:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه آنالیز حالات بالقوه شکست وخرابی :

پروژه آنالیز حالات بالقوه شکست وخرابی

فهرست

مقدمه……………………………………………………………………………………..۶

۱-۱سیری در نگرش به کیفیت…………………………………………………………….۷

.۱-۲مدیریت کیفیت جامع…………………………………………………..۸

۱-۳نگرش تولید بی نقص………………………………………………………..۹

۱-۴استاندارد های نظام کیفیت………………………………………………………….۱۰٫

۱۳………………………………………………………………………FMEA2-معرفی

………………………………………………………………………………۱۳FMEAمعنی و مفهوم۱-۲

……………………………………………………………………۱۴FMEAتاریخچه۲-۲

……………………………………………………………………………………..۱۴FMEA2-3هدف

…………………………………………………………………………۱۵ FMEA2-4ویژگی

۵-۲کاربرد FMEA………………………………………………..16

۲-۶تاثیر FMEA بر نرخ خرابی محصول………………………………………………………………………………………۱۶

۷-۲مراحل تهیه FMEA …………………………………………………………….17

۸-۲فواید اجرای FMEA ………………. ………………………………………………………..18

)……………………………۱۹System-FMEA کاربرد آنالیز حالات بالقوه خرابی در طراحی سیستم( ۳

تعریف سیستم…………………………………………………………..۲۰ ۱-۳

۲-۳تعریف System-FMEA…………………………………………………………………………………………………….20

۳-۳خروجی System-FMEA…………………………………………………………………………………………………….21

۳-۴فواید اجرای System-FMEA…………………………………………………………………………………………….21

۳-۵نام اجزای سیستم یا زیر سیستم ها/تشریح عملکرد ……………………………………………………………..۲۲

۳-۶حالات بالقوه خرابی …………………………………………………………………۲۲

۳-۷آثار بالقوه خرابی …………………………………………………………………۲۲

۳-۸شدت………………………………………………………………………………………۲۲

۳-۹علل بالقوه خرابی …………………………………………………………………………..۲۳

۳-۱۰وقوع ……………………………………………………………………………..۲۴

۳-۱۱کنترلهای جاری (متدها و روشهای نشحیص) …………………………………………………………………………۲۶

۳-۱۲رتبه تشخیص……………………………………………………………………..۲۶

۳-۱۳محاسبه RPN…………………………………………………………………………………………………………………….26

۳-۱۴اقدامات پیشنهادی…………………………………………………. ۲۷

۳-۱۵تجدید نظر در RPN ……………………………………………………………..28

 

۲۹………….(Design-FMEA) کاربرد آنالیز حالات بالقوه خرابی در طراحی قطعه / محصول۴

۴-۱مبنا و هدف از تهیه FMEA ………………………………………………………………………………………………..30

۴-۲تعریف حالات بالقوه خرابی …………………………………………………………………………………………………..۳۱

۴-۳تعریف DFMEA………………………………………………………………………………………………………………..31

۴-۴کاربردهای DFMEA …………………….………………………………………….32

۴-۵فواید استفاده از DFMEA…………………….…………………………………………………………………..………32.

۴-۶مشتری در DFMEA…………………….……………………………………………………………………...……………32

۴-۷نقطه شروع کار…………………….……………………..…………………..۳۳

۴-۸آثار بالقوه حالات خرابی …………………….…………………………………………………………....…………………۳۴

۴-۹شدت (Severity) …………………….……………….…………………………35

۴-۱۰کلاسه بندی…………………….…………………………....………………………..۳۵

۴-۱۱علل بالقوه خرابی …………………….……………………....……..…..……۳۷

۴-۱۲وقوع …………………….………………………………....……...…..……………….۳۸

۴-۱۳کنترلهای جاری در طراحی…………………….……..…………۳۹

۴-۱۴تشخیص……………….…………………………………………………………..۴۱

۴-۱۵نمره ریسک پذیری خرابی (RPN) …………………….……………………………………………………………..42

۴-۱۶اقدامات پیشنهادی…………………….…………………..………۴۳

۱۷-۴نتایج اقدامات انجام شده…………………….………………………...……..۴۴

خلاصه…………………….……………………..………………………………………..۴۵

 (Process-FMAE)کاربرد آنالیز حالات بالقوه خرابی در فرآیندهای تولید………     ۴۶  

۱-۵چرا از Process FMEA استفاده می کنیم؟………………………………………………………………………….۴۷

۲-۵حالت خرابی در فرآیند…………………...………………………………..۴۷

۳-۵تعریف Process FMEA…………………..………………………….…………………………………………………47

۴-۵کاربردهای PFMEA ………………..………………………………..…….47

کاربرد PFMEA در صنعت خودرو…………………..………………………….………………………………………….۴۸

۵-۵فواید بالقوه اجرای PFMEA .…………………………………………..48

۶-۵تیم PFMEA …………………....…………………………………..49

۷-۵نقطه شروع کار…………………..………..…………….…………………..۴۹

۸-۵مراحل طراحی PFMEA …………….………………..……………………49

۵۹آثار بالقوه خرابی …………………..………..……………………………….۵۰

۵۱۰شدت …………………..………………..……………………………………….۵۱

۵۱۱کلاسه بندی…………………..…………..………………………………….۵۵

۵۱۲علل بالقوه خرابی………………………………………..……………………….۵۵

۵۱۳رتبه وقوع…………………..……………………………………………….۵۶

۵۱۴کنترلهای جاری فرآیند  …………………..…………..……………………………..…………….۵۷          

 

۵۱۵رتبه تشخیص (Detection) …………………..………………………………………………………………….…..58

۵۱۶محاسبه نمره ریسک پذیری خرابی (RPN) …………………..…………………………………………………59

۵۱۷اقدامات پیشنهادی/اصلاحی (Recommended Actions) …………………..….………………………….60

۵۱۸مسئول و زمان اقدام پیشنهادی …………………..………………………………..………………………………...۶۱

خلاصه: …………………...……….………………………………………..۶۲

۶۳ ……….. (Machinery-FMEA) کاربرد آنالیز حالات بالقوه خرابی در طراحی ماشین آلات و ابزارهای تولید

۶۱تعریف MFMEA …………………..………..……….…………………..64

۶۲فواید اجرای MFMEA …………………..……………………….…………….. 64

۶۳تشریح مفاهیم ستون های یک فرم MFMEA…………………..……………………………….………………65

۶-۳-۱نام زیر سیستم و تشریح عملکرد…………………..……………………………….………………………………۶۵

۶-۳-۲حالات خرابی در ماشین…………………..…..……………..۶۶

۶۴اثر خرابی در ماشین …………………..……….……..…………………….۶۶

۶۵شدت …………………..…………………………………………………………۶۶

۶-۷وقوع حالت خرابی …………………..…………………….………………….۶۸

۶۸کنترل  های طراحی/کنترل های ماشین …………………..………………………………..……………………….۶۸

۶۹تشخیص…………………..…….……………………………………………………..۶۹

۶۱۰نمره ریسک پذیری خرابی RPN…………………..…………………………………..………………………………69

۶۱۱اقدامات اصلاحی پیشنهادی…………………..………………………..۶۹

………………….……………….۷۲. (Service-FMEA) در ارائه خدمات کاربرد آنالیز حالات بالقوه خرابی

۷۱تعریف Service-FMEA…………………….………………………………………..……………………………………73

۷۲اهداف اجرای Service-FMEA…………………….………………………………………..………………………….74

……………………..…………………………………….……….۷۴٫Service-FMEA3تشخیص ستونهای یک فرم

۷۴شرح عملکرد (وظیفه) خدمت…………………….……..……………………….۷۴

۷۵حالات خرابی بالقوه …………………….….……………………………………………۷۵

۷۶آثار بالقوه خرابی …………………….…………………..…………………..…….۷۵

۷-۷مشخصه های بحرانی…………………….……………………………………………..…۷۶

۸-۷شدت …………………….…………………………………………………………………۷۶

۹-۷علل بالقوه خرابی …………………….………………………..…………….……..۷۸

۱۰-۷وقوع…………………….…………………………………………………………………۷۸

۷۱۱روشهای کنترل (تشخیص) …………………….………………………………………………………………………….۷۹

۷۱۲رتبه تشخیص …………………….……………………………………………۸۱

۷۱۳نمره ریسک پذیری (RPN) …………………….……………………………………………………………………….82

۱۴اقدامات پیشنهادی……………………...………………………………………….۸۳

۱۵تاریخ تکمیل و مسئول اجرا…………………….………………………………………………………………………..۸۳

۱۶ثبت نتایج اقدامات اجرا شده: …………………….………………………………………..…………………………..۸۳

۱۷-۷تجدید نظر در RPN………………………………………………………………………………………..84

پروژه آنالیز حالات بالقوه شکست وخرابی

قیمت : 4000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
  • Facebook |
  • Twitter |
  • Delicious |
  • Email
  • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : سه شنبه, ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022