:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه بازتاب فضایی تحولات اقتصادی روستاهای شهرستان رضوانشهر

  دسته :

  منابع طبیعی

  فرمت/ورد تعداد صفحات 230
  قیمت : 9500 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بازتاب فضایی تحولات اقتصادی روستاهای شهرستان رضوانشهر :

پروژه بازتاب فضایی تحولات اقتصادی روستاهای شهرستان رضوانشهر

فهرست مطالب

۱-۱-مقدمه         ۱
۲-۱ طرح مساله              ۲
۳-۱- پیشینه تحقیق                 .۴
۴-۱ – فرضیات              ۵
۵-۱-اهداف         ۵
۶-۱- روش تحقیق و علت انتخاب           ..۶
۷-۱- موانع و مشکلات تحقیق        ..۶
۸-۱- اصطلاحات و مفاهیم        ۷
فصل دوم : ویژگی های طبیعی منطقه مورد مطالعه
۱-۲- موقعیت جغرافیایی ، حدود وسعت       ..۹
۲-۲- ساختار زمین شناسی منطقه مورد مطالعه        ..۱۴
۳-۲- گسل های مهم در منطقه مورد مطالعه           ..۱۷
الف)گسل آستارا              ..۲۰
ب) گسل تالش          ۲۰
۴-۲- سوانح طبیعی             .۲۰
۱-۴-۲- زلزله           ۲۱
۲-۴-۲- سیل           .۲۱
۵-۲- خاکها و قابلیت استفاده از اراضی       .۲۲
۱-۵-۲-  خاکهای کوهستانی        ۲۲
۲-۵-۲- خاکهای کوهپایه ای              ..۲۳
۳-۵-۲- خاکهای جلگه ای           ۲۳
۶-۲- عوارض زمین و ناهمواریها          ..۲۵
۱-۶-۲- ویژگی های دریای خزر           ۲۶
۲-۶-۲- رشته کوه تالش              .۲۶
۳-۶-۲- دشت های خزری           .۲۷٫
۷-۲ -پوشش گیاهی و جانوری              .۲۸
۱-۷-۲- پوشش گیاهی          ۲۸
۲-۷-۲- پوشش زیست جانوری           ..۲۹
۸-۲- منابع آب در شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی            ۳۰
۱-۸-۲-  آبهای سطحی                 ۳۱
۲-۸-۲- آبهای زیرزمینی              .۳۳
۹-۲- ویژگی های اقلیمی              ۳۳
۱-۹-۲- جریانات جوی              ..۳۴
۲-۹-۲- بارش          .۳۷
۳-۹-۲- دما              ..۴۰
۴-۹-۲- رطوبت                 ۴۲
۵-۹-۲- یخبندان                 .۴۵
۶-۹-۲- تبخیر و تعرق                 .۴۶
فصل سوم:  ویژگی های انسانی منطقه مورد مطالعه
۱-۳- سوابق تاریخی و پیشینه سکونت در تالش و رضوانشهر        ۴۸
۲-۳- اندازه جمعیت و روند تحولات آن در شهرستان رضوانشهر        ..۵۰
۳-۳- خانوار وبعد آن          .۵۴
۴-۳- ساخت سنی و جنسی شهرستان رضوانشهر       .۵۸
۵-۳- تراکم نسبی و بیولوژیک             ..۶۲
۶-۳- وضعیت سواد              ۶۳
۷-۳- حرکت مکانی جمعیت ( مهاجرتها )       ۶۵
۸-۳- ویژگی های اقتصادی جمعیت       ۶۶
۹-۳- جمعیت فعال و غیر فعال       ۶۸
۱۰-۳- قابلیتها و محدودیتها   در زمینه جمعیت روستاهای دهستان مرکزی      ۷۳
فصل چهارم :ویژگی اقتصای منطقه مورد مطالعه
۱-۴- کشاورزی                 .۷۵
۱-۱-۴- زراعت                ..۷۶
۲-۱-۴- باغات و قلمستان یا محصولات دائمی        .۸۸
۳-۱-۴- توت و نوغانداری          .۹۱
۴-۱-۴ دامداری ، دامپروری و طیور              ..۹۲
۵-۱-۴- نگهدار و پرورش زنبور عسل           ۹۷
۶-۱-۴- ماهیگری و پرورش ماهی       .۹۸
۲-۴- صنعت         .۱۰۰
۱-۲-۴- صنایع تبدیلی                ۱۰۱
۲-۲-۴- صنایع دستی                ۱۰۲
۳-۴-معدن              .۱۰۶
۴-۴- قابلیت ها و محدودیت های شهرستان رضوانشهر در زمینه کشاورزی            ۱۰۷
۱-۴-۴- محدودیتها و تنگناهای  شهرستان در زمینه کشاورزی         ..۱۰۷
۲-۴-۴- مسایل اساسی ومشکلات توسعه شهرستان در بخش کشاورزی      ۱۰۷
فصل پنجم- علل تغییر وتحولات و بازتاب آن در شهرستان رضوانشهر
۱-۵- عوامل انسانی موثر در فعالیتهای تولیدی محصولات کشاورزی در شهرستان رضوانشهر      .. ۱۱۰
۱-۱-۵- عوامل اقتصادی و نقش آن در تحول محصولات کشاورزی در شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی         ..۱۱۱
۱- نیاز بازار به تولید انواع محصولات کشاورزی              ۱۱۱
۲- تاثیر تحولات اقتصاد جهانی بر فعالیتها وتحولات اقتصاد روستاهای شهرستان رضوانشهر      .۱۱۲
۳- نقش جهاد کشاورزی در ارائه همه جانبه خدمات کشاورزی        ..۱۱۳
الف: آموزش و تحقیقات کشاورزی در شهرستان رضوانشهر        ۱۱۳
ب: فعالیتهای عمرانی وامور زیر بنایی               ۱۱۵
ج: فعالیتهای مربوط به  عمران کشاورزی ، زراعی ودامی            ..۱۱۸
۴- پیشرفت صنعت در ارائه تکنولوژی کشاورزی در شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی      ۱۲۰
۱-۴- تکنولوژی مکانیکی           ۱۲۲
۲-۴- تکنولوژی بیولوژیکی        ۱۲۶
۵- رابطه تراکم جمعیت و عمقی شدن کشت در جامعه روستایی        .۱۲۷
۶ –نقش تحقیقات کشاورزی  در ارائه محصولات پر بازده         ۱۳۰
۷- یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و نتایج حاصل از آندر شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی   ۱۳۱
۸- نقش توسعه راههای ارتباطی در تغییر و تحولات موجود        ۱۳۵
۱-۸- راههای اصلی          .۱۳۵
۲-۸- راههای فرعی          .۱۳۷
۳-۸- رههای روستایی              ..۱۳۷
۲-۱-۵- نقش عوامل اجتماعی – فرهنگی در تحول تولیدات کشاورزی        ۱۳۹
۱- عقاید اسلامی و فرهنگی در خصوص پرورش حیوانات بومی وغیر بومی          ۱۳۹
۲- باورهای دینی و اعتقادی در خصوص کشت محصولات ویژه      ..۱۴۱
۳- ارث و نقش آن در تحول تولیدات کشاورزی            ..۱۴۲
۴- توسعه و گسترش مشارکت موثر و همه جانبه مردم  و نهادهای محلی در رشد کشاورزی      ۱۴۳
۳-۱-۵ نقش عوامل سیاسی و دولتی درتحول تولیدات کشاورزی     ..۱۴۴
۱- نقش حمایتهای دولتی در ارتقاء سطح تولید کشاورزی        ..۱۴۵
۲- پرداخت وام وتسهیلات ویژه به تولیدکنندگان محصولات کشاورزی     .۱۴۷
۳- سیاست حمایت دولت از بازرگانان تجاری وارد کننده و صادر کننده محصولات کشاورزی       ..۱۴۸
۴- خدمات و تا سیسات زیر بنایی روستایی و نقش آن  در تحولات اقتصاد کشاورزی   ..۱۴۹
۲-۵- نقش عوامل طبیعی در تحول محصولات کشاورزی منطقه مورد مطالعه         ۱۵۱
۱-۲-۵- نوسانات آب و هوایی برروی کشاورزی شهرستان رضوانشهر         .۱۵۱
۱-    نوسانات جریانات جوی تاثیر گذار در منطقه مورد مطالعه     ..۱۵۲
۲-    بی نظمیهای بارش در زمان کاشت ، داشت و برداشت  محصولات            .۱۵۳
۳-    برف و یخیندان ونقش آن در محصولات کشاورزی     ۱۵۵
۲-۲-۵- ویژگی های آب و خاک       .۱۵۶
۱- نقش آزمایش و بازسازی خاک در  تحول تولیدات کشاورزی        .۱۵۶
۲- زهکشی خاک و نقش آن در توسعه کشاورزی منطقه           ..۱۵۸
۳- ساخت کانال و نهرهای مهندسی جهت توسعه آبیاری منطقه            ..۱۵۹
۳-۲-۵- بلایای طبیعی و نقش آن در توسعه کشاورزی     ..۱۶۱
۱- وقوع سیل براثر شدت بارندگی          ۱۶۱
۲- خشکسالی های خفیف و احتمالی              ..۱۶۲
۳- بادهای محلی وغیر بومی          .۱۶۲
۳-۵- نقش تولید محصولات جدید کشاورزی در توسعه کشاورزی منطقه     .۱۶۳
۱-۳-۵- پرورش شتر مرغ جوابگوی نیاز غذایی کشور        ۱۶۳
۲-۳-۵- بررسی مزیتهای رقابتی صنعت پرورش  شتر مرغ در منطقه      .۱۶۶
فصل ششم : بازتاب فضایی تحولات ، آزمون فرضیات و ارائه پیشنهادات
۱-۶- برنامه ریزی فضایی ونقش آن در تحولات توسعه روستایی        ۱۶۹
۲-۶-علل شکل پذیری وامکان پذیرش دگرگونی درتحولات روستایی درمنطقه مورد مطالعه   .۱۷۰
۱-۲-۶- نقش آموزش و ارتباطبات در تحولات منطقه        ۱۷۰
۲-۲-۶- تبادلات و تنوعات فرهنگی در منطقه ارتقاء اجتماعی می آفریند     ..۱۷۲
۳-۲-۶- روستا نشینی شهری دلیلی دیگر بر تحولات روستایی     ۱۷۴
۴-۲-۶- عالیترین فضایل روستایی چگونه در حال تغییر است      .۱۷۵
۳-۶- آزمون فرضیات        ..۱۷۷
۴-۶- بازتاب فضایی تحولات اقتصادی روستاهای دهستان مرکزی     .. ۱۹۰
۱-۴-۶-  بازتاب فضایی  ریخت بیرونی روستاهای دهستان مرکزی      ..۱۹۰
۲-۴-۶-  بازتاب فضایی ریخت درونی روستاهای دهستان مرکزی        .۱۹۲
۵-۶- نتیجه گیری از اهداف تحقیق در منطقه مورد نظر     ..۱۹۴
۶-۶- پیشنهادات برای رشد وتوسعه بهتر شهرستان رضوانشهر و دهستان گیل دولاب         .۱۹۵
۱-۶-۶- اصلی ترین محدودیتها و تنگناهای توسعه در منطقه مورد مطالعه     ..۱۹۵
۲-۶-۶- اصلی ترین مسایل و موانع توسعه که در منطقه باید به آن توجه شود          .۱۹۶
۳-۶-۶- اهداف پیشنهادی توسعه  برای رفع موانع  توسعه پایدار در منطقه مورد مطالعه    ..۱۹۷
۴-۶-۶- راهبردهای پیشنهادی توسعه پایدار در منطقه مورد مطالعه        ۱۹۷
منابع

منابع و ماخذ

 – آمار نامه استان گیلان-۱۳۸۰

– احمدی ،هاجر،پایان نامه کار شناسی ارشد،بررسی تحولات اقتصادی روستایی صومعه سرا، شهید بهشتی ۱۳۷۹

– استفن پورتو ، دون : سقوط و ظهور شیوه تولید آسیایی ، ترجمه عباس مخبر ، نشر مرکز تهران -۱۳۶۸

– اصلاح عربانی،ابراهیم،کتاب گیلان ،جدول اولانتشارات گروه پژوهشگران ایران ،چاپ دوم ۱۳۸۰

– اهلرز، اکارت ؛بررسی پراکندگی اراضی و علل و اثرات آن-یکپارچگی عوامل موثر  و اثرات آن،انتشارات مرکز تحقیقات روستایی  و اقتصاد کشاورزی،۱۳۷۱

– بازن ، مارسل طالش منطقه ای قومی در  شمال ایران تر جمه دکتر  مظفر فرشچیان جلد اول و دوم انتشارات آستان قدس ،۱۳۶۷

– چینامبار ، جی جی : مقدمه ای بر جامعه شناسی با تاکید بر جامعه شناسی روستایی ، ترجمه احمد حجاران و مصطفی ازکیا ، نشر نی ، تهران۱۳۷۳

– حمیدی ،سعید ،مدیریت  و اقتصاد  پژوهشی شتر مرغ درایران،چاپ بین الملل شمس۱۳۸۰

– درئو ماکس : جغرافیای انسانی ، ترجمه سیروس سهامی ، جلد دو م انتشارات رایزن ، چاپ اول تهران ۱۳۷۱

– دهخدا ، علی اکبر ، لغت نامه ترجمه ی سید جعفر شهیدی ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۷۷

– دولفوس ، اولیویه : فضای جغرافیایی ،  ترجمه سیروس سهامی ، نشر نیکا چاپ اول ، مشهد ۱۳۷۰

– دولفوس، اولیویه ، فضای  جغرافیایی ، ترجمه سیروس سهامی ،نشر نیکا ، ۱۳۷۴

– رحمانی فضلی ، عبد ارضا : تحلیلی از ساخت زراعی روستاهای حوضه جنوب اترک شیر وان ( پایان نامه دوره دکتری  جغرافیای انسانی ) . دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی ، تهران ۱۳۷۱

– رحمانی،بیژن،بنیادهای جغرافیایی اقتصاد ایران چاپ علوی ۱۳۷۵

– رهنمایی ، محمد تقی : مجموعه مباحث وروشهای شهر سازی ، جغرافیا ، انتشارات سازمان مسکن و ساختمان ، چاپ اول ، تهران ۱۳۶۹

– سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح : نقشه توپوگرافی رضوانشهر  مقیاس ۱۰۰۰۰۰ /۱ ( ۱۳۷۱ )

– سازمان زمین شناسی کشور : نقشه زمین شناسی رضوانشهر مقیاس ۱۰۰۰۰۰/۱( ۱۳۷۱)

– سرشماری عمومی و نفوس مسکن رضوانشهر -۱۳۷۵

– سعیدی ، عباس ؛ مبانی جغرافیایی روستایی ، انتشارات سمت ،۱۳۷۷

– سلطانی ، محمد علی ؛اصول و مبانی جغرافیایی جمعیت و جعیت شناسی ، دانشگاه اصفهان ،۱۳۷۵

– سنیک، جاسبر ؛ دیلون ، اس اس؛ جغرافیای کشاورزی ، ترجمه سیاووش دهقانیان ،عوض کوچکی و علی کلاهی اهری ،انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد،۱۳۷۴

– سوداگر ، محمد : نظام ارباب رعیتی در ایران ، چاپ خانه گلشن ، چاپ اول ۱۳۵۶

– سیاهی پور نجیبه،پایان نامه کار شناسی نگرش به محیط زیست تالش،دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۷۳

– شهبازی ، اسماعیل؛توسعه و  ترویج روستایی ،انتشارات دانشگاه تهران ،۱۳۷۵

– شیخ حسنی ، غلامحسن؛درسنامه جغرافیای اقتصادی ایران

-شیخ حسنی، غلامحسن؛ مبانی جغرافیایی اقتصادی کشاورزی(جزوه درسی کارشناسی)

-شیخ حسنی، غلامحسن؛ کاربری اراضی کشاورزی در استان گیلان با تکیه بر بخش جلگه‌ای صومعه سرا لاهیجان (به زبان انگلیسی PH.D، ۱۹۸۷)

– صرافی، مظاهر ؛مبانی برنامه ریزی منطقه ای ،انتشارات سازمان برنامه و بودجه،۱۳۷۹

– طرح جامع شهرستان رضوانشهر- ۱۳۷۲

– عبدلی،علی،تالشها و تاتها ،چاپ نوبهار -۱۳۶۹

– علیخانی، بهلول و محمد رضا کاویانی ، مبانی آب و هوا شناسی ، انتشارات سمت ۱۳۷۱

– عمید ، حسن ؛ فرهنگ عمید، انتشارات امیر کبیر، تهران ۱۳۷۹

– گونیلی ، ابوالحسن ؛فرهنگ کشاورزی ایران ، انتشارات امیر کبیر ،تهران ۱۳۶۳

– لوبر،رنه؛ بمیاد های بزرگ زراعی در جهان ترجمه محمود محمود پور ،انتشارات دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز ،۱۳۵۴

– مرکز آمار ایران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن –    ۱۳۶۵، فرهنگ آبادی هاشهرستان رضوانشهر

– مرکز آمار ایران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن –    ۱۳۶۵، فرهنگ آبادی هاشهرستان رضوانشهر

– مرکز آمار ایران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن-۱۳۷۵ ، نتایج تفسیلی شهرستان رضوانشهر

– مرکز آمار ایران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن-۱۳۷۵ ،فرهنگ آبادی های شهرستان رضوانشهر

– مطیعی لنگرودی،سید حسن؛جغرافیای اقتصادی در ایران (صنایع)،انتشارات جهاد دانشگاهی ۱۳۸۳

– مهدوی مسعود : اصول و مبانی جغرافیای جمعیت ، انتشارات قومس ، چاپ اول ، تهران ۱۳۷۳

– مهندس مشاورDHV  هلند ، رهنمودهای برای برنامه ریزی  مراکز روستایی ، ترجمه سید ابوطالب فنایی و سید جواد میسر و ناصر اوکتایی و مهدی گنجیان ، مرکز تحقیقات و بررسی مسایل روستایی ، نشریه شماره ۱۰، ۱۳۷۱

– موسسه پژوهشهای  برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی ،بهره وری و کشاورزی مقالات منتخب ۱۳۷۷

– نظری ، علی اصغر؛ جغرافیای جمعیت ایران انتشارات گیتا شناسی ،۱۳۶۹

 – هاو ، جان و پیتر ریچارد ، راههای روستایی و کاهش فقر ، ترجمه سید جواد میسر و محمد رضا متوسلی ، انتشارات مرکز تحقیقات و بررسی مسایل روستایی ۱۳۷۲

– ودیعی ، کاظم؛ مقدمه ای برروستا شناسی ایران ،۷۵-۱۳۷۴

-تودارو،مایکل؛ توسعه اقتصادی در جهان سوم ، تر جمه غلامعلی فرجادی ،انتشارات سازمان و برنامه بودجه ،۱۳۶۴

-جوان ، جعفر : جمعیت ایران و بستر جغرافیایی آن ، جلد اول ، انتشارات دانشگاه مشهد چاپ اول دانشگاهی مشهد،۱۳۸۳

-درئو ماکس : جغرافیای انسانی ، ترجمه سیروس سهامی ، جلد اول ، انتشارات رایزن ، چاپ اول تهران ۱۳۷۱

-نظری ، علی اصغر : جغرافیای جمعیت ایرا ن ، انتشارات گیتا شناسی ، چاپ اول تهران ۱۳۶۸

-واحد آمار و برنامه ریزی جهاد سازندگی : فرهنگ اجتماعی دهات و مزارع استان گیلان سال ۱۳۶۳

 – واحد آمار و برنامه ریزی جهاد سازندگی: فرهنگ اقتصادی دهات وزارع استان گیلان سال ۱۳۶۳

چکیده :

تحقیق حاضر با عنوان «بازتاب فضایی تحولات اقتصادی روستاهای شهرستان رضوانشهر در دو دهه گذشته (۸۳-۶۳) در مورد دهستان مرکزی از توابع بخش مرکزی شهرستان رضوانشهر به انجام رسیده است.

با توجه به اینکه دهستان مورد مطالعه از یکسوی به لحاظ موقعیت و شرایط طبیعی، انسانی و منابع آب و خاک از ویژگی‌های مطلوبی برخوردار است و از سوی دیگر، اطلاعات و آگاهی‌های فنی و حمایتی دولتی و به اصطلاح عوامل بیرونی در سال‌های اخیر موجب شده‌اند تا اقتصاد روستایی در شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی متحول گردد. بازتاب فضایی این تحولات را می‌توان در ارتقاء فکری و عملکردهای روستاییان بهره‌بردار در امور کشاورزی و فعالیتهای روستایی مشاهده کرد. از عمده‌ترین بازتابها و تحولات اقتصادی می‌توان به نوآوری‌ها، تنوعات تولیدی و فعالیتهای اقتصادی مانند پرورش موزهای گلخانه‌ای، پرورش ماهی قزل‌آلا، پرورش نگهداری شترمرغ محلی و تولید محصولات جالیزی اشاره کرد. که در دو دهه گذشته اتفاق افتاده است و موجبات ارتقاء سطح درآمدهای اقتصادی و اجتماعی (فرهنگی) روستائیان شده است. این تحولات به خوبی در سطح شهرستان رضوانشهر مشهود است. و اینجانب در سطح دهستان مرکزی این شهرستان با کار میدانی خود به آن توجه داشته ام.

در بررسی مهمترین علل شکل گیری و امکان پذیرش دگرگونی در تحولات اقتصادی دهستان مرکزی مشخص گردید که نقش آموزش و ارتباطات، تبادلات و تنوعات فرهنگی و روستانشینی شهری، تأثیر عوامل فعال و مداخله گر درونی و برونی از جمله حمایتهای دولتی عمده ترین انگیزه ها در روند تحولات روستایی، تولیدات کشاورزی، اشتغالات در دهستان مرکزی شده است.

این پایان نامه، با هدف شناسایی و بررسی تحولات اقتصادی روستاهای شهرستان رضوانشهر طی سالهای۸۲- ۱۳۶۲ با تمرکز مطالعه روی دهستان مرکزی در شش فصل تدوین گردیده است. فصل اول تا چهارم این پایان نامه کلیات و ویژگی های طبیعی و انسانی و مبانی نظری در منطقه را مورد بررسی قرار داده و در فصل پنجم به تحولات اقتصادی و علل این تحولات و تغییرات در سطح منطقه بین سالهای مورد نظر پرداخته و در فصل آخر (ششم) به تجزیه و تحلیل این تحولات، آزمون فرضیات و پیشنهادات مبادرت ورزیده است.

۱-۱ مقدمه:      

 مطالعه تغییر ساختها و روابط عناصر اصلی تشکیل دهنده فضاهای جغرافیایی در طی زمانها یکی از وظایف اصلی جغرافیدانان می باشد . لذا با توجه به این نگرش و رشته  جغرافیا که همه ی مسایل زیست محیطی و غیره را مخصوصا” محیط زندگی انسان را  نیز در مطالعات خود در بر می گیرد  به مسایل مهمتری مخصوصا” به قدیمی ترین پایگاه زندگی انسان یعنی روستا می پردازد . به طور کلی روستا را می توان قدیمی ترین پایگاه استقرار و سکونت انسان دانست . امروزه این سکونتگاهی زیستی به دلیل شرایط خاص روستا و جوامع روستایی همواره جمعیت خود را به نفع شهر ها از دست می دهند.

 امروزه با گوناگونی و تنوع در چشم اندازهای فرهنگی و محیط جغرافیایی که دایم بعلت تغییر و تحول و پیشرفت علم و تکنولوژی بر تنوع و پیچیدگی آن افزوده می گردد جغرافیا نیز بنا بر ماهیت خود که

بدنبال دستیابی به علل و عوامل این تغییرات و دگرگونی ها از طریق مطالعه عوامل مهم تشکیل دهنده فضای زندگی یعنی محیط انسان و روابط بین آنها ست ، تغییرات ودگرگونیهایی را در ابعاد مختلف خود یعنی ماهیت ، قلمرو دیدگاهها ، نظریه ها ، شیوه ها ، روش تحقیق و ابزار خود در طول زمان بوجود آورده است .

در بررسی سیر تحول و دگرگونی دانش جغرافیا و ماهیت آن می توان از مفهوم اولیه این علم که خود آنرا در مشاهده و توصیف محیطهای بشری و کشف سرزمینهای جدید و اطلاع و آگاهی ازاحوال انسانها و جوامع ببان می کرد به علت ساده بودن موضوع و محدود بودن جوامع مورد مطالعه ی خود نیز ازسادگی و محدودیت برخوردار بوده ولی امروزه جغرافیا با توجه به پیچیدگی و تنوع محیطهای بشری و پیشرفت درجه دخالت انسان در محیط و تغییرات آن و افزایش دیدگاهها و نظریه ها در رابطه با چگونگی ساخت محیط زندگی دگرگونی علایق ، نیازها و تخصص های دیگران مفهوم ساده اولیه و محدود را ندارد بلکه جغرافیای امروزی با توجه به ویژگی های ساختاری – کارکردی محیط ها و درنظر گرفتن هر مکان به عنوان یک سیستم و نظام ، مطالعه روابط بین انسان و محیط را در درون سیستم ها بعهده دارد این سیستم ها می توانند مانند یک سیستم ساده مثل یک مزرعه تا نظامهای بسیار پیچیده و متنوع مانند سیستم سرمایه داری جهان و تأثیرات آن برساختار فضائی را شامل می گردند به طوریکه  ( هانس بوبک ) عنوان می کند :

  جغرافیای امروزی عمدتا” به بررسی عرصه های ساختاری – کارکردی می پردازد ، عرصه هایی که نه تنها ازنظر مکانی ، بلکه از نظر ساختاری – کارکردی قابل تبیین و تشخیص هستند . در این چارچوب ، یک عرصه

ساختاری ازطریق همنوایی پدیده های گوناگون و یا هم سویی هدفهای ناموزون و پراکنده و یک عرصه

کارکردی به واسطه تأثیر همگانی نیروهای ویژه موجود و مؤثر در آن تعریف و مشخص می شود . ( سعیدی عباسی ۱۳۷۹ ص ۱۰ )

                   یکی از نظامها و سیستم های عرصه ساختاری – کارکردی علم جغرافیا ، روستا و عوامل ، عناصر ، اجزاء و عملکردهای آن می باشد ، که به تناسب روند تکاملی مطالعات جغرافیایی و دگرگونی و تغییراتی که درماهیت این علم در طول زمان بوقوع پیوسته است ، نگرش و مطالعات جغرافیایی روستا رانیز متأثر کرده ، که مطالعه این روند درخور اهمیت می باشد . ( سعیدی عباسی ۱۳۷۹ ص ۱۲ )

 بنابراین اقتصاد روستا های شهرستان رضوانشر ودهستان مرکزی آن، درطول دو دهه بر اثر تاثیر پذیری ازعوامل مداخله گر داخلی و خارجی، تحولا تی در ان بوجود آمده است که بازتا بهای بعمل آمده بر اثر این تغییرات در این تحقیق مورد بحث قرار می گیرد.

 

 ۲-۱-طرح مسأله :

               جوامع روستایی از دیر باز قادر به تولید مازاد بوده اند و مبادله با محیط پیرامون و بویژه شهر ها نیز بر همین پایه شکل گرفته است . هرچند امر مبادله و ارتباطات بین جوامع ادامه داشت لیکن حیات هرگز به صورت پدیده ای ایستا عمل نمی کند و هر روز به شکلی در می آید و از آنجا که طی مجموعه پیوسته در حال تغییر وتحول است اگر بعضی از سکونتگاههای روستایی نتوانند مناسب با تغییرات موردنیاز دگرگون شوند به حاشیه اقتصادی و فرهنگی رانده می شوند . بخصوص روستاهایی که دارای اقتصاد کشاورزی صرفا” یک نوع محصول باشد که یا می توانند به مرور با استفاده از فن آوریهای روز و حمایتهای دولت تبدیل به یک قطب قوی کشاورزی شوند و یا از دور رقابت کشاورزی و عرصه اقتصادی کنار گذاشته شوند . در این میان رو.ستاهایی که در شمال کشور قرار دارند با استفاه از برخورداری از زمین و آب خوب توانسته اند علاوه بر برآوردن مایحتاج و نیاز روستا ، مازاد بر تولیدات خود را هم به خارج از منطقه صادر نمایند . لذا شهرستان رضوانشهر یکی ار مناطق  عمده کشاورزی و اقتصادی کشور در گیلان می باشد که با برنامه ریزی دقیق و کارآفرینی می تواند دست به تولیدات با ارزشی زند.

           شهرستان رضوانشهر تا سال ۱۳۷۶ یکی از بخش های شهرستان طوالش بوده که در حال حاضر به صورت یک شهرستان مستقل در آمده است . این شهرستان یکی ازمستعدترین شهرستانهای استان گیلان است که دارای قابلیت های فراوان شغلی و امکانات تولیدی فراوان در روستا ها می باشد .

 این شهرستان با وسعت ۸۰۴ کیلومترمربع  وجمعیتی در حد ۶۶۳۱۱ نفر باتراکم نسبی ۷۲ نفردر سال ۱۳۸۳ محاسبه شده است. قسمت اعظم جمعیت  این شهرستان در روستاها زندگی   می کنند با نسبت ۵/۷۲% جمعیت روستایی در مقابل ۵/۲۷% جمعیت شهری. این شهرستان مشتمل است بر ۲ بخش، چهار دهستان، دو شهرمطرح(پره سر رضوانشهر)و۱۰۲ روستای مهم تولیدی می باشد.

 شهرستان رضوانشهر از لحاظ تنوع تولیدات وفعالیت های شغلی  نسبت به دیگر شهرستانها ی استان تفاوت های چشمگیری دارد که خود زمینه ساز توجه وتحقیق مستقل و بیشتر است.

 قبل از انقلاب،فعالیتهای روستایی شهرستان رضوانشهر ومنابع تولیدی روستائیان ونتیجتا” منابع درآمدو معیشت آنها درسطح  بسیار محدودی بود که عمدتا” مبتنی بر فعالیت های زراعی ودامی با درآمد های ناچیز و به دور از حمایت های دولت و سرمایه گذاریهای خارج از منطقه استوار بود. سیاست گزاریها در داخل وخارج از روستا هم در جهت  مطلوبی نبود . تولیدات روستایی هم اغلب کارگر بر بوده تا سرمایه بر و دامداری روستایی همواره متکی بر کارگران روستایی بود.

 پس از سالهای اوّل انقلاب اسلامی متاثر از تحولات اجتماعی – اقتصادی  مخصوصاً با توسعه ارتباطات بازاری، استفاده ازمکانیزاسیون ومدرنیزاسیون مانند بکارگیری کودهای شیمیایی و حاصلخیز ی خاک،تسطیح اراضی و ماشین های کشت وبرداشت محصول و بالاخره با تغییر روند تولید موجبات هر چه بیشترتولیدات و فعالیتهای جدید فراهم گردید.ازجمله بازتاب آن می توان به افزایش درآمد روستاییان بعد از انقلاب  در شهرستان رضوانشهر اشا ره کرد:به استثنای فعالیتهای مبتنی بر کشت و تولید برنج که از محصولات اصلی و منابع درآمدی روستاییان  شهرستان رضوانشهراز گذشته بوده و است ملاحظه گردیده که در سال های اخیر با آگاهی های ارائه شده در بخش روستایی، این شهرستان به تنوع و تعدد فعالیتها و تولید محصولات دیگری مانند : پرورش موزهای گلخانه ای، تولید محصولات جالیزی، پرورش ماهی قزل آلای کوهستانی ،پرورش و نگهداری شتر مرغ محلی پرداخته است و گسترش صنایع دستی روستایی و مزارع پرورش ماهیان از جمله فعالیتهای اصلی و تولید ی و منابع درآمدی جدیدی در روستاها در آمده است که باعث ارتقا سطح زندگی  روستائیان از لحاظ اقتصادی- فرهنگی شده است.بدیهی است در روندتحولات اقتصادی روستاهای شهرستان رضوانشهر در دو دهه گذشته(۸۳-۶۳) روستاییان با یک سلسله مسائل و بازتاب هایی مواجه بوده اند که از آن جمله :

 یکی ورود شهریان و سرمایه گذاریها آنها در سطح روستا هاو تغییر کاربریها همراه  با ساخت و ساز ویلاهای گران قیمت و بالاخره گران شدن اراضی کشاورزی است . دوم پدید آمدن و توسعه فعا لیتهای جدید که منجر به تولید و صدور تولیدات روستایی مانند موز, گوشت شترمرغ غزل آلای کوهستانی به خارج از شهرستان رضوانشهر عمدتا صدور به شهرستان های استان گیلان و تهران گردید و  موجب افزایش درامد روستاییان شده است . سوم : ارتقا سطح فرهنگی و اقتصادی روستاییان و توسعه ارتباطات آنها با خارج از روستاهای دهستان مرکزی شهرستان رضوانشهر شده است.

 در طرح و تعریف مساله فوق، سوالاتی به شرح زیر مطرح شده است که پاسخ آنها در فرضیه پیش‌بینی شده است(ص۵). یکی اینکه: آیا تغییر و دگرگونی فعالیتهای روستایی شهرستان رضوانشهر از نیاز بازار وتحولات بیرونی منطقه میباشد؟ ودیگر اینکه: آیا سیاستهای حمایتی دولت در تحولات تولیدی واقتصادی روستاهای منطقه موثر بوده است ؟

 

۳-۱- پیشینه تحقیق :

طالش به دلیل موقعیت جغرافیایی خود ودور بودن از مسیر اصلی جاده در استان گیلان کمتر مورد استقبال و مطالعه در ابعاد اجتماعی – اقتصادی قرارگرفته است مگربه وسیله خارجیانی که به دلیل ویژگی های خاص سکونتی و شرایط فیزیکی آن ویا بدلیل ویژگی های خاص مردمی وفرهنگ منطقه علاقه ای نشان داده باشند.

 در مطالعه طالش بیشتر مطالعات از سوی ادارات و سازمانهای وابسته محلی واستانی مثل جهاد کشاورزی ،سازمان آمار منطقه ای،سازمان برنامه وامثالهم صورت گرفته یا اینکه در شکل مقاله های علمی و پایان نامه ای ملاحظه می شود که مطالعاات انجام پذیرفته.از جمله مطالعات محلی انتشار مقالات علمی که توسط اقای دکتر تقی رهنمایی آنهم به دلیل  علاقه و  وابسستگی های آبا واجدادی خود به منطقه وعلایقی را که داشته صورت داده مثل اننشار فصلنامه های تالش که هرفصل منتشر می شود این فصلنامه از سال۱۳۸۰شروع به کار نموده وتا کنون  نزدیک به ۱۲شماره در ارتباط باموضوعات  اجتماعی – اقتصادی بحث می نموده است.

بارز ترین مورد مطالعات خارجیان تز دکتری آقای مارسل بازن بنام طالش منطقه ای قومی درشمال ایران که درسال ۱۳۵۱شروع و در سال۱۳۵۸ دردانشگاه سوربن پاریس دفاع شد ومو ضوع آن در مورد وضعیت  اقتصادی-اجتماعی  منطقه تالش میباشد که بعنوان اولین تحقیق خارجی درخور توجه است.

 هر چند در دیگر مناطق استان گیلان و مخصوصا بخش جلگه ای آن مطالعات تخصصی و تحقیقات علمی تری صورت گرفته که از ان جمله کتاب پایان نامه دکتری متعلق به آقای غلامحسن شیخ حسنی است که در رابطه با کاربری در اراضی کشاورزی استان گیلان(به  زبان انگلیسی)با تکیه بر منطقه صومعه سراولاهیجان

در سالهای ۱۹۸۰ انجام داده است یا کتاب دکتری جغرافیای شهری آغای عظیمی در باره شهرهای استان گیلان(رشت ،انزلی)   اما در رابطه با تالش و تحولات کشاورزی آن تاکنون مطالعاتی انجام نگرفته  است.

 درخا تمه اذعان می نمایم که اگرچه پیششینه  مطالعات انجام شده در رابطه باکشاورزی منطقه تالش نسبتا قا بل ملا حظه می باشداما در رابطه با تحولات کشاورزی درشهرستان رضوانشهر تا کنون هیچکس مطالعه ای انجام نداده است و این تحقیق می تواند اولین باشد و زمینه ساز مطالعات مهم بعدی گردد.

پروژه بازتاب فضایی تحولات اقتصادی روستاهای شهرستان رضوانشهر

قیمت : 9500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : شنبه, ۱۹ آذر ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022