:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • دانلود پایان نامه رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی

  دسته :

  حسابداري

  فرمت/ورد تعداد صفحات83
  قیمت : 5000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد دانلود پایان نامه رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی :

دانلود پایان نامه رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی 

 

فهرست

چکیده    ۱
مقدمه    ۲
بیان مسئله    ۳
اهمیت موضوع    ۳
فرضیه    ۴
متغیرها    ۵
رابطه حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی    ۷
مقدمه    ۷
مبانی حسابداری    ۸
مبنای نقدی (کامل)    ۸
مبنای تعهدی (کامل)    ۸
مبنای نیمه تعهدی    ۹
مبنای تعهدی تعدیل شده    ۹
مبنای نقدی تعدیل شده    ۱۰
مزایای مبنای تعهدی    ۱۱
حسابداری تعهدی    ۱۲
نقش مبنای حسابداری در ادای مسئولیت پاسخگویی    ۱۲
جایگاه مبنای تعهدی از نظر هیأت استانداردهای حسابداری    ۱۵
فرآیند تحول و شفاف‌سازی حساب‌ها    ۱۶
تغییرات بنیادی در سیستم مالی کشورهای پیشرفته    ۱۸
سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی استرالیا    ۲۵
گزارشهای مالی تعهدی    ۲۷
سیستمهای مدیریتی تعهدی    ۲۸
گزارشگری جامع دولت    ۳۰
بودجه بندی تعهدی    ۳۰
ناسازه ها و تضادها    ۳۴
حسابداری بر مبنای نقدی چیست ؟    ۳۶
اشکالات و نارسایی‌های روش نقدی    ۳۷
مفاهیم اساسی :    ۳۹
اهداف صورتهای مالی:    ۴۰
الف- ترزنامه:    ۴۱
ب- صورت سود وزیان:    ۴۱
ج- صورت های جریان نقدی    ۴۱
تاریخچه پیدایش صورت جریانهای نقدی    ۴۳
اهداف واهمیت تهیه صورت جریانهای نقدی :    ۴۴
مفاهیم و تعریف وجوه نقد    ۴۵
مزایای صورت جریانهای نقدی :    ۴۶
ماهیت صورت جریانهای نقدی    ۴۷
فعالیتهای عملیاتی :    ۴۸
فعالیتهای تامین مالی    ۴۸
تجزیه تحلیل و صورتهای مالی :    ۴۹
ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی:    ۵۰
نسبتهای مالی :    ۵۰
سوابق موضوع تحقیق    ۵۲
سوابق موضوع در خارج از کشور    ۵۲
ارتباط وجه نقد حاصل از عملیات واقلام تعهدی با بازده سهام:    ۵۳
شواهدی در مورد ارتباط بین سود واندازه گیری های مختلف جریانهای نقد:    ۵۳
محتوای اطلاعاتی فزاینده اقلام تعهدی در مقابل جریانهای نقدی    ۵۵
محتوای اطلاعاتی نسبتهاس صورت تغییرات در وضعیت مالی:    ۵۵
جریانهای نقدی مبنای دیگر در تجزیه تحلیل نسبتهای مالی :    ۵۶
محتوای اطلاعاتی افزاینده سود ،سرمایه در گردش حاصل از مالیات وصورت جریانهای نقدی:    ۵۸
روش تحقیق    ۶۲
ابزار شیوه گرد آوری اطلاعات :    ۶۳
چگونگی گرد آوری اطلاعات :    ۶۳
اطلاعات مورد نیاز:    ۶۴
اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه این متغییرها به شرح زیر است:    ۶۴
اندازه گیری متغیرها    ۶۵
الف نسبتهای مالی سنتی (ترازنامه و سود زیان):    ۶۵
ب) نسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی    ۶۷
منابع:    ۷۳

چیکده

این تحقیق به بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده برمبنای جریانات نقدی می پردازد . اگر چه هر یک از در روش محتوای اطلا عاتی خاص را ارائه می کند و جایگزینی یک دیگر نمی توانند باشند،لیکن ارائه اناندر کنار یکدیگر تصویری روشن تر از وضعیت عملیاتی ونقد ینگی یک بنگاه اقتصادی را به معرض نمایشمی گذارد در این تحقیق ارتباط و همبستگی میان نسبت های نقدی ونسبتهای سنتی (تعهدی) مورد آزمون قرار می گیرند تا مشخص شود که ای نشانه هایی از وجود بار افزاینده اطلاعاتی در ارقام مورد مطالعه دیده می شود یا خیر. نتایج تحقیق بیانگرآن است که بین نسبت های نقدی وتعهدی همبستگی معنی داری وجود دارد و ارائه انها در کنار یک دیگر تصویری جامع تر از موقعیت یک سازمان ارائه می نماید.

مقدمه

صورتهای مالی ابزار اصلی انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج از سازمان می باشد.

اقلام ترازنامه وصورت سودوز یان بر مبنای تعهدی اندازه گیری می شود این اقلام اندازه گیری های مفیدی از کار موسسه اطلاعات مناسبی برای پیش بینی فعالیت اتی موسسسه وپرداخت سودهای فراهم می کند .

تردید وجود دارد برای استفاه روشهای حسابداری سنتی برای گزارش گری فعالیت های اقتصادی پیچیده امروز که کفایت لازم را داشته باشد . نسبتهای مالی یکی ا ابزارهای ارزیابی شرکتها توسط سرمایه گذاران وهمچنین ابزاری برای مدیریت واحد تجاری برای ارزیابی مدیریت واحد تجاری است . این نسبتها بر اساس ارقام مندرج در صورتهای مالی سنتی که بر اساس روش حسابداری تعهدی تهیه شده اند محاسبه و استخراج می شوند .

صورتهای مالی سنتی اطلاعاتی در مورد جریانهای نقدی منعکس نمی نماید واین یکی از ضعفهای عمده صورتهای مالی سنتی است . حسابداری تعهدی اصولا پوششی بر جریانهای نقدی واحد تجاری می کشد در چنین شرایطی فرض بر این است که فقدان اطلاعات لازم در خصوص گردش وجه نقد می تواند سبب گمراهی تصمیم گیرندگان شود بسیاری از شرکتها که دارای سودهای هنگفت می باشد .بازهم با چنین شرایطی در پرداخت بدهی خود با مشکل روبه رو هستند .

 

بیان مسئله

 

در این تحقیق می خواهیم مشخص کنیم که ایا به کارگیری نسبتهای مالی موجود در سه صورت مالی جریان های نقدی به طور هم زمان جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی مفید تر از به کارگیری جداگانه این نسبتها می باشد . به بیان دیگر ایا افزودن نسبتها استخراج شده از صورتهای جریانهای نقدی به نسبتهای مالی سنتی (ترزنامه سود وزیان )باعث افزایش وبهبود تاثیر اطلاعاتی این نسبتها می شود یا خیر؟

دانلود پایان نامه رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : سه شنبه, ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022