محاسبه دمای خروجی سیال…………………… ۱۳۵

بدست آوردن بازدهی گرد آورنده …………….. ۱۳۵

مشخصات دستگاه طراحی شده …………………. ۱۳۶

منابع و مراجع ………………………….. ۱۳۸

ضمائم

مقدمه :

میزان انرژی خورشیدی دریافتی در ایران به طور متوسط حدود ۱۸ مگا جول بر متر مربع در روز، یا حدود ۱۰۱۶ مگا جول در سال در سطح کشور تخمین زده می شود. این مقدار انرژی بیش از ۴۰۰۰ برابر کل انرژی مصرفی در کشور می باشد. با این مقدار انرژی دریافتی و داشتن زمین های مناسب برای استفاده از آفتاب و تکنولوژی نسبتاً ساده کاربردهای مختلف انرژی خورشیدی، می توان کلیه نیازهای انرژی کشور را با استفاده از انرژی خورشیدی تأمین کرد.

دانلود پروژه مطالعه انواع آب گرم کن های خورشیدی موجود در ایران

قیمت : 5500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : یکشنبه, ۱۶ بهمن ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022