:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه ارائه روشی برای طراحی مبتنی بر سرویس

  دسته :

  کامپیوتر

  فرمت/ورد تعداد صفحات 248
  قیمت : 8000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه ارائه روشی برای طراحی مبتنی بر سرویس :

پروژه ارائه روشی برای طراحی مبتنی بر سرویس

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

فهرست مطالب

عنوان

چکیده ۱
مقدمه ۲
 

فصل اول: کلیات معماری سرویس گرا

 
۱-۱) تعاریف اولیه ۵
۱-۱-۱) سبک معماری مبتنی بر سرویس ۵
۲-۱) اهداف تحقیق ۷
۳-۱) پیشینه تحقیق ۸
۴-۱) روش کار و تحقیق ۱۰
۵-۱) مقایسه ای بر مدلهای توسعه وابسته به معماری ۱۱
۱-۵-۱) توسعه مبتنی بر object ۱۱
۲-۵-۱) توسعه مبتنی بر مؤلفه ۱۲
۳-۵-۱) محاسبات توزیع یافته ۱۳
۴-۵-۱) معماری سرویس گرا ۱۴
۱-۴-۵-۱) توسعه مبتنی بر سرویس ۱۵
۲-۴-۵-۱) قابلیتهای معماری سرویس گرا ۱۷
۶-۱) مؤلفه های SOA ۱۸

۷-۱) اصول سرویس گرائی

۲۱
۸-۱) سرویس گرائی و تشکیلات سازمانی ۲۷
۱-۸-۱) لایه های سرویس ۲۹
۱-۱-۸-۱) لایه سرویس کاربردی ۳۲
۲-۱-۸-۱) لایه سرویس تجاری ۳۴
۳-۱-۸-۱) لایه سرویس همنوائی ۳۴
۲-۸-۱) سرویسهای Agnostic ۳۷
 

فصل دوم : تحلیل مبتنی بر سرویس

 
۱-۲) چرخه حیات معماری سرویس گرا ۴۰
۲-۲) استراتژیهای تحویل SOA ۴۱
۱-۲-۲) روش پایین به بالا ۴۱
۲-۲-۲) روش بالا به پایین ۴۳
۳-۲-۲) روش Meet-In-The-Middle ۴۵
۳-۲) تحلیل سرویس گرا ۴۷
۱-۳-۲) اهداف تحلیل سرویس گرا ۴۷
۲-۳-۲) پروسه تحلیل سرویس گرا ۴۸
 

فصل سوم : الگوها و اصول طراحی

 
۱-۳) نکات قابل توجه طراحی ۵۲
۱-۱-۳) مدیریت دانه بندی سرویس و مؤلفه ۵۲
۲-۱-۳) طراحی برای قابلیت استفاده مجدد ۵۳
۳-۱-۳) طراحی برای قابلیت ترکیب سرویس ۵۴
 

۱-۳-۱-۳) اتصال و همبستگی

۵۴
۲-۳) رهنمودهای عمومی ۵۵
۱-۲-۳) استانداردهای نامگذاری ۵۵
۲-۲-۳) طراحی عملیات سرویس به شکلی که ذاتا قابل توسعه باشد ۵۶
۳-۲-۳) تعیین متقاضیان مطرح سرویس ۵۶
۳-۳) الگوهای طراحی و انواع معماری ۵۷
۱-۳-۳) الگوها ۵۸
۲-۳-۳) طراحی بنیادی ۵۹
 

فصل چهارم : راهکار پیشنهادی

 
۱-۴) مرحله ۱ بازبینی لایه بندی سیستم SOA ۶۴
۱-۱-۴) فعالیت ۱ مروری بر استراتژیهای لایه بندی ۶۴
۲-۱-۴) فعالیت ۲ بازبینی لایه بندی فاز تحلیل ۶۶
۳-۱-۴) فعالیت ۳ معرفی لایه های تخصصی تر ۶۷
۱-۳-۱-۴) لایه داده ۶۷
۲-۳-۱-۴) لایه دسترسی سرویس ۷۰
۳-۳-۱-۴) لایه تعامل ۷۱
۲-۴) مرحله ۲ تحلیل تغییرپذیری ۷۷
۱-۲-۴) فعالیت ۱ شناسایی انواع تغییرپذیری ۷۹
۲-۲-۴) فعالیت ۲ مدلهای موجود برای تغییرپذیری ۸۳
۳-۲-۴) فعالیت ۳ گروهبندی و مدلسازی تغییرپذیری ۸۴
۴-۲-۴) فعالیت ۴ نگاشت نقاط تغییرپذیر ۸۷
 

۳-۴) مرحله ۳ سرویسهای فاز طراحی

۸۹
۱-۳-۴) فعالیت ۱ تعیین سرویسها ۹۰
۲-۳-۴) فعالیت ۲ جایگاه سرویسهای کنترلی ۹۸
۴-۴) مرحله ۴ مروری بر دانه بندی ۹۹
۱-۴-۴) فعالیت ۱ تکنیک دانه بندی سرویسها و چنددانه ای بودن ۱۰۲
۲-۴-۴) فعالیت ۲ متدهای چند دانه ای سرویسها ۱۰۴
۵-۴) مرحله ۵ مدلسازی فرایند ۱۰۸
۱-۵-۴) استفاده از مدلسازی فرایند برای طراحی معماری سرویس گرا ۱۰۸
۲-۵-۴) ابزار مدلسازی فرایند ۱۰۹
۳-۵-۴) فعالیت طراحی فرایند کسب و کار مبتنی بر سرویس ۱۱۳
 

فصل پنجم : بررسی موردی

 
۱-۵) انتخاب بررسی موردی ۱۱۵
۱-۵) سیستم سفارش کالا ۱۱۶
۳-۵) تحلیلی بر راهکار پیشنهادی ۱۳۴
 

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات

 
۱-۶) نتیجه گیری ۱۳۶
۲-۶) پیشنهادات ۱۳۸
مقاله ۱۳۹
پیوستها ۱۴۰
منابع و ماخذ  
فهرست منابع فارسی ۱۹۶
فهرست منابع لاتین ۱۹۷
سایتهای اطلاع رسانی ۲۰۰
اختصارات ۲۰۱
چکیده انگلیسی ۲۰۲

 


فهرست شکلها

عنوان

شکل ۱-۱) میان افزار مبتنی بر پیغام[۲۴] ۱۴
شکل ۲-۱) مدل مفهومی معماری سرویس گرا[۲۴] ۱۵
شکل ۳-۱) توسعه مبتنی بر سرویس[۲۴] ۱۶
شکل ۴-۱) یک دیدگاه اولیه از چگونگی قرار گرفتن منطق خودکارسازی در داخل واحدها توسط    SOA ۲۰
شکل ۵-۱) عملیاتهایی که به سرویسهای متفاوتی تعلق دارند و بخشهای متنوعی از منطق پروسه را نمایش می دهند. ۲۰
شکل ۶-۱) چگونه مؤلفه های یک معماری سرویس گرا با یکدیگر ارتباط دارند. ۲۱
شکل ۷-۱) پیمانهای سرویس به طور رسمی مؤلفه های سرویس, عملیات و پیغام از یک معماری سرویس گرا را تعریف می کند. ۲۳
شکل ۸-۱) سرویسها وابستگی ها را به قرارداد سرویس محدود می کنند و با این کار به  منطق سرویس دهنده زیرین و تقاضاکننده اجازه می دهند که loosely coupled باقی بمانند. ۲۴
شکل ۹-۱) عملیات Update Everything یک ترکیب سرویس را بسته بندی می کند ۲۵
 

شکل ۱۰-۱) مراحل statelessو stateful که یک سرویس درهنگام پردازش یک پیغام از آنها عبور می کند .

۲۷
شکل ۱۱-۱) جایگاه سرویسها[۱] ۲۸
شکل ۱۲-۱) لایه های تخصصی سرویس[۱] ۳۲
شکل ۱۳-۱) سلسله مراتب چرخه حیات توسعه سرویسهای وب[۹] ۳۶
شکل ۱۴-۱) بخش بندی سرویسها که محیط راه حل  و پردازشهای تجاری را تفکیک کرده است[۱]. ۳۸
 

شکل ۱-۲) چرخه حیات معماری سرویس گرا

       ۴۰
شکل ۲-۲) گامهای تکنیک پائین به بالا ۴۲
شکل ۳-۲) گامهای تکنیک بالا به پائین ۴۴
شکل ۴-۲) گامهای تکنیک  meet in the middle [1] ۴۶
 

شکل ۱-۳) در صورت تجزیه یک سرویس , الگوهای نظارتی به عدم تاثیرگذاری در قرارداد سرویس کمک می کنند.[۲۷]

 

۵۹

 

شکل ۲-۳) منطق  Agnostic و [۲۷] Non Agnostic ۶۰
 

شکل ۱-۴) فعالیتهای فاز طراحی

 

۶۳

شکل ۲-۴) مدل گسترش سیستم تحت تاثیر لایه بندی [۳۰] ۶۵
شکل ۳-۴) پنهان سازی پیچیدگی توسط لایه انتزاعی داده ۶۹
شکل ۴-۴) لایه دسترسی سرویس[۲] ۷۰
شکل ۵-۴) ساختار منطقی از سرویسهای تعاملی ۷۳
 

شکل ۶-۴) مثالهایی از سرویس تعاملی در SOA

۷۶
شکل ۷-۴) چارچوب مبتنی بر سرویس برای سرویسهای تعاملی ۷۶
شکل ۸-۴) ۴ نو ع تغییرپذیری ۸۰
شکل ۹-۴) واسط مورد نیاز فرایند کسب و کار ۸۱
شکل ۱۰-۴) نقاط تغییرپذیر ممکن ۸۲
شکل ۱۱-۴) شمایی از تغییرپذیری در XML [6] ۸۳
شکل ۱۲-۴) مدل تصمیم , مدل واسطی برای سازگاری سرویسها می باشد[۶] ۸۴
شکل ۱۳-۴) دیاگرام فعالیت و نقاط تغییر پذیر[۳۱] ۸۵
شکل ۱۴-۴) مدل خصیصه[۳۱] ۸۶
شکل ۱۵-۴) سرویسهای Gateway [2] ۹۲
شکل ۱۶-۴) سرویسهای Façade [2] ۹۳
شکل ۱۷-۴) جایگاه دستورات کنترلی درمقایسه دو راه حل [۲] ۹۶
شکل ۱۸-۴) سرویسهای دانه درشت[۱۱] ۱۰۱
شکل ۱۹-۴) ارتباط سرویس دانه درشت و سرویس دانه ریز[۱۱] ۱۰۳
شکل ۲۰-۴) متد جدیدی برای ارسال اطلاعات آدرس اضافه شده است.[۱۱] ۱۰۵
شکل ۲۱-۴) یک متدی که هر دو نوع اطلاعات آدرس و حساب را بر می گرداند.[۱۱] ۱۰۵
شکل ۲۲-۴) متدی که مؤلفه های درخواست داده شده را برمی گرداند[۱۱] ۱۰۷
شکل ۲۳-۴) مدلسازی سلسله مراتبی با BPMN [5] ۱۱۲
شکل ۲۴-۴) مجموعه مدلهای فاز طراحی و ارتباط آنها ۱۱۳
شکل ۱-۵) دیاگرام فعالیت ۳ عامل ۱۱۷
 

شکل ۲-۵) سرویسهای کاندید

۱۲۰
شکل ۳-۵) مدل لایه بندی سیستم ۱۲۱
شکل ۴-۵) تغییر پذیری در گردش کار ۱۲۲
شکل ۵-۵) مدل خصیصه ۱۲۳
شکل ۶-۵) دیاگرام فعالیت برای شناسایی وابستگیها ۱۲۴
شکل ۷-۵) دیاگرام General Composition ۱۲۵
شکل ۸-۵) مدل نگاشت ۱۲۵
شکل ۹-۵) لایه تامین کننده QOS ۱۲۶
شکل ۱۰-۵) سرویسهای دانه ریز ۱۲۷
شکل ۱۱-۵) دیاگرام Consignee Collaboration ۱۲۷
شکل ۱۲-۵) دیاگرام Consignee Sequence Diagram ۱۲۸
شکل ۱۳-۵) دیاگرام Shipper Collaboration ۱۲۸
شکل ۱۴-۵) دیاگرام Shipper Sequence ۱۲۹
شکل ۱۵-۵) دیاگرام Partial Order Process Collaboration ۱۲۹
شکل ۱۶-۵) دیاگرام Partial Order Process Sequence

 

۱۳۰
شکل ۱۷-۵) دیاگرام تعاملات مابین سرویس فرایند و سرویسهای همکار

 

۱۳۱
شکل ۱۸-۵) مدل BPMN ۱۳۲

 

 

 

فهرست جداول

عنوان

جدول ۱-۱) مقایسه مدلهای توسعه وابسته به معماری ۱۷
جدول ۱-۶) راهکار پیشنهادی در تامین اصول طراحی ۱۳۷

 

 

 

 

چکیده

معماری سرویس گرا به سرعت به عنوان نخستین ائتلاف و راه حل معماری محیطهای محاسباتی ناهمگون و پیچیده معاصر پدیدار گشته است . [۱]SOA نیازمند این است که سازمانها مدلهای کسب و کار خود را ارزیابی کنند, به ایجاد تکنیکهای تحلیل و طراحی مبتنی بر سرویس بیاندیشند و طرحهای گسترش و پشتیبانی روابط مابین فروشنده , مشتری و شریک تجاری را ارزیابی کنند . طراحان نمی توانند انتظار مدیریت توسعه یک پروژه سرویس گرا را داشته باشند بدون اینکه به شیوه طراحی دقیق و متدولوژی توسعه تکیه داشته باشند . از آنجایی که متدولوژی توسعه مبتنی بر سرویس اهمیت حیاتی در توصیف  ,ساخت , پالایش و تطبیق فرایندهای کسب وکاری دارد که تغییرپذیری بالایی دارند و تا به حال روش مناسب و منسجمی برای توسعه برنامه های کاربردی تجاری قدرتمند وجود ندارد , هدف این تحقیق ارائه روشی برای طراحی مبتنی بر سرویس می باشد . در این تحقیق از تکنیکها و مباحث مطرح درSOA   استفاده شده و برای طراحی سرویس گرا روشی پیشنهاد می شود . تمرکز تحقیق بر روی فرایند طراحی می باشدکه اصول و تکنیکهای کافی برای مشخص کردن , ساخت و پالایش فرایندهای کسب وکاری که به سرعت دچار تغییر می شوند فراهم می کند . روش پیشنهای برای ایجاد کنترل متمرکز از تجرید لایه های سرویس و طبقه بندی انواع سرویس استفاده نموده و در کنار استفاده از سیستمهای موروثی در حمایت از استراتژیهای کوتاه مدت سازمانها  ,بر اساس اصول طراحی و اصول سرویس گرائی در راستای استراتژیهای بلند مدت عمل می کند تا در تامین اهداف تجاری و حمایت از فرایندهایی که به سرعت دچار تغییر می شوند مفید واقع شود . همچنین زمینه تعامل عاملهای مختلف فرایند که در سطح چندین سازمان گسترده شده اند فراهم می شود و با تحلیل تغییرپذیری, انعطاف پذیری سیستم در حمایت از نقاط متغیر فرایندها و تغییر در سیاستهای کسب و کار افزایش می یابد .  بدین منظور در ادامه بحث ابتدا سبکهای مختلف توسعه نرم افزار به همراه سبک مبتنی بر سرویس و اصول سرویس گرائی به تفصیل بررسی می گردد , سپس چرخه حیات معماری سرویس گرا و فاز تجزیه و تحلیل که مقدمه ای برای طراحی می باشد مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه با بیان اصول و الگوهای طراحی موجود , راهکار پیشنهادی با  نمونه پیاده سازی شده به صورت مشروح بیان می گردد .

 

 

پروژه ارائه روشی برای طراحی مبتنی بر سرویس

قیمت : 8000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : یکشنبه, ۱۶ بهمن ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022