:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه بررسی جایگاه اجتماعی اقتصادی گردشگران در شهر مشهد

  دسته :

  علوم اجتماعی

  فرمت/ورد تعداد صفحات 61
  قیمت : 4000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسی جایگاه اجتماعی اقتصادی گردشگران در شهر مشهد :

پروژه بررسی جایگاه اجتماعی اقتصادی گردشگران در شهر مشهد

فهرست مطالب
چکیده۱
فصل اول :کلیات۲
۱-۱-مقدمه۳
۱-۲-اهداف۵
۱- ۳فرضیات۵
فصل دوم: پیشینه نگاشته۶
۲-۱-مقدمه۷
۲-۲-مطالعات داخلی۷
۲-۲-۱- گردشگری۷
۲-۲-۲-بررسی جایگاه اجتماعی- اقتصادی گروه های مختلف جامعه۱۳
فصل سوم: روش تحقیق۱۸
۳-۱-مقدمه۱۹
۳-۲-روش و ابزار جمع آوری اطلاعات۱۹
۳-۳-جامعه آماری۱۹
۳-۴- روش نمونه گیری و حجم نمونه۲۰
۳-۵-مدل مورد استفاده در این مطالعه۲۰
فصل چهارم: نتایج و بحث۲۲
۴-۱- مقدمه۲۳
۴-۲- بررسی ویژگیهای گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد۲۳
۴-۲-۱ توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب سن۲۳
۴-۲-۲ توزیع گردشگران مورد مطالعه مشهد بر حسب جنسیت ۲۴
۴-۲-۳  توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب تحصیلات۲۴
۴-۲-۴ – توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب نوع  شغل۲۵
۴-۲- ۵- توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر اساس استان محل سکونت۲۶
۴-۲-۶-  توزیع گردشگران  مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب فاصله شهرستان محل
سکونت تا مشهد (کیلومتر

۴-۲-۷-  توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب تعداد افراد خانوار۲۸
۴-۲- ۸- توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب درآمد سالانه خانوار۲۹
۴-۲- ۱۰- توزیع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر اساس مدت اقامت۳۰
۴-۲-۱۱- توزیع گردشگران مورد مطالعه شهر مشهد بر حسب تعداد  سفر به مشهد    ۳۱
۴-۳- بررسی اهداف گردشگران مورد مطالعه  از سفر به شهر مشهد ۳۲
۴-  بررسی نحوه هزینه کرد گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد-۴    ۳۲
۴-۵-  بررسی میزان آگاهی گردشگران مورد مطالعه ازمکانهای سیاحتی و تفریحی در شهر مشهد

۴-۶-میزان بازدیدگردشگران مورد مطالعه از موزه ها و مکانهای تاریخی شهر مشهد۳۴
۴-۷- بررسی میزان بازدید گردشگران در شهر مشهد از مکانهای تفریحی و ییلاقی ۳۵
بررسی میزان رضایتمندی  گردشگران مورد مطالعه از سفر به مشهد۸-۴    ۳۶
۴-۹-نتایج تخمین مدل تعداد دفعات سفر گردشگران به مشهد۳۷
۴-۱۰- بررسی مشکلات گردشگران مورد مطالعه در سفر به شهر مشهد۴۱
۴-۱۱-

بررسی پیشنهادات گردشگران مورد مطالعه جهت بهبود وضعیت گردشگری در شهر

مشهد۴۲
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات۴۶
۵-۱-مقدمه۴۷
۵-۲- نتایج۴۷
۵-۳-پیشنهادات۴۸
پرسشنامه۵۲
منابع۵۷

چکیده

صنعت گردشگری دارای آثار اقتصادی و اجتماعی قابل ملاحظه ای می باشد، ایجاد اشتغال و دستیابی به درآمد ارزی پایدار و مناسب و همچنین شناخت متقابل فرهنگی از آثار اقتصادی و اجتماعی این صنعت است.کشور ایران دارای پتانسیل های عظیم تاریخی، طبیعی و مذهبی است که در بخش جاذبه های مذهبی آن،  شهر مشهد به عنوان بزرگترین قطب گردشگری شناخته شده است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی گردشگران شهرمشهد بوده است. روش جمع آوری اطلاعات بر مبنای کتابخانه ای،  اسنادی و نیز میدانی(پرسشنامه) بوده و جهت تحلیل داده ها از نرم افزارEviews  وExcel استفاده شده است. در این راستا نتایج به دست آمده از تخمین مدل تعداد دفعات سفرگردشگران به مشهد بیانگرآن بوده است که متغیر تعداد افراد خانوار گردشگران مشهد بیشترین تاثیر و به ترتیب متغیرهای سن گردشگر، میزان آگاهی گردشگران از مکانهای تاریخی ، وسیله حمل و نقل گردشگر به مشهدو درآمد ماهانه گردشگران مشهد ، کمترین تاثیر را بر تعداد سفر گردشگران به مشهد داشته اند.

 

پروژه بررسی جایگاه اجتماعی اقتصادی گردشگران در شهر مشهد

قیمت : 4000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : یکشنبه, ۱۰ مرداد ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022