:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده ازشبیه سازی سیستمهای صف

  دسته :

  مديريت صنعتي

  فرمت/ورد تعداد صفحات 200
  قیمت : 10000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده ازشبیه سازی سیستمهای صف :

پروژه بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده ازشبیه سازی سیستمهای صف

چکیده

سازمانها برای رسیدن به اهداف خود نیاز به برنامه ریزی دقیق و سریع دارند و با توجه به اینکه یکی از کاربردهای علم شبیه سازی برنامه ریزی تولید می‌باشد، آشنایی مدیران با این علم ضروری به نظر می رسد. علم یا به تعبیری هنر شبیه‌سازی در بسیاری از مسائل از جمله: برنامه ریزی تولید، تخصیص منابع، کنترل موجودی، مسائل مالی، تبلیغات، حمل و نقل، تعمیرات و نگهداری کارایی خود را نشان داده است.

مدیریت باید در مورد نوع تجهیزات مورد لزوم، میزان خروجی قابل قبول، استفاده از انواع مواد بین ایستگاهها، ثابت یا انعطاف پذیر بودن خط تصمیم گیری نماید. با استفاده از شبیه سازی در برنامه ریزی تولید می توان مدیران و سازمانها را در دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده یاری نمود. خط تولید کارخانه شرق جامه یزد به سه بخش اصلی برش، دوخت و شست تقسیم شده است. کارخانه در قسمت برش به دلیل بهره‌مندی از دستگاههای بسیار پیشرفته با حجم بسیار بالا با مشکل خاصی مواجه نمی‌باشد. بخشهای دوخت و شست با مشکلاتی در هنگام تولید مواجه می‌شوند.

بنابراین مسئله در این تحقیق، بالانس تجهیزات تولیدی، شناسایی گلوگاهها و بهبود چیدمان خط تولید با استفاده از شبیه سازی می باشد.

در واحد دوخت به علت وجود تنوع زیاد محصول چیدمان ثابتی وجود ندارد. با مطالعه مدارک موجود در واحد طراحی و استفاده از نظرات طراحان و مهندسین، محصولات قسمت دوخت به سه دسته ساده، متوسط و پر کار تقسیم شد. طبیعتاً محصولات پر کار به حجم فعالیت و زمان تولید بیشتری نسبت به دو نوع دیگر نیاز دارند. تعداد و نوع ماشین آلات که برای هر نوع محصول به کار می رود تاحدی با انواع دیگر متفاوت است. چیدمانی که در ابتدا مورد توجه قرار گرفت قادر به تولید هر سه نوع محصول به طور همزمان بود. در فاز دوم زمانیکه چیدمان اولیه مشخص شد می‌بایست برای تعیین نرخ ورود، نرخ خدمت دهی و نوع توزیعهای حاکم بر بخشها و ماشین های مختلف زمانسنجی صورت می گرفت. برای این کار از روش توزیع یکنواخت عدد تصادفی تولید شد و برای تک تک ماشینها با استفاده از کرنومتر زمانسنجی به عمل آمد. پس از آنکه تعداد نمونه ها به حد مطلوب و کافی رسید زمان تعیین نوع توزیعهای آماری حاکم بر ماشینهای مختلف در قسمتهای گوناگون بود. برای این کار نمونه های گرفته شده به نرم افزار Easy Fit داده شد. این نرم‌افزار با استفاده از آزمون برازندگی توزیع نمونه ها را مشخص کرد. Easy Fit این توانایی را دارد که علاوه بر اینکه بهترین توزیع و پارامترهای مربوط به آنرا مشخص می‌کند، نمونه را با توزیعهای دیگر نیز مقایسه می‌نماید و میزان نزدیکی با توزیعها را رده بندی می‌کند. در این زمان نوبت به ساخت مدل شبیه سازی با استفاده از نرم افزار ED بود. پس از طراحی چیدمان، نوع توزیعها و نرخهای ورود و خدمت دهی به مدل اعمال شد. پس از رفع ایرادات ابتدایی مدل، مدل اجرا شد. نتایج بدست آمده از اجرای مدل با نتایجی واقعی مقایسه شد. برای تعیین اعتبار مدل از آزمون t استفاده کردیم. پس از اعمال اصلاحات در مدل و انجام مجدد آزمون، اعتبار مدل تأیید گردید. همچنین برای اطمینان از درستی فرآیندها و اعتبار مدل با افراد خبره مشورت صورت گرفت. پس از اجرای مدل، زمان ثبت نتایج به دست آمده از شبیه سازی بود. جداول و نمودارهای مختلف از تک‌تک قسمتها به دست آمد. با مطالعه نتایج و نمودارها تا حد زیادی می‌توان مشکلات موجود بر سر راه تولید را مشخص کرد. پس از درک مشکلات و کمبودها نوبت به انجام مرحله آخر بود. در این مرحله تغییرات لازم برای بهبود چیدمان، افزایش تولید و کاهش زمان انتظار صورت پذیرفت. سعی شد اصلاحاتی که به مدیریت پیشنهاد می شود حداقل هزینه را در برداشته باشد.

همین مراحل برای قسمت شست نیز طی گردید. به علت کمتر بودن ماشین آلات و اپراتورها در این واحد، زمان کمتری برای انجام این مراحل صرف شد. محصولات به دو دسته نوع ۱ و نوع ۲ تقسیم شدند. زمانسنجی بر اساس اعداد تصادفی صورت گرفت و پس از آن نوع توزیها و نرخ ورود و خدمت دهی توسط نرم افزار مشخص شد. با نرم‌افزار ED چیدمان، شبیه سازی شد و اعتبار آن با آزمون t تأیید گردید. در آخر پس از اجرای مدل و به دست آوردن نتایج، تغییرات اصلاحی در مدل اعمال گردید.

واژه های کلیدی:  هزینه، تعداد تولید ، ضریب بهره‌وری ، متوسط زمان انتظار، زمان سیکل

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات طرح     ۱
مقدمه     ۲
۱-۱    بیان مسئله تحقیق     ۴
۱-۲    اهداف تحقیق     ۵
۱-۳    اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن     ۵
۱-۴    فرضیه تحقیق     ۶
۱-۵    مدل تحقیق     ۷
۱-۶    واژه‌های کلیدی و تعاریف عملیاتی متغیرها     ۸
۱-۷    روش تحقیق     ۹
۱-۸     قلمرو تحقیق     ۱۰
۱-۹    جمع آوری اطلاعات     ۱۰
۱-۱۰    محدودیتها و مشکلات تحقیق     ۱۱
۱-۱۱    مراحل انجام تحقیق     ۱۲
فصل دوم : مطالعات نظری     ۱۴
۲-۱-۱ برنامه ریزی تولید     ۱۵
۲-۱-۲ تعادل خط تولید     ۱۵
۲-۱-۳ اطلاعاتی که برای تعادل خط تولید نیاز است     ۱۷
۲-۱-۴ ذخیره موجودیهای میان فرآیند     ۱۸
۲-۱-۵ تعادل خط تولید (‌مونتاژ)     ۱۹
۲-۱-۶ تعیین تعداد بهینه ایستگاه‌های کاری     ۲۰
۲-۱-۷ تقدم و تأخر عملیات     ۲۱
۲-۲-۱ تئوری صف     ۲۲
۲-۲- ۲ تاریخچه     ۲۳
۲-۲-۳ برخی از کابردهای گوناگون تئوری صف     ۲۴
۲-۲-۴ مشخصه‌های فرآیند صف بندی    ۲۵
۲-۲-۴- ۱ الگوی ورود متقاضیان     ۲۶
۲-۲-۴-۲ الگوی خدمت دهی     ۲۷
۲-۲-۴-۳ تعداد خدمت دهندگان (‌کانالهای خدمت )     ۲۷
۲-۲-۴-۴ ظرفیت صف ( گنجایش سیستم )     ۲۸
۲-۲-۴-۵ جمعیت مشتریان بالقوه     ۲۸
۲-۲-۴-۶ نظم سیستم     ۲۸
۲-۲-۴-۷ مراحل خدمت     ۲۹
۲-۲-۵ نحوه نمایش یک سیستم صف     ۲۹
۲-۲-۶ معیارهای ارزیابی یک سیستم صف     ۳۰
۲-۲-۷ فرایند تولد و مرگ    ۳۲
۲-۲-۷-۱ مدل M/M/1    ۳۴
۲-۲-۷-۲ مدل M/M/C    ۳۴
۲-۲-۷-۳ مدل M/M/C/K    ۳۵
۲-۲-۷-۴ مدل M/M/C/C    ۳۶
۲-۲-۷-۵ مدل      ۳۶
۲-۲-۷-۶ مدل M/M/C/K/M    ۳۶
۲-۲-۸ مدلهای مارکوفی صف     ۳۶
۲-۲-۸-۱ مدل باورود گروهی M(x)/M/1    ۳۸
۲-۲-۸-۲ مدل با خدمت دهی گروهی     ۳۸
۲-۲-۸-۳ مدلهای ارلنگ     ۳۹
۲-۲-۸-۳-۱ مدلهای M/EK/1    ۴۰
۲-۲-۸-۳-۲ مدل EK/M1    ۴۰
۲-۲-۸-۴ مدل M/HE2/1    ۴۱
۲-۲-۸-۵ نظام اولویت     ۴۱
۲-۲-۹-۱ شبکه‌های صف     ۴۲
۲-۲-۹-۲ شبکه‌های جکسون     ۴۳
۲-۲-۹-۲-۱ شبکه‌ صفهای سیکلی     ۴۳
۲-۲-۹-۲-۲ سیستمهای سری صف     ۴۴
۲-۲-۹-۲-۳ شبکه‌های باز جکسون     ۴۵
۲-۳ مدلهای آماری سودمند     ۴۶
۲-۳-۱ توزیع برنولی     ۴۷
۲-۳-۲ توزیع دو جمله‌ای     ۴۷
۲-۳-۳ توزیع دو جمله‌ای منفی     ۴۷
۲-۳-۴ توزیع هندسی     ۴۸
۲-۳-۵ توزیع چند جمله‌ای     ۴۸
۲-۳-۶ توزیع پواسون     ۴۹
۲-۳-۷ توزیع یکنواخت     ۴۹
۲-۳-۸ توزیع نمایی     ۵۰
۲-۳-۹ توزیع نرمال     ۵۰
۲-۳-۱۰ توزیع گاما     ۵۱
۲-۳-۱۱ توزیع بتا     ۵۲
۲-۳-۱۲ توزیع لاجستیک     ۵۳
۲-۳-۱۳ توزیع مثلثی     ۵۳
۲-۳-۱۴ توزیع ارلنگ     ۵۴
۲-۳-۱۵ توزیع ویبل  ۵۴
۲-۴ آزمونهای برازندگی     ۵۵
۲-۴-۱ آزمون مربع کای     ۵۵
۲-۴-۲ آزمون برازندگی کولموگروف – اسمیرنف     ۵۷
۲-۵ تصمیم گیریهای چند معیاره     ۵۸
۲-۵-۱ روش تاپسیس     ۵۹
۲-۶-۱ تاریخچه شبیه سازی     ۶۱
۲-۶-۲ مقدمه‌ای بر شبیه سازی     ۶۱
۲-۶-۳ مزایا و معایب شبیه سازی     ۶۳
۲-۶-۴ زمینه کاربرد     ۶۴
۲-۶-۵ سیستمها و پیرامون سیستم     ۶۶
۲-۶-۶ اجزای سیستم     ۶۶
۲-۶-۷ سیستمهای گسسته و پیوسته     ۶۷
۲-۶-۸ مدل سیستم     ۶۸
۲-۶-۹ هنر مدلسازی     ۶۸
۲-۶-۱۰ انواع مدلها     ۷۰
۲-۶-۱۱ شبیه سازی سیستمهای گسسته – پیشامد    ۷۱
۲-۶-۱۲ جاذبه‌های شبیه سازی به عنوان ابزار تجزیه و تحلیل مسئله     ۷۱
۲-۶-۱۳ گامهای اساسی در بررسی مبتنی بر شبیه سازی     ۷۴
۲-۶-۱۴ نقل قولهای مشهور شبیه سازی     ۷۹
۲-۷ تاریخچه شرکت شرق جامه    ۸۱
۲-۸ پیشینه تحقیق     ۸۴
۲-۸-۱ تخمین ماکزیمم طول صف با استفاده از شبیه سازی     ۸۴
۲-۸-۲ مدلسازی و شبیه سازی فرآیند تولید کارخانه روغن نبانی گلناز کرمان     ۸۴
۲-۸-۳ مدیریت صف در درمانگاه با استفاده از شبیه سازی     ۸۵
۲-۸-۴ استفاده از شبیه سازی در رستوران     ۸۵
۲-۸-۵ استفاده از الگوریتم ژنتیک برای حل مشکلات چیدمان تجهیزات     ۸۵
فصل سوم : مدل سازی تحقیق     ۸۶
۳-۱ معرفی کارخانه     ۸۷
۳-۱-۱ واحد برش     ۸۷
۳-۱-۲ واحد دوخت     ۸۸
۳-۱-۳ واحد شست     ۸۹
۳-۲ نمونه‌گیری و توزیعهای نمونه‌گیری     ۸۹
۳-۲-۱تعیین اندازه نمونه     ۹۱
۳-۲-۲ تعیین توزیع حاکم بر هر یک از دستگاهها     ۹۲
۳-۳ ایجاد ، آزمایش و تعیین اعتبار مدل     ۹۲
۳-۳-۱ تعیین اعتبار مدل و تطبیق با سیستم واقعی     ۹۵
۳-۳-۲ تعیین اعتبار تبدیلهای ورودی به خروجی مدل     ۹۵
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق     ۹۷
۴-۱ بررسی واحد برش     ۹۸
۴-۱-۲-۱ تعیین چیدمان موجود در واحد دوخت     ۹۹
۴-۱-۲-۲ آشنایی مختصر با ماشین آلات واحد دوزندگی     ۱۰۲
۴-۱-۳ بررسی فرآیند تولید در واحد شست     ۱۰۵
۴-۲-۱ شبیه سازی خط تولید     ۱۰۶
۴-۲-۲ عناصرمورد استفاده در مدل     ۱۰۷
۴-۲-۳ زمان سنجی     ۱۰۹
۴-۲-۴واحد بازرسی     ۱۱۲
۴-۲-۵ شرایط شروع شبیه سازی     ۱۱۲
۴-۲-۶ تعیین اعتبار مدل     ۱۱۲
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات     ۱۱۶
۵-۱ انجام آزمایشها و ثبت نتایج     ۱۱۷
۵-۲ انتخاب شاخصها     ۱۱۷
۵-۲-۱ شاخص هزینه     ۱۱۸
۵-۲-۲ شاخص تعداد تولید     ۱۱۸
۵-۲-۳ شاخص ضریب بهره‌وری     ۱۱۹
۵-۲-۴ شاخص متوسط زمان انتظار     ۱۱۹
۵-۳ بررسی نتایج مدل واقعی و مدلهای اصلاحی بعدی     ۱۲۱
۵-۳-۱ مدل شماره ۱( مدل واقعی )     ۱۲۱
۵-۳-۲ مدل شماره ۲    ۱۲۴
۵-۳-۳ مدل شماره ۳    ۱۲۵
۵-۳-۴ مدل شماره ۴    ۱۲۶
۵-۳-۵ مدل شماره ۵    ۱۲۷
۵-۳-۶ مدل شماره ۶     ۱۲۸
۵-۳-۷ مدل شماره ۷    ۱۲۹
۵-۳-۸ مدل شماره ۸    ۱۳۰
۵-۳-۹ مدل شماره ۹     ۱۳۱
۵-۴ تجزیه و تحلیل نتایج     ۱۳۲
۵-۵ پیشنهادات     ۱۴۱
۵-۶ تحقیقات آتی     ۱۴۲
پیوست    ۱۴۳
منابع فارسی     ۱۹۶
منابع لاتین    ۱۹۸

مقدمه

« همه ما ناراحتی انتظار کشیدن در صف را تجربه کرده ایم. متأسفانه این پدیده با افزایش تراکم جمعیت و شهری شدن روز افزون جامعه بیش از پیش گسترش می‌یابد. در تراکم ترافیک و یا برای پرداخت عوارض راه، در اتومبیلمان به انتظار می‌نشینیم. در فروشگاههای بزرگ برای پرداخت بهای اقلامی که انتخاب کرده ایم در صف به انتظار می‌ایستیم. در آرایشگاهها، در سالنهای زیبایی در صف به انتظار می مانیم. در اداره پست به صف می ایستیم و قس علی هذا. ما به عنوان متقاضی عموماً این گونه انتظار کشیدن را دوست نداریم. مدیران مؤسساتی که ما در صفهای آنان نوبت گرفته‌ایم نیز انتظار کشیدن ما را دوست ندارند، زیرا ممکن است این صفها برای آنان هزینه‌هایی داشته باشد. پس چرا باید انتظار کشید؟ پاسخ این سؤال نسبتاً ساده است. زیرا درخواست سرویس، بیش از امکانات سرویس دهی است. چرا چنین است؟ ممکن است دلایل زیادی موجود باشد. مثلاً ممکن است سرویس دهندگان موجود کم باشند. ممکن است فراهم کردن سطحی از سرویس تا حد جلوگیری از تشکیل صف انتظار، از نظر اقتصادی غیر عملی باشد و یا ممکن است فضای لازم برای سرویسی که می توان ارائه داد محدود باشد. معمولاً این محدودیتها را می توان با صرف هزینه از میان برداشت. برای دانستن اندازه سرویسی که باید موجود باشد احتیاج به دانستن پاسخ سؤالهایی نظیر سؤالهای زیر است.

«چه مدت متقاضی باید انتظار بکشد؟» و یا «چند متقاضی در صف خواهند بود؟» نظریه صف سعی دارد که به این قبیل سؤالها بر اساس تحلیل ریاضی مبسوط پاسخ دهد. یک سیستم صف‌بندی را می توان چنین توصیف کرد که متقاضیان برای اخذ سرویس مراجعه می کنند، اگر ارائه سرویس بلافاصله مقدور نباشد منتظر می‌مانند و بعد از اخذ سرویس سیستم را ترک می‌کنند.»(شاهکار ، ۱۳۷۲، ۸-۷)

 در این قسمت به ارائه دلایلی برای استفاده از شبیه سازی به عنوان ابزاری جهت تجزیه و تحلیل سیستم های صف می پردازیم. اولین سؤالی که به نظر می رسد این است که چرا می‌بایست سیستم های صف را شبیه سازی کرد؟ در جواب باید گفت که معمولاً اگر بتوان سیستمی را مدلسازی ریاضی نمود آنرا شبیه سازی نمی‌کنند. هنگامیکه سیستم مورد نظر پیچیده بود و شامل عناصر متقابل الاثر زیادی باشد، تجزیه و تحلیل ریاضی سیستم ممکن است خارج از تواناییهای تحلیلگر باشد، اما از آنجائیکه شبیه سازی معمولاً توانایی تجزیه و تحلیل هر سیستمی را دارد پیچیدگی سیستم مسئله لاینحلی نخواهد بود. بنابراین مهمترین فایده شبیه سازی این است که از مدلهای شبیه سازی می‌توان برای تنوع وسیعی از مسائل از جمله سیستمهای پیچیده ای که مدلسازی ریاضی آنها مناسب نباشد استفاده نمود.

دومین نکته مهم آن است که معمولاً ساخت یک مدل شبیه سازی احتیاج به تجربه کمتری در ریاضیات و تئوری احتمالات در مقایسه با میزان مورد نیاز برای تحلیل مشابهی از طریق مدلسازی ریاضی دارد. لذا آسانی استفاده از شبیه سازی را می‌توان جزء نکات مثبت آن به شمار آورد که همین آسانی استفاده بعضی مواقع می‌تواند زیان آور باشد، مثلاً بعضی از تحلیلگران حتی در جایی که تکنیکهای ریاضی به آسانی قابل استفاده هستند، استفاده از شبیه‌سازی را ترجیح می‌دهند.
(ایروانی، ۱۳۷۲، ۴۴۶- ۴۴۵)

پروژه بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده ازشبیه سازی سیستمهای صف

قیمت : 10000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : دوشنبه, ۱۷ بهمن ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022