:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • دانلود ترجمه مقاله نقش سیتوکینین و اکسین در شکل دهی معماری ریشه

  دسته :

  زیست شناسی

  فرمت/ورد تعداد صفحات ترجمه شده 20
  قیمت : 11000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد دانلود ترجمه مقاله نقش سیتوکینین و اکسین در شکل دهی معماری ریشه :

دانلود ترجمه مقاله نقش سیتوکینین و اکسین در شکل دهی معماری ریشه

فهرست

عنوان انگلیسی مقاله: Role of Cytokinin and Auxin in Shaping Root Architecture: Regulating Vascular Differentiation, Lateral Root Initiation, Root Apical Dominance and Root Gravitropism
عنوان فارسی مقاله: نقش سیتوکینین و اکسین در شکل دهی معماری ریشه: تنظیم تفکیک آوندی، آغاز ریشۀ جانبی، چیرگی رأسی ریشه و جاذبه گرایی ریشه.
دسته: زیست شناسی
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ٢٠
چکیده ترجمه:
چالش عمده ایی که بیولوژیست ها در رابطه با رشد ونمو گیاه با آن مواجه اند به درک مکانیسم های بر می گردد که رشد و نمو کلی سیستم های پیچیده را کنترل می کنند. مطالعۀ حاضر بر مکانسم هایی متمرکز است که تفکیک، رشد و معماری سیستم های ریشه را شکل میدهند. نقش نشانۀ رشۀاصلی  یعنی سیتوکینن (CK) به همراه نقش نشانۀ شاخه یعنی اکسین( ایندول-٣- استیک اسید، IAA) و واکنش آنها تجزیه و تحلیل خواهد شد (Coenen و Lomax ١٩٩٧، Bangerth و دیگران ٢٠٠٠؛ Nordstro¨m و دیگران ٢٠٠۴؛ Woodward و Bartel ٢٠٠۵). ستوکینن ها مولکول های نشانه دهی هورمونی هستند که نقش اساسی در تنظیم سیتوکینن ها، رشد و نمو در گیاهان ایفا می کنند. در یک گیاه دست نخورده، سلول های زندۀ ریشه و شاخه هر دو قادرند CKها و همچنین هورمون های نشانه دهی اکسین را تولید کنند(Miyawaki و دیگران ٢٠٠۴، Nordstro¨m و دیگران، ٢٠٠۴؛ Aloniو دیگران ٢٠٠۵؛ Tanaka و دیگران ٢٠٠۵). بااینحال،  با وجود اینکه  CK و IAA هر دو در ریشه و شاخه تولید می شوند (Nordstro¨m و دیگران ٢٠٠۴، Ljungو دیگران ٢٠٠۵) اما تولید این نشانه های هورمونی عمده به صورت تصادفی رخ نمی دهد. بلکه توسط مکان سلولهای سنتز کننده در بدنۀ گیاه و مرحلۀ نموی آنها تنظیم میشود و تحت تأثیر شرایط محیطی می باشد. اندام های جوان شاخه ، جایگا های اصلی تولید IAA هستند (Aloni و دیگران ٢٠٠٣،٢٠٠۶)، در حالی که نوک های ریشه جایگاه اصلی سنتز CKهستند ( Aloniودیگران ٢٠٠۴،٢٠٠۶).
نشانه ها از جایگاه های تولید هورمون از طریق مسیرهای ساختاری خاص و توسط مکانیسم های مختلف حرکت می کنند تا تفکیک و نمو گیاه را تنظیم کنند (Aloni ٢٠٠۴، Aloni و دیگران ٢٠٠۵). عدم بیان ایزوپنتنیل ترانس فراز (IPT ) در مریستم های رأسی شاخه(Miyawaki و دیگران ٢٠٠۴) با نبود CK آزاد در مریستم های رأسی شاخۀ جوانه های ٣ روزۀ آرابیدوپسیس تالیانا (Aloni و دیگران ٢٠٠۴) همخوانی سازگاری داشت و نبود آن در جوانه های جانبی گیاهان مسن تر که تحت شرایط تقریبا بدون تعرق رشد یافته بودند (Aloni و دیگران ٢٠٠۵) نشان می دهد که جوانه های رأسی شاخه ، ظاهرا جایگاه اصلی سنتز CK نیستند (شکل ١).

دانلود ترجمه مقاله نقش سیتوکینین و اکسین در شکل دهی معماری ریشه

قیمت : 11000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : پنج شنبه, ۱۰ آذر ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022