:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • دانلود پاورپوینت بازاریابی و مدیریت بازار

  دسته :

  پاورپوینت های آماده

  فرمت : پاورپوینت | صفحات:268
  قیمت : 12000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد دانلود پاورپوینت بازاریابی و مدیریت بازار :

دانلود پاورپوینت بازاریابی و مدیریت بازار

فهرست مطالب
فصل اول
مفاهیم مدیریت بازار
تعریف بازاریابی و مدیریت بازار
ضرورت بازاریابی
تعریف نیاز
تعریف خواسته
مثال
کالا
انواع کالا
تعریف کالاهای ایده آل
عوامل اثرگذار در خرید کالا:
تعریف مبادله
روشهای مبادله
شرایط مبادله
تعریف معامله
انواع معامله
شرایطه معامله
تعریف بازار
عوامل تشکیل بازار
تعاریف بازاریابی
تعریف Marketing
تعریف مدیریت بازاریابی
وظایف مدیربازاریابی
بازاریابی تبدیلی
بازاریابی انگیزشی
بازاریابی توسعه ای
بازاریابی مجدد
بازاریابی همزمان
بازاریابی محافظتی
تعریف بازاریابی تضعیفی
بازاریابی مقابله ای
وظیفه مدیران بازاریابی:
فلسفه های مدیریت بازاریابی:
فلسفه تولید
شرایط بکارگیری فلسفه تولید
فلسفه کالا
فلسفه فروش
فلسفه بازاریابی
فلسفه بازاریابی اجتماعی
اهداف بازاریابی
فصل دوم
انواع بازار و محیط بازاریابی
هدف کلی
هدفهای رفتاری
تعریف بازار
انواع بازارها از دیدگاههای مختلف:
الف- انواع بازار از نظر فعالیت
ب- انواع بازارهای سازمانی
ج- انواع بازارهای اقتصادی
بازار رقابت کامل
بازار انحصار کامل
بازار رقابت انحصاری
بازار انحصار چندجانبه
انواع بازار
تجزیه و تحلیل محیط
محیط بازاریابی
محیط خرد موسسه
عکس العمل ها در برابر محیط بازاریابی
فصل سوم
تقسیم بازار و تعیین بازار هدف
هدف کلی
هدفهای رفتاری
مزایای تقسیم بندی
سیرتکاملی سیستم بازار
بازاریابی تفکیکی یا تنوع کالا
بازاریابی متمرکز یا هدف دار
عوامل موثر در تقسیم بندی بهینه بازار
سه استراتژی تعیین بازار هدف
۱- استراتژی بازاریابی یکسان (غیرتفکیکی)
۲- استراتژی بازاریابی متفاوت (تفکیکی)
۳- استراتژی بازاریابی متمرکز( تمرکزی)
عوامل موثر بر انتخاب استراتژی بازاریابی
فصل چهارم
نیازها و رفتار خریداران
هدف کلی
هدفهای رفتاری
خریداران: مدیران واقعی
مشتری شیفته و رشد سازمانی
انواع بازار
سوالات مهم در بازاریابی و کشف نیاز مشتریان
شیوه های شناسایی و ارضاء نیازها
نیاز و میزان توسعه یافتگی بازار
انتظارات و رضایت مصرف کننده
رفتار مصرف کنندگان
محرک های بازاریابی
فصل پنجم
اندازه گیری کمی بازار و پیش بینی فروش
هدف کلی
هدفهای رفتاری
عوامل موثر بر پیش بینی تقاضا
معایب برآورد بیشتر از میزان واقعی تقاضا
تعاریف فروش:
سهم بازار و انواع آن
انواع بازارها
مدلهای پیش بینی
مدل بدون پیش بینی تغییر
مدل میانگین متحرک ساده
مدل میانگین متحرک موزون
مدل نمو هموار ساده
مدل نمو هموار هلت- وینترز
مدل پیش بینی باکس و جنکینز
مدل پیش بینی اقتصادسنجی
مدل دلفی
روش استفاده ازدیدگاه مجموعه مدیران
مدل بررسی قصد خریداران
شرایط استفاده از مدل بررسی قصد خریداران
مدل شبیه سازی آزمایش بازار
مدل تست بازار
مدل تلفیقی
تعیین بازار سود آور
فصل ششم
اهداف بازرگانی و سازمان بازاریابی
هدف کلی
هدفهای رفتاری
اهداف بازاریابی
تعیین رسالت موسسات
تعیین اهداف موسسه
عوامل موثر در سازماندهی بازاریابی
مبانی مختلف طراحی ساختارهای سازمانی
انواع ساختارهای سازمانی واحد بازاریابی
سازمان عملیاتی
سازمان جغرافیایی
سازمان مدیریت محصول
سازمان مدیریت بازار
محاسن ساختار سازمانی
معایب ساختار سازمانی
سطوح سازمانی و برنامه ریزی استراتژیک
فصل هفتم
برنامه ریزی بازاریابی عمومی و بازاریابی بیمه مخصوص
هدف کلی
هدفهای رفتاری
قوانین بنیادی مدیریت بازار
برنامه ریزی بازاریابی
زمینه های برنامه ریزی بازاریابی
چگونگی تشخیص یک برنامه بازاریابی متناسب
قوانین بنیادی مدیریت بازار
منافع برنامه ریزی
تعریف برنامه ریزی بازاریابی
ماهیت و محتوای یک برنامه عملیاتی بازاریابی
دلایل ناکافی در پیاده کردن برنامه
وجه تمایز خدمت با کالا
مشتری مداری در موسسات بیمه
فصل هشتم
نحوه تصمیم گیری در زمینه بازاریابی
هدف کلی
هدفهای رفتاری
سوالات تصمیم گیری
ابزار و مفاهیم لازم برای تصمیم گیری
محاسبه ارزش
روش های افزایش ارزش برای مشتری
فصل نهم
تحقیقات بازاریابی
هدف کلی
هدفهای رفتاری
DECIDE در فرآیند تصمیم گیری
تعریف تحقیقات بازاریابی
فرآیند کامل و تفصیلی یک تحقیق بازاریابی
هفت C رابط اثر بخش بین محقق و مدیر
تحقیقات اکتشافی
روش انجام تحقیق اکتشافی:
تحقیقات توصیفی
روش های تحقیق توصیفی:
ایجاد اثربخشی در تحقیقات توصیفی
تحقیقات علت و معلولی
اقدامات لازم برای تعریف درست مسئله
فصل دهم
سیستم بازاریابی و انواع مدلهای بازاریابی
هدف کلی
هدفهای رفتاری
سیستم بازاریابی
سیستم اطلاعات بازاریابی
سیستم برنامه ریزی بازاریابی
سیستم سازمانی بازاریابی
سیستم کنترل بازاریابی
ارزیابی سیستمهای بازاریابی
مزایای سیستم های پشتیبانی تصمیم های بازاریابی
سیستم های توزیع
۱- سیستم بازاریابی عمودی
۲- سیستم بازاریابی افقی
۳- سیستم بازاریابی چندکاناله
انواع مدلهای بازاریابی
مدل استراتژی عمومی پورتر (PGS)
نقاط قوت مدل های بازاریابی
نقاط ضعف مدل های بازاریابی:
فصل یازدهم
چگونگی ایجاد خلاقیت در مدیریت بازاریابی
هدف کلی
اهداف رفتاری
تعریف خلاقیت
انواع رفتارهای خلاقیت
فرق خلاقیت ونوآوری
خلاقیت و نوآوری در بازاریابی
روش های بهسازی محصولات
الف- روش مشکل زدائی
ب- روش دلخواه
ج- روش زنجیره مصرف
بالاترین سطح خلاقیت و نوآوری
مراحل تولید محصول جدید
ایجاد ایده ها
غربال نمودن ایده ها
پرورش و آزمون ایده ها
تعیین استراتژی بازاریابی
تجزیه و تحلیل تجاری
آزمایش بازاریابی
تجاری نمودن محصول
دوره عمر محصول
موانع موجود بر سر راه خلاقیت
ریشه و اساس خلاقیت ها و نوآوریها

دانلود پاورپوینت بازاریابی و مدیریت بازار

قیمت : 12000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : پنج شنبه, ۱۷ آذر ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022